หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165517652
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 17
 • สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 309 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HB179 น172ห เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
หลักเศรษฐศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021163 - ยืมได้
2 7021164 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0