แสดง:

เรียงตาม:

คู่มือยา = Handbook of drugs 5/20
หนังสือมาใหม่

คู่มือยา = Handbook of drugs

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749261354
เลขเรียก:
 • NLM - QV39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7] 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9745877417
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

First hour in emergency room 2021 : beyond the known A-B-C 0/5
หนังสือมาใหม่

First hour in emergency room 2021 : beyond the known A-B-C

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพา ชาคร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436008
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ 1/2
หนังสือมาใหม่

เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165862073
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก = Chronic diarrhea in children 0/10
หนังสือมาใหม่

ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก = Chronic diarrhea in children

ผู้แต่งหนังสือ: พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165729369
เลขเรียก:
 • NLM - WS312
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล 0/3
หนังสือมาใหม่

การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: กรกฎ อภิรัตน์วรากุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385771
เลขเรียก:
 • NLM - WX215
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy 0/3
หนังสือมาใหม่

การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy

ผู้แต่งหนังสือ: นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165863087
เลขเรียก:
 • NLM - WF145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อายุรศาสตร์ทันใจ 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันใจ

ผู้แต่งหนังสือ: มณฑิรา มณีรัตนะพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799723
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Handbook of infectious disease 1/5
หนังสือมาใหม่

Handbook of infectious disease

ผู้แต่งหนังสือ: รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435476
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 0/2
หนังสือมาใหม่

คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ผู้แต่งหนังสือ: ปริญ กิจวัฒนา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165780247
เลขเรียก:
 • NLM - WE346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care 0/5
หนังสือมาใหม่

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ผู้แต่งหนังสือ: ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165650663
เลขเรียก:
 • NLM - WT25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ 1/60
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา ศรีสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339250
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985545
เลขเรียก:
 • NLM - WC950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339571
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy 0/10
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: วิไล ชินธเนศ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749993705
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas 2/3
หนังสือมาใหม่

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas

ผู้แต่งหนังสือ: แอชเวลล์, เคน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164342378
เลขเรียก:
 • NLM - QS17
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology 1/10
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology

ผู้แต่งหนังสือ: ปาร์รามอง (Parramon)
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160451814
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

OB & GYN : update & practical xx 0/5
หนังสือมาใหม่

OB & GYN : update & practical xx

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระ วัชระปรีชานนท์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076280
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รังสีวินิจฉัย : Diagnostic radiology 0/2
หนังสือมาใหม่

รังสีวินิจฉัย : Diagnostic radiology

ผู้แต่งหนังสือ: วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435841
เลขเรียก:
 • NLM - WN180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1 0/2
หนังสือมาใหม่

ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1

ผู้แต่งหนังสือ: ตุลย์ ศรีอัมพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165776370
เลขเรียก:
 • NLM - WU190
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับซ้อน = Complex primary total knee arthroplasty 1/2
หนังสือมาใหม่

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับซ้อน = Complex primary total knee arthroplasty

ผู้แต่งหนังสือ: วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165822657
เลขเรียก:
 • NLM - WE870
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1/5
หนังสือมาใหม่

ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: สุธรรม นันทมงคลชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165771634
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868310
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ วัฒนสินธุ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868280
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ 0/5
หนังสือมาใหม่

วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165778480
เลขเรียก:
 • NLM - QW805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine 2/10
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745337152
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1/5
หนังสือมาใหม่

ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้แต่งหนังสือ: กิ่งแก้ว ปาจรีย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201107
เลขเรียก:
 • NLM - WE140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing 0/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: จรัญ สายะสถิตย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262348
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณี ปิติสุทธิธรรม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435308
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง) 2/10
หนังสือมาใหม่

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งหนังสือ: รัตน์ศิริ ทาโต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164681149
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า