การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY160 จ235ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวช - - การศึกษาและการสอน -  -  วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002889 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0