ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solution for healthy aging

 • สถานะ: (0/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169129844
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 260 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WT100 ป171
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solution for healthy aging

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021192 - ยืมได้
2 7021193 - ยืมได้
3 7021194 - ยืมได้
4 7023147 - ยืมได้
5 7023148 - ยืมได้
6 1000085 - ยืมได้
7 1000086 - ยืมได้
8 1000087 - ยืมได้
9 1000088 - ยืมได้
10 1000089 - ยืมได้
11 1000090 - ยืมได้
12 1000091 - ยืมได้
13 1000092 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0