ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยพะเยา
 • เมืองที่พิมพ์: พะเยา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WT20 พ162ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ - - สุขภาพจิต - - วิจัย
ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

พยาม การดี

ผู้แต่งร่วม

 • ดาว เวียงคำ
 • พรรณพิมล สุขวงษ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002808 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0