การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742966362
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 อ163ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002732 - ยืมได้
2 3002733 - ยืมได้
3 3002734 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0