แสดง:

เรียงตาม:

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ Respiratory care in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ทนันชัย บุญบูรณพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616704712
เลขเรียก:
 • NLM - WF145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก 0/35
หนังสือมาใหม่

วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก

ผู้แต่งหนังสือ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742990743
เลขเรียก:
 • NLM - WZ345
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1/5
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974614099
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาในระยะคลอด

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร พงษ์โสภา, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749922301
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

ผู้แต่งหนังสือ: สันต์ หัตถีรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749508558
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ผู้แต่งหนังสือ: วิยะดา ศักดิ์ศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115290000
เลขเรียก:
 • NLM - WL346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือปฏิบัติการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300901
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุดาพรรณ ธัญจิรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740411614
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 Adult and geriatric nursing care 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้ส่งอายุ 2 Adult and geriatric nursing care 2

ผู้แต่งหนังสือ: พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741105452
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา 1/3
หนังสือมาใหม่

ตรงประเด็น เรื่อง Adverse Drug Reaction 2 : การประเมินผื่นแพ้ยา

ผู้แต่งหนังสือ: จันทิมา โยธาพิทักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740649755
เลขเรียก:
 • NLM - WR165
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health) 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health)

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลพรรณ สุริยโคตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก 0/3
หนังสือมาใหม่

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: กุสาวดี เมลืองนนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746386319
เลขเรียก:
 • NLM - WS200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during 1/21
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Nursing obstetrics : complication during

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาวดี เครือโชติกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740325574
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล 0/9
หนังสือมาใหม่

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741109524
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3) 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3)

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิต หนุเจริญกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745857475
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือยา = Handbook of drugs 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือยา = Handbook of drugs

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749261356
เลขเรียก:
 • NLM - QV39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743452574
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 0/11
หนังสือมาใหม่
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9742940738, 9789742940737
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients 0/8
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

ผู้แต่งหนังสือ: เพลินตา ศิริปการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741366996
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740562238
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ 0/1
หนังสือมาใหม่

รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ

ผู้แต่งหนังสือ: ประยูรศรี เลือดสงคราม, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741044160
เลขเรียก:
 • LC - HV1568
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ 0/1
หนังสือมาใหม่

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านคนพิการ

ผู้แต่งหนังสือ: ปารณัฐ สุขสุทธิ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741044245
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Manual of Medical Diagnosis 0/3
หนังสือมาใหม่

Manual of Medical Diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115510290
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เภสัชวิทยา 0/1
หนังสือมาใหม่

เภสัชวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786115510252
เลขเรียก:
 • NLM - QV55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 0/5
หนังสือมาใหม่

อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ: สมใจ วินิจกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974959343X
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล 1/8
หนังสือมาใหม่

การดูแลแผลกดทับ : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ยุวดี เกตสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 987974111140
เลขเรียก:
 • NLM - WY154.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เกษม เพ็ญภินันท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169030911
เลขเรียก:
 • LC - GN358
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือโรค Handbook of diseases 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือโรค Handbook of diseases

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974828522
เลขเรียก:
 • NLM - WB39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า