เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9746457063
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HB137 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์ -- สถิติ เศรษฐมิติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021146 - ยืมได้
2 7021147 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0