แสดง:

เรียงตาม:

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop 0/5

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบาดเจ็บ = Conducting a trauma workshop

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232978
เลขเรียก:
 • NLM - WO700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐปาลิน นิลเป็ง, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology 0/2

เอกสารคำสอน รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด = Biostatistics & Epidemiology

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติกานต์ สุริยะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย. 1315) 0/1

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย. 1315)

ผู้แต่งหนังสือ: จักรี กั้วกำจัด
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 0/1

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WK850
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ทำอย่างไรเมื่อสงสัย ลูกเป็นเด็กแอลดี 2/3

ทำอย่างไรเมื่อสงสัย ลูกเป็นเด็กแอลดี

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ พวงสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974266222
เลขเรียก:
 • NLM - WS350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 6-12 ปี 0/4

คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 6-12 ปี

ผู้แต่งหนังสือ: วินัดดา ปิยะศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740152317
เลขเรียก:
 • NLM - WS103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ 0/1

การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลพร รังควัด
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือ คู่คิด สุขภาพชุมชน 0/1

คู่มือ คู่คิด สุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - W84.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เบาหวาน รู้ทันป้องกันได้ 1/1

เบาหวาน รู้ทันป้องกันได้

ผู้แต่งหนังสือ: พันธิตร์ มะลิสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748130552
เลขเรียก:
 • NLM - WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

หลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ 0/

หลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165515641
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

อานันทมหิดล 0/1

อานันทมหิดล

ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS585
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คู่มือ หุ่นจำลองอวัยวะมนุษย์ 0/1

คู่มือ หุ่นจำลองอวัยวะมนุษย์

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QT104
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ 1/19

สรุปเนื้อหาสำคัญ 8 วิชาหลัก สำหรับเตรียมสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุณาตประกอบโรคศิลปะ

ผู้แต่งหนังสือ: จิดาภา มณีเนตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care 0/1

Foundations of nursing practice : fundamentals of holistic care

ผู้แต่งหนังสือ: Brooker, Chris
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780723436614
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 - 2560 (เล่ม 1) 0/14

รวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 - 2560 (เล่ม 1)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย หน่วยที่ 1-5 0/32

เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย หน่วยที่ 1-5

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติชัย อนวัชประยูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749756827, 9789749756829
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สมุนไพรหลายขนาน 0/1

สมุนไพรหลายขนาน

ผู้แต่งหนังสือ: วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164132832
เลขเรียก:
 • NLM - QV767
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

91 ปี เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 0/1

91 ปี เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education 0/2

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education

ผู้แต่งหนังสือ: ดุสิตา กระวานชิด
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169227854
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

CHERP Community Health equity research & policy October 2021 Vol.42 No.1 0/

CHERP Community Health equity research & policy October 2021 Vol.42 No.1

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 2752535x
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

AJN October 2021 vol.121 no.10 0/

AJN October 2021 vol.121 no.10

ประเภทหนังสือ: วารสาร (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คดีทางการแพทย์ แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี 0/10

คดีทางการแพทย์ แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญชัย โชติพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160809646
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  147
  133
  137


ล้างค่า