เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163140371
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 473 หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: HB180 ช161ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิด การตลาด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021162 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0