เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165052085
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HC79.E5 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021150 - ยืมได้
2 7021151 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0