การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีอายุยืน = Integrated health and social care to promote longevity

 • สถานะ: (1/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789749747667
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-02-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WT116 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย การมีอายุยืน
การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีอายุยืน = Integrated health and social care to promote longevity

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021195 - ยืมได้
2 7021196 - ยืมได้
3 7021197 - ยืมได้
4 7021456 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1