เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161612146
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: PL4161 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา การสื่อสาร
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021126 - ยืมได้
2 7021127 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0