เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9746457071
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-03
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HB137 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์ -- สถิติ เศรษฐมิติ
เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021148 - ยืมได้
2 7021149 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0