หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น : การวิเคราะห์และประยุกต์ = Introductory microeconomics : analysis and applications

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740337522
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 202 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HB180 ส234ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น : การวิเคราะห์และประยุกต์ = Introductory microeconomics : analysis and applications

สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021166 - ยืมได้
2 7021167 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0