แสดง:

เรียงตาม:

วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต 0/1
หนังสือมาใหม่

วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ 60 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) 0/1
หนังสือมาใหม่

วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ 60 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

ผู้แต่งหนังสือ: นงลักษณ์ พะไกยะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2557 0/1
หนังสือมาใหม่

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2557

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สธWY22.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2556 0/1
หนังสือมาใหม่

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2556

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สธWY22.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การประกาศเกียรติคุณและประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง เกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์

รายงานสาระสุขภาพ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2557-2558 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานสาระสุขภาพ เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2557-2558

ผู้แต่งหนังสือ: ปาณบดี เอกะจัมปกะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

รายงานสรุปโครงการประชุม คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานสรุปโครงการประชุม คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รายงานสถานการณ์โรค NCDS "Kick off to the goals" ฉบับที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานสถานการณ์โรค NCDS "Kick off to the goals" ฉบับที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161130381
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

รายงานภาระโรคและการเจ็บของประชากรไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานภาระโรคและการเจ็บของประชากรไทย

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169154808
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ./IHPP
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

รายงานภาระโรคระดับเขตและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ.2552 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานภาระโรคระดับเขตและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ.2552

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169154822
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ./IHPP
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ.2557 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ.2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786168019139
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ.2552 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ.2552

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169154815
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ./IHPP
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559 ปีที่ 11 ประจำปี 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559 ปีที่ 11 ประจำปี 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รายงานผลการทบทวนนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการทบทวนนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

รายงานประจำปีโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2561 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปีโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2561

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789744229021
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

รายงานประจำปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2560 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2560

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

รายงานประจำปี พ.ศ.2558 : รายงานสานพลัง 8 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี พ.ศ.2558 : รายงานสานพลัง 8

ผู้แต่งหนังสือ: สุนีย์ สุขสว่าง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786167697574
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 : รายงานสานพลัง 9 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 : รายงานสานพลัง 9

ผู้แต่งหนังสือ: อนุศักดิ์ สุภาพร, และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รายงานประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด วรรณพรศิริ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา แซ่เอี้ยว และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165690171
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161150822
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: กชพร นิลปักษ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165690065
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า