ทัศนคติของผู้มารับบริการที่มีต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลดารารัศมี
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ภ227ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
บริการการพยาบาล - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002949 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0