แสดง:

เรียงตาม:

หนังสือที่ระทึก 1/4
หนังสือมาใหม่

หนังสือที่ระทึก

ผู้แต่งหนังสือ: ธรรมโฆษ .
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9789749981962
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - รส
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: จันทราภา ศรีสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748377834
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP. GV1796
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง 121 ชนิด 0/2
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง 121 ชนิด

ผู้แต่งหนังสือ: จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9745986558
เลขเรียก:
 • NLM - QV767
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques) 1/4
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques)

ผู้แต่งหนังสือ: นิสา เขมทัศน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล 0/5
หนังสือมาใหม่

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974110952
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation 0/3
หนังสือมาใหม่

กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation

ผู้แต่งหนังสือ: ไพรัช ประสงค์จีน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9740324348
เลขเรียก:
 • NLM - WE175
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ข้อมูลบนหลักฐานทางวิชาการ 0/5
หนังสือมาใหม่

ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ข้อมูลบนหลักฐานทางวิชาการ

ผู้แต่งหนังสือ: วิสุดา สุวิทยาวัฒน์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 974111435
เลขเรียก:
 • NLM - QV767
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

สมุนไพรน่ารู้ (4) กระชายดำ 0/1
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรน่ารู้ (4) กระชายดำ

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161102029
เลขเรียก:
 • NLM - QV766
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การบาดเจ็บจากการกีฬา 0/3
หนังสือมาใหม่

การบาดเจ็บจากการกีฬา

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณวรรณ สุขสม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-032-552-9
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-611-70-8904-6
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 = Nursing Care plans & Documentation Nursing 0/27
หนังสือมาใหม่

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 = Nursing Care plans & Documentation Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณี ตปนียากร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-974-65-2040-9
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing Care plans & Documenttation Nursing 0/28
หนังสือมาใหม่

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing Care plans & Documenttation Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณี ตปนียากร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746520416
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I 0/22
หนังสือมาใหม่

แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I

ผู้แต่งหนังสือ: วารุณี มีเจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744654147
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1 1/14
หนังสือมาใหม่

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974837729
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health 0/3
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978611708904
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก 0/2
หนังสือมาใหม่

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: มุทิตา ตระกูลทิวากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672395
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746140935
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ แผนคง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786111100617
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต : RQ : resilience quotien 0/1
หนังสือมาใหม่

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต : RQ : resilience quotien

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742966423
เลขเรียก:
 • NLM - WM100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress 0/10
หนังสือมาใหม่

การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Human reponse to stress

ผู้แต่งหนังสือ: พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100704
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือทักษะการสื่อสารสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล 1/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือทักษะการสื่อสารสื่อสารสำหรับพยาบาลและนักเรียนพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789922958
เลขเรียก:
 • NLM - WY87
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ทนันชัย บุญบูรณพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616704712
เลขเรียก:
 • NLM - WF145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก 0/35
หนังสือมาใหม่

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก

ผู้แต่งหนังสือ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742990743
เลขเรียก:
 • NLM - WZ345
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1/5
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974614099
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร พงษ์โสภา, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749922301
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

ผู้แต่งหนังสือ: สันต์ หัตถีรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749508558
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ผู้แต่งหนังสือ: วิยะดา ศักดิ์ศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115290000
เลขเรียก:
 • NLM - WL346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300901
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุดาพรรณ ธัญจิรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740411614
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า