ศักยภาพทางด้านสมุนไพรของต้นมะขม (Pittosporoposis kerrii crail) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QV736 ณ214ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สมุนไพร - - ไทย - - วิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน - - วิจัย
ศักยภาพทางด้านสมุนไพรของต้นมะขม (Pittosporoposis kerrii crail) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ณัตฐิยา ชัยชนะ

ผู้แต่งร่วม

 • สวิง ขันทะสา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002918 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0