การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.TX558 น225ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผลิตภัณฑ์ - - ชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

น้ำฝน รักประยูร

ผู้แต่งร่วม

 • อิศรา วัฒนนภาเกษม
 • ณัฐกานต์ รักประยูร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002819 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0