การวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QV736 น248ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ตำรับยาหลวง - - วิจัย ยา - - ค่าใช้จ่าย - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002773 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0