ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สุรินทร์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20 ธ234ป
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002794 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0