การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161101954
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WN206 อ235ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เครื่องเพทซีที เทคโนโลยีการแพทย์ มะเร็ง - - โทโมกราฟิย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002747 - ยืมได้
2 3002748 - ยืมได้
3 3002749 - ยืมได้
4 3002750 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0