เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต = Dynamic macroeconomics

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740338710
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 258 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HB180 น231ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021172 - ยืมได้
2 7021173 - ยืมได้
3 7021174 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0