แสดง:

เรียงตาม:

แนวทางการวางแผนและการจัดการโครงการวิจัย Guidelines for planning and managing research projects 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวทางการวางแผนและการจัดการโครงการวิจัย Guidelines for planning and managing research projects

ผู้แต่งหนังสือ: เสริมพล รัตสุข
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974953449
เลขเรียก:
 • LC - Q180.55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม 0/2
หนังสือมาใหม่

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม

ผู้แต่งหนังสือ: วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974032715
เลขเรียก:
 • LC - QA76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 0/2
หนังสือมาใหม่

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616080007
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

มือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์ สำหรับปี 2010-2011 0/2
หนังสือมาใหม่

มือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์ สำหรับปี 2010-2011

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616204015
เลขเรียก:
 • LC - QA76.28
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: สุวรรณ อรุณพงค์ไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100162
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: สายรัตน์ นกน้อย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100155
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พื้นฐานการวิจัย 1/2
หนังสือมาใหม่

พื้นฐานการวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธ ไกยวรรณ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974213165
เลขเรียก:
 • LC - Q180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แบบแผนการวิจัยและสถิติ 0/2
หนังสือมาใหม่

แบบแผนการวิจัยและสถิติ

ผู้แต่งหนังสือ: สุทิติ ขัตติยะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974785991
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

T-Shirts and suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง 0/1
หนังสือมาใหม่

T-Shirts and suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง

ผู้แต่งหนังสือ: แพร์ริช, เดวิด
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169016212
เลขเรียก:
 • LC - HD53
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงาน 0/1
หนังสือมาใหม่

นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงาน

ผู้แต่งหนังสือ: จอห์น ฮาวกินส์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169016281
เลขเรียก:
 • LC - HD53
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular diseases 0/
หนังสือมาใหม่

โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular diseases

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672564
เลขเรียก:
 • NLM - WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 0/2
หนังสือมาใหม่

การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่งหนังสือ: พิสณุ ฟองศรี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974619241
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Qualitive research in health science 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Qualitive research in health science

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616713601
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: มนต์ชัย พินิจจิตร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744016713
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: พิศิษฐ ตัณฑวณิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974439180
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี : แนวแนะสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครูและอาจารย์ 0/1
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี : แนวแนะสำหรับผู้ดูแลเด็ก ครูและอาจารย์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WS103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161100131
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สารพัน Newborn care สไตล์ ศิริราช เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

สารพัน Newborn care สไตล์ ศิริราช เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: พิมล วงศ์ศิริเดช, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111327
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) : ฉบับสรุป 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) : ฉบับสรุป

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167324180
เลขเรียก:
 • LC - LC94.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ไต้หวัน การประกันคุณภาพและงานจิตอาสา 0/3
หนังสือมาใหม่

ไต้หวัน การประกันคุณภาพและงานจิตอาสา

ผู้แต่งหนังสือ: นวพร เรืองสกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616726104
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

หลวงตาวัดป่าบ้านตาด 3 รวมเรื่องเล่า สิ่งที่เห็น 0/1
หนังสือมาใหม่

หลวงตาวัดป่าบ้านตาด 3 รวมเรื่องเล่า สิ่งที่เห็น

ผู้แต่งหนังสือ: คุณหลวง .
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786117140051
เลขเรียก:
 • LC - BQ942
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โรคกรดไหลย้อน 0/3
หนังสือมาใหม่

โรคกรดไหลย้อน

ผู้แต่งหนังสือ: สุเทพ กลชาญวิทย์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616551113
เลขเรียก:
 • NLM - WI250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจการรักษาสถานที่เกิดเหตุและการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา Crime scene preservation and crime scene investigation 0/1
หนังสือมาใหม่

นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจการรักษาสถานที่เกิดเหตุและการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา Crime scene preservation and crime scene investigation

ผู้แต่งหนังสือ: นพคุณ กีรติการกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974708967
เลขเรียก:
 • NLM - W825
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

กล้วย เพิ่มพลังสมอง ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ 0/1
หนังสือมาใหม่

กล้วย เพิ่มพลังสมอง ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์

ผู้แต่งหนังสือ: พรพิมล ศิริกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616741308
เลขเรียก:
 • NLM - WB430
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ.2553 National uidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ.2553 National uidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010

ผู้แต่งหนังสือ: ประพันธ์ ภานุภาค, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974297984
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา 0/2
หนังสือมาใหม่

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร อัครเสวี, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974297992
เลขเรียก:
 • NLM - WC515
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Maximzing medical-care effciency 0/2
หนังสือมาใหม่

Maximzing medical-care effciency

ผู้แต่งหนังสือ: ชุษณา สวนกระต่าย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616551178
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 Update in internal medicine 2010 emergency in internal medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 Update in internal medicine 2010 emergency in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111393
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice 0/8
หนังสือมาใหม่

ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974115009
เลขเรียก:
 • NLM - WL704
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการสื่อสาร 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือวัคซีน 2010 และประเด็นในการสื่อสาร

ผู้แต่งหนังสือ: ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287157
เลขเรียก:
 • NLM - QW805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  202
  137
  101
  169
  144
  152


ล้างค่า