แสดง:

เรียงตาม:

ยากัญชา คู่มือประชาชน 0/5
หนังสือมาใหม่

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: อาสาฬา เชาวน์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165071147
เลขเรียก:
 • NLM - QV766
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ 0/5
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ

ผู้แต่งหนังสือ: วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168207024
เลขเรียก:
 • NLM - WH100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้งที่ 6) = Obstetrics 4/15
หนังสือมาใหม่

สูติศาสตร์ (เรียบเรียงครั้งที่ 6) = Obstetrics

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระ ทองสง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985286
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563 0/2
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786164435889
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

50 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา : การเดินทางกึ่งศตวรรษของ วพบ.สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

50 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา : การเดินทางกึ่งศตวรรษของ วพบ.สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. 2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563) 0/2
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563)

ผู้แต่งหนังสือ: โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789742969264
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 0/1
หนังสือมาใหม่

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ผู้แต่งหนังสือ: อิทธิพล เพ็ชรราม และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - อ.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หางดง 120 ปี : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

หางดง 120 ปี : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สมศักดิ์ คณาคำ และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - G155.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

120 ปีหางดง : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 1 0/1
หนังสือมาใหม่

120 ปีหางดง : ประวัติเมืองแม่ท่าช้าง หางดง เล่มที่ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สมศักดิ์ คณาคำ และคณะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - G155.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เทศกาล ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 0/3
หนังสือมาใหม่

เทศกาล ประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165437240
เลขเรียก:
 • LC - DS566.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คำสอนสมเด็จย่า 0/9
หนังสือมาใหม่

คำสอนสมเด็จย่า

ผู้แต่งหนังสือ: ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พยาบาลสาร ฉบับ 3 ปีที่ 48 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 0/
หนังสือมาใหม่

พยาบาลสาร ฉบับ 3 ปีที่ 48 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 01255118
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปีที่ 24 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.2564 0/
หนังสือมาใหม่

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปีที่ 24 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.2564

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 08597251
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสารพยาบาลตำรวจ ทปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค - มิ.ย.2564 0/
หนังสือมาใหม่

วารสารพยาบาลตำรวจ ทปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค - มิ.ย.2564

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 1906252x
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563

ผู้แต่งหนังสือ: Fazio, Sergio., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169353225
เลขเรียก:
 • NLM - WG210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสาร pidst gazette ปีที่ 27 ฉ 4 ต.ค-ธ.ค.64 0/
หนังสือมาใหม่

วารสาร pidst gazette ปีที่ 27 ฉ 4 ต.ค-ธ.ค.64

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 19051034
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165821476
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 10/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน

ผู้แต่งหนังสือ: สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864978
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161146702
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161145958
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจำปี 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจำปี 2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตามรอยชุมชนคนรอบรู้สุขภาพที่เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ตามรอยชุมชนคนรอบรู้สุขภาพที่เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985903
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147013
เลขเรียก:
 • NLM - WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๒) 0/1
หนังสือมาใหม่

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๒)

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992613
เลขเรียก:
 • NLM - W20.55.H9
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลมารดาหลังคลอด : แบบแผนสุขภาพ 1/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาหลังคลอด : แบบแผนสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภวดี แถวเพีย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147419
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis)

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงรัตน์ ริยอง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165881524
เลขเรียก:
 • NLM - QX200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools 2/8
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165772761
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า