คุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี พุทธชินราช
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ส162ค
คุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

สมาภรณ์ เทียนขาว

ผู้แต่งร่วม

 • วิภาพร สิทธิสาตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002821 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0