ผลของอายุมารดาต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-23
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY157 ศ248ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002942 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0