ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • เมืองที่พิมพ์: ตรัง
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WL20 อ174ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - - การดูแลและสุขวิทยา - - วิจัย
ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

อรุณี ชุนหบดี

ผู้แต่งร่วม

 • โรชินี อุปรา
 • ธิดารัตน์ สุภานันท์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002837 - ยืมได้
2 3002838 1 เม.ย. 2021, 10:07 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
3 3002860 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 1