การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยววัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161101138
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QW165.5 ช273ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
คอมดลูก เนื้องอก - -การป้องกันและควบคุม - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002745 - ยืมได้
2 3002746 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0