แสดง:

เรียงตาม:

Textbook for the adult-gerontology acute care nurse practitioner: evidence-based standards of practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Textbook for the adult-gerontology acute care nurse practitioner: evidence-based standards of practice

ผู้แต่งหนังสือ: Fuller Valerie J., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826152329
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Textbook of adult-gerontology primary care nursing : evidence-based patient care for adolescents to older adults 0/1
หนังสือมาใหม่

Textbook of adult-gerontology primary care nursing : evidence-based patient care for adolescents to older adults

ผู้แต่งหนังสือ: Hain, Debra J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826184139
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Gerontological nursing : competencies for care 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing : competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233360
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323880435
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978-0-323-88044-2
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Skills for midwifery practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Skills for midwifery practice

ผู้แต่งหนังสือ: Johnson, Ruth
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780702081910
เลขเรียก:
 • NLM - WQ165
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family 0/1
หนังสือมาใหม่

Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family

ผู้แต่งหนังสือ: Silbert-Flagg, JoAnne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161064
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Foundations of mental health care 1/1
หนังสือมาใหม่

Foundations of mental health care

ผู้แต่งหนังสือ: Morrison-Valfre, Michelle
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323810296
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Mosby's essentials for nursing assistants 0/1
หนังสือมาใหม่

Mosby's essentials for nursing assistants

ผู้แต่งหนังสือ: Remmert, Leighann N.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323796316
เลขเรียก:
 • NLM - WY193
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Psychiatric-mental health nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric-mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, Sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975184773
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era 0/1
หนังสือมาใหม่

สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169406372
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน" 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of parties) กับการรับมือ "โลกรวน"

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437883
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด 1/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ สารีโส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740341390
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผลของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทางโทรศัพท์ต่อภาวะซึมเศร้าของสมาชิกครอบครัวผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา = Effect of telephone-based resilience on depression among family members of alcohol 0/1
หนังสือมาใหม่
Community health and wellness : principles of primary health care 0/1
หนังสือมาใหม่

Community health and wellness : principles of primary health care

ผู้แต่งหนังสือ: Clendon, Jill
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780729543941
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Theoretical Basis for Nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Theoretical Basis for Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: McEwen, Melanie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975175658
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Nursing research : reading, using, and creating evidence 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : reading, using, and creating evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Houser, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284226294
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Nursing diagnosis reference manual 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis reference manual

ผู้แต่งหนังสือ: Phelps, Linda Lee
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975198954
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Pediatric Primary Care : Practice Guidelines for Nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Pediatric Primary Care : Practice Guidelines for Nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Richardson, Beth, edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284248302
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Handbook of nursing diagnosis 0/1
หนังสือมาใหม่

Handbook of nursing diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284197976
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การวินิจฉัยและการจักการรักษาเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก = Oral tumor and oral cancer : diagnosis and management 0/2
หนังสือมาใหม่

การวินิจฉัยและการจักการรักษาเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก = Oral tumor and oral cancer : diagnosis and management

ผู้แต่งหนังสือ: วินัย ศิริจิตร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746523523
เลขเรียก:
 • NLM - WU280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พลิกชีวิต จากหายนะ..สู่ความสำเร็จ 0/1
หนังสือมาใหม่

พลิกชีวิต จากหายนะ..สู่ความสำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: สมคิด ลวางกูร
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786169295631
เลขเรียก:
 • LC - ย.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

แค่สนิทกับตัวเองให้เป็น 0/1
หนังสือมาใหม่

แค่สนิทกับตัวเองให้เป็น

ผู้แต่งหนังสือ: คิดมาก, นามปากกา
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786161853792
เลขเรียก:
 • LC - ย.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992750
เลขเรียก:
 • NLM - WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รายงานประจำปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161150822
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การจัดการโครงการอบรมสำหรับผู้สูงอายุ = Training management for the elderly people 0/5
หนังสือมาใหม่

การจัดการโครงการอบรมสำหรับผู้สูงอายุ = Training management for the elderly people

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166033472
เลขเรียก:
 • NLM - WT25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ 0/1
หนังสือมาใหม่

ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ

ผู้แต่งหนังสือ: ฮิชาโนบุ ไคยะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160845972
เลขเรียก:
 • NLM - WM171.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = Pediatric emergency 1/10
หนังสือมาใหม่

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = Pediatric emergency

ผู้แต่งหนังสือ: พรพรรณ ศรีพรสวรรค์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162717178
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า