เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161613815
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: HM606 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
มนุษย์กับสังคม สังคมวิทยา
เอกสารการสอนชุดวิชา สังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021134 - ยืมได้
2 7021135 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0