แสดง:

เรียงตาม:

Psychiatric-mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric-mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, Sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975184773
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era 0/1
หนังสือมาใหม่

สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169406372
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน" 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน"

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437883
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด 0/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ สารีโส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341390
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผลของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทางโทรศัพท์ต่อภาวะซึมเศร้าของสมาชิกครอบครัวผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา = Effect of telephone-based resilience on depression among family members of alcohol 0/
หนังสือมาใหม่
พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ 2/15
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720304
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323879880
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nutrition essentials for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nutrition essentials for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Dudek, Susan G.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161125
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339991
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ 0/10
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720151
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 0/2
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147592
เลขเรียก:
 • NLM - QT256
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8 0/8
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

ผู้แต่งหนังสือ: สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986672
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease

ผู้แต่งหนังสือ: ธเนศ ชิตาพนารักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165884945
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 2/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557565
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557572
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 0/16
หนังสือมาใหม่

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: เยาวรัตน์ มัชฌิม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165901260
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 0/6
หนังสือมาใหม่

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: บุษบา เผ่าทองจีน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165900270
เลขเรียก:
 • NLM - WI101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา

ผู้แต่งหนังสือ: มาเรือน เอมชาวนา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169385578
เลขเรียก:
 • LC - BF700 (สาระความรู้)
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129882
เลขเรียก:
 • NLM - WT166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992644
เลขเรียก:
 • NLM - WC500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323751551
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323762915
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975141851
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975146399
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Community and public health nursing : promoting the public's health 1/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : promoting the public's health

ผู้แต่งหนังสือ: Rector, Cherie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975123048
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Lehne's pharmacology for nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Lehne's pharmacology for nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Burchum, Jacqueline Rosenjack
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323825221
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Psychiatric nursing : contemporary practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing : contemporary practice

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161187
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323763783
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า