วิถีชีวิตของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหามนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ย่างก้าวปีที่ 2

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 อ972ว
วิถีชีวิตของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหามนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ย่างก้าวปีที่ 2

อรชร อินทองปาน

ผู้แต่งร่วม

 • รุจิรา เจียมอมรรัตน์
 • สาลิกา เมธนาวิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002769 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0