การรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.G155 ธ215ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - - วิจัย
การรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ธันยา พรหมบุรมย์

ผู้แต่งร่วม

 • ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
 • สุวิภา จำปาวัลย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002844 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0