การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161101862
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.W74.JT3 ม654ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ - - ต้นทุนและประสิทธิผล - - วิจัย การรักษาโรค - - แง่สังคม - - วิจัย
การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข

มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์

ผู้แต่งร่วม

 • ยศ ดีระวัฒนานนท์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002740 - ยืมได้
2 3002741 - ยืมได้
3 3002742 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0