เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM274 ค257
เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา

โครงการเครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002767 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0