ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนดีอินทร์พัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนี พุทธชินราช
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WT20 ส241ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ - -  การส่งเสริมสุขภาพ - - วิจัย
ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนดีอินทร์พัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

สุจิตรา ทัดเที่ยง

ผู้แต่งร่วม

 • กชกร สายบุญศรี
 • มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002892 1 เม.ย. 2021, 10:07 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 1