การศึกษาแนวทางการด้านภัยยาเสพติดของผู้สูงอายุแก่เยาวชนในชุมชน

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM284 ว17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ยาเสพติด - - การควบคุมและป้องกัน - -  วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002904 1 เม.ย. 2021, 10:07 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1