เศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial economics

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740329671
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 395 หน้า, 26 cm. (310 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HB172 ณ211ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์การบริหาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021170 - ยืมได้
2 7021171 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0