แสดง:

เรียงตาม:

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน = Cellular immunology and laboratory techniques 0/3
หนังสือมาใหม่

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน = Cellular immunology and laboratory techniques

ผู้แต่งหนังสือ: พรพิมล อังคเศกวินัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163146731
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes 0/10
หนังสือมาใหม่

โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes

ผู้แต่งหนังสือ: เอกชล มุกดา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147165
เลขเรียก:
 • NLM - WH250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts 1/5
หนังสือมาใหม่

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา อู่สุวรรณทิม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262065
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจการนอนหลับและแปลผล = Polysomnography practice and interpretation 0/5
หนังสือมาใหม่

การตรวจการนอนหลับและแปลผล = Polysomnography practice and interpretation

ผู้แต่งหนังสือ: นฤชา จิรกาลวสาน, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169267874
เลขเรียก:
 • NLM - WL108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 31 = Common surgical consultation 0/5
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 31 = Common surgical consultation

ผู้แต่งหนังสือ: วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168061091
เลขเรียก:
 • NLM - WO100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สมุนไพรไทย ทางเลือก ทางรอด สงคราม COVID-19 0/3
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรไทย ทางเลือก ทางรอด สงคราม COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165781725
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง : มิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 1/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง : มิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฎ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97861658623499
เลขเรียก:
 • NLM - WL354
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ = Counseling in practice 0/5
หนังสือมาใหม่

การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ = Counseling in practice

ผู้แต่งหนังสือ: นันทา สู้รักษา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164820579
เลขเรียก:
 • LC - BF637
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Maternity and pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Maternity and pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Ricci, Susan Scott
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975139766
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Evidence - Based physical examination : best practices for health and well-being assessment 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - Based physical examination : best practices for health and well-being assessment

ผู้แต่งหนังสือ: Kate, Gawlik, editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826164537
เลขเรียก:
 • NLM - WB141.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Marie, Boltz, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826188144
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0/15
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340072
เลขเรียก:
 • NLM - WT150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Medical microbiology. Vol. 1 1/2
หนังสือมาใหม่

Medical microbiology. Vol. 1

ผู้แต่งหนังสือ: รวงผึ้ง สุนเธนทร์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435865
เลขเรียก:
 • NLM - QW4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Medical microbiology. Vol. 2 1/2
หนังสือมาใหม่

Medical microbiology. Vol. 2

ผู้แต่งหนังสือ: รวงผึ้ง สุนเธนทร์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435872
เลขเรียก:
 • NLM - QW4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 0/2
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: สิทธิพล อาจอินทร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164384750
เลขเรียก:
 • LC - LB1060
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สรุปประเด็นถาม-ตอบ : ปัญหาโรคกระดูกสันหลัง ปวดหลัง-ปวดคอ 0/2
หนังสือมาใหม่

สรุปประเด็นถาม-ตอบ : ปัญหาโรคกระดูกสันหลัง ปวดหลัง-ปวดคอ

ผู้แต่งหนังสือ: วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165823920
เลขเรียก:
 • NLM - WE720
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339533
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้นเฉียบพลัน = Acute upper airway obstruction 0/10
หนังสือมาใหม่

ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้นเฉียบพลัน = Acute upper airway obstruction

ผู้แต่งหนังสือ: ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165823128
เลขเรียก:
 • NLM - WF490
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตําราศัลยศาสตร์น่ารู้ 0/10
หนังสือมาใหม่

ตําราศัลยศาสตร์น่ารู้

ผู้แต่งหนังสือ: สุขไชย สาทถาพร, บรรณาธิการ, [และคนอื่น ๆ].
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035597
เลขเรียก:
 • NLM - WO100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

มวยไทย : มรดกทางภูมิปัญญาไทย วิวัฒนาการสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 0/1
หนังสือมาใหม่

มวยไทย : มรดกทางภูมิปัญญาไทย วิวัฒนาการสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: พิชัยณรงค์ กงแก้ว
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165905428
เลขเรียก:
 • LC - GV1133
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สเตรทชิง การยืดกล้ามเนื้อ 0/2
หนังสือมาใหม่

สเตรทชิง การยืดกล้ามเนื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: บ๊อบ แอนเดอร์สัน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164342583
เลขเรียก:
 • NLM - WB541
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Introduction to Nursing Informatics 1/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to Nursing Informatics

ผู้แต่งหนังสือ: Hussey, Pamela., Editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9783030587420
เลขเรียก:
 • NLM - WY26.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Family nurse practitioner certification review 1/1
หนังสือมาใหม่

Family nurse practitioner certification review

ผู้แต่งหนังสือ: Zerwekh , JoAnn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673990
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับนิสิตแพทย์ = Textbook of evidence-based medicine for medical students 0/2
หนังสือมาใหม่

ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับนิสิตแพทย์ = Textbook of evidence-based medicine for medical students

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165778206
เลขเรียก:
 • NLM - WB103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

The long march through COVID 2/3
หนังสือมาใหม่

The long march through COVID

ผู้แต่งหนังสือ: ดุสิต สถาวร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168122129
เลขเรียก:
 • NLM - WC501
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ฤาษีดัดตน : มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน 0/2
หนังสือมาใหม่

ฤาษีดัดตน : มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน

ผู้แต่งหนังสือ: ศรัณย์ ทองปาน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164650480
เลขเรียก:
 • NLM - WB541
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคเม็ดเลือดแดงในทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด 0/20
หนังสือมาใหม่

โรคเม็ดเลือดแดงในทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165867115
เลขเรียก:
 • NLM - WS305
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรค Ulcerative colitis 0/5
หนังสือมาใหม่

โรค Ulcerative colitis

ผู้แต่งหนังสือ: สติมัย อนิวรรณน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165867634
เลขเรียก:
 • NLM - WI522
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 19 Basic trauma care 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 19 Basic trauma care

ผู้แต่งหนังสือ: เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169222019
เลขเรียก:
 • NLM - WO700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Survival guide to blood cells and diseases 0/5
หนังสือมาใหม่

Survival guide to blood cells and diseases

ผู้แต่งหนังสือ: วิมล ชินสว่างวัฒนกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436107
เลขเรียก:
 • NLM - QY402
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  137


ล้างค่า