สังคมพหุวัฒนธรรม

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163982834
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-09-28
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 200 หน้า, 21 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: HM1271 ส212
 • Tags (หัวเรื่อง):
พหุนิยมทางวัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
สังคมพหุวัฒนธรรม

ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สรัสวดี อ๋องสกุล, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021121 - ยืมได้
2 7021122 - ยืมได้
3 7021123 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0