แสดง:

เรียงตาม:

ชีววิทยา เล่ม 2 Biology concepts and appications 0/10
หนังสือมาใหม่

ชีววิทยา เล่ม 2 Biology concepts and appications

ผู้แต่งหนังสือ: Starr, Cecie
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616901737
เลขเรียก:
 • LC - QH308.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารการเปลี่ยนแปลง = Managing change and transition 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารการเปลี่ยนแปลง = Managing change and transition

ผู้แต่งหนังสือ: เบียร์, ไมค์ ภักดี เมฆจำรูญ, แปล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749457641
เลขเรียก:
 • LC - HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ชีวเคมีทางการแพทย์ : เมตาบอลิสมสารอาหารเชิงบูรณาการ สำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0/3
หนังสือมาใหม่

ชีวเคมีทางการแพทย์ : เมตาบอลิสมสารอาหารเชิงบูรณาการ สำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: ปนัดดา โรจน์บูลสถิตย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974652011
เลขเรียก:
 • NLM - QU12
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

บทเรียนจาก ไข้ปวดข้อยุงลาย : การเดินทางครั้งใหม่บนเส้นทางสายเดิม 0/1
หนังสือมาใหม่

บทเรียนจาก ไข้ปวดข้อยุงลาย : การเดินทางครั้งใหม่บนเส้นทางสายเดิม

ผู้แต่งหนังสือ: ชำนาญ ม่วงแดง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QX525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

1669 กู้ชีพทหารกล้าฝ่าสมภูมิเลือด 0/1
หนังสือมาใหม่

1669 กู้ชีพทหารกล้าฝ่าสมภูมิเลือด

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747876352
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตรึก 0/25
หนังสือมาใหม่

ตรึก

ผู้แต่งหนังสือ: พระวิโรจน์ จกฺกวโร, ผู้รวบรวม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974348817
เลขเรียก:
 • NLM - WB885
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ฉบับปรับปรุง 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162040344
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

MBA 50 หลักบริหาร 50 Management ideas 0/1
หนังสือมาใหม่

MBA 50 หลักบริหาร 50 Management ideas

ผู้แต่งหนังสือ: Russell - Walling, Edward
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414137
เลขเรียก:
 • NLM - HD31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เทคนิคในการทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมั่นคงขึ้น 0/4
หนังสือมาใหม่

เทคนิคในการทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมั่นคงขึ้น

ผู้แต่งหนังสือ: สุชาติ พหลภาคย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162230189
เลขเรียก:
 • NLM - WM420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การบริหารโครงการ Management projects large and small 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารโครงการ Management projects large and small

ผู้แต่งหนังสือ: Austin, Robert D.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749437586
เลขเรียก:
 • LC - HD69
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การควบคุมและตวรจสอบภายใน 0/1
หนังสือมาใหม่

การควบคุมและตวรจสอบภายใน

ผู้แต่งหนังสือ: ชนม์ณัฐชา กันวานศุภพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414157
เลขเรียก:
 • LC - HF5668.25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core competency Innovation to the core 0/2
หนังสือมาใหม่

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core competency Innovation to the core

ผู้แต่งหนังสือ: Skarzyski, Peter
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414134
เลขเรียก:
 • LC - HD58.9
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Speak english พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ 0/2
หนังสือมาใหม่

Speak english พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744141620
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พระบิดา แห่งสยาม Father of Siam 0/1
หนังสือมาใหม่

พระบิดา แห่งสยาม Father of Siam

ผู้แต่งหนังสือ: ธานัฐ ภัทรภาคร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616905872
เลขเรียก:
 • LC - DS582
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

กลยุทธ์สู่การพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Strategies for improvement of infection 0/3
หนังสือมาใหม่

กลยุทธ์สู่การพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Strategies for improvement of infection

ผู้แต่งหนังสือ: นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672515
เลขเรียก:
 • NLM - WX167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

หลักรัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ Public administration concept and processes 0/2
หนังสือมาใหม่

หลักรัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ Public administration concept and processes

ผู้แต่งหนังสือ: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 979749457617
เลขเรียก:
 • LC - JF1358
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง It stars with one 0/3
หนังสือมาใหม่

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง It stars with one

ผู้แต่งหนังสือ: Black, J. Stewart
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414150
เลขเรียก:
 • LC - HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คิดแบบบูรณาการ The Opposable mind เพิ่มพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 0/2
หนังสือมาใหม่

คิดแบบบูรณาการ The Opposable mind เพิ่มพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: Martin, Roger
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414153
เลขเรียก:
 • LC - HD57.7
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in the public sector 0/2
หนังสือมาใหม่

การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in the public sector

ผู้แต่งหนังสือ: Kotler, Philp
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414143
เลขเรียก:
 • LC - JF
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เศรษฐศาสตร์ชนบท 0/3
หนังสือมาใหม่

เศรษฐศาสตร์ชนบท

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414123
เลขเรียก:
 • LC - HB71
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ทักษะการสื่อสาร How to ? 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะการสื่อสาร How to ?

ผู้แต่งหนังสือ: ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616728728
เลขเรียก:
 • NLM - W62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ล่าฝันโพ้นภูผา Mountains beyond mountains 0/1
หนังสือมาใหม่

ล่าฝันโพ้นภูผา Mountains beyond mountains

ผู้แต่งหนังสือ: Kidder, Tracy
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616507032
เลขเรียก:
 • NLM - WZ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

มานุษยวิทยาสุขภาพ Health anthropology 0/5
หนังสือมาใหม่

มานุษยวิทยาสุขภาพ Health anthropology

ผู้แต่งหนังสือ: บุญเลิศ สดสุชาติ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749986622
เลขเรียก:
 • NLM - WA31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน : การจัดบริการพยาบาลในโรงเรียน 0/7
หนังสือมาใหม่

การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน : การจัดบริการพยาบาลในโรงเรียน

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะนุช จิตตนูนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974780821
เลขเรียก:
 • NLM - WA350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่น Adolescent health care health care and supervision 0/6
หนังสือมาใหม่

การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่น Adolescent health care health care and supervision

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ อารีย์กุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974401177
เลขเรียก:
 • NLM - WA330
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

10 ขั้นตอนง่ายๆ วิจัยคุณภาพ (เคล็ดวิชาสมัญสู่ขั้นเทพ) 0/5
หนังสือมาใหม่

10 ขั้นตอนง่ายๆ วิจัยคุณภาพ (เคล็ดวิชาสมัญสู่ขั้นเทพ)

ผู้แต่งหนังสือ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616905550
เลขเรียก:
 • LC - H62.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1 0/1
หนังสือมาใหม่

ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุชาติ สุภาพ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169006992
เลขเรียก:
 • LC - QC21.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ 0/2
หนังสือมาใหม่

ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ

ผู้แต่งหนังสือ: เกมอน, เดวิด
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744141606
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742991562
เลขเรียก:
 • NLM - WS462
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวทางการดูแลรักษา 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวทางการดูแลรักษา

ผู้แต่งหนังสือ: อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742991555
เลขเรียก:
 • NLM - WM171.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า