แสดง:

เรียงตาม:

1/14
คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1
หนังสือมาใหม่

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974837729

0/3
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978611708904

0/2
ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก
หนังสือมาใหม่

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974672395

0/3
ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789746140935

0/1
เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต : RQ : resilience quotien
หนังสือมาใหม่

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต : RQ : resilience quotien

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742966423

0/10
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress
หนังสือมาใหม่

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161100704

1/10
คู่มือทักษะการสื่อสารสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล
หนังสือมาใหม่

คู่มือทักษะการสื่อสารสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789922958

0/1
การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice
หนังสือมาใหม่

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978616704712

0/35
วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก
หนังสือมาใหม่

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742990743

1/5
ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974614099

1/10
การพยาบาลมารดาในระยะคลอด
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789749922301

0/5
ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย
หนังสือมาใหม่

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789749508558

0/3
คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
หนังสือมาใหม่

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786115290000

0/10
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974300901

0/3
พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1
หนังสือมาใหม่

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740411614

1/10
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 Adult and geriatric nursing care 2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 Adult and geriatric nursing care 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741105452

1/3
ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา
หนังสือมาใหม่

ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740649755

0/5
เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health)
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/3
ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก
หนังสือมาใหม่

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789746386319

1/21
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740325574

0/1
เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/9
ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741109524

0/10
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789745857475

0/5
กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789743452574

0/11
คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
หนังสือมาใหม่

คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789744011336

0/1
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9742940738, 9789742940737

0/8
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741366996

0/10
คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740562238

0/1
รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ
หนังสือมาใหม่

รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741044160

0/1
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ
หนังสือมาใหม่

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789741044245


สาขาวิชา

  188
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า