แสดง:

เรียงตาม:

ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165821476
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 4/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน

ผู้แต่งหนังสือ: สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165864978
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161146702
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักสูตรการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161145958
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจำปี 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยประจำปี 2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตามรอยชุมชนคนรอบรู้สุขภาพที่เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ตามรอยชุมชนคนรอบรู้สุขภาพที่เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985903
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147013
เลขเรียก:
 • NLM - WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๒) 0/1
หนังสือมาใหม่

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (๒)

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992613
เลขเรียก:
 • NLM - W20.55.H9
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลมารดาหลังคลอด : แบบแผนสุขภาพ 1/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลมารดาหลังคลอด : แบบแผนสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภวดี แถวเพีย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147419
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis)

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงรัตน์ ริยอง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165881524
เลขเรียก:
 • NLM - QX200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools 2/8
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165772761
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147563
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145910
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริมา ลีละวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145927
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล 1/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145897
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบประคับประคองและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145903
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล 1/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริมา ลีละวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145880
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รายงานประจำปี 2563 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161147860
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions 1/15
หนังสือมาใหม่

การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรี คุณค้ำชู และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147059
เลขเรียก:
 • NLM - WL141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก = Textbook of surgical managemenent and intervention in prostate cancer 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก = Textbook of surgical managemenent and intervention in prostate cancer

ผู้แต่งหนังสือ: วิสูตร คงเจริญสมบัติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436114
เลขเรียก:
 • NLM - WJ752
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การรักษาทารกในครรภ์ 0/35
หนังสือมาใหม่

การรักษาทารกในครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201121
เลขเรียก:
 • NLM - WQ211
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147332
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation 1/10
หนังสือมาใหม่

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201138
เลขเรียก:
 • NLM - WG180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis

ผู้แต่งหนังสือ: วันรัชดา คัชมาตย์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435858
เลขเรียก:
 • NLM - WE346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อนามัยโรงเรียน = School health 1/10
หนังสือมาใหม่

อนามัยโรงเรียน = School health

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985972
เลขเรียก:
 • NLM - WA350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19 0/2
หนังสือมาใหม่

เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ: อนันต์ มโนมัยพิบูลย์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741499
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคหนังแข็งและภาวะแทรกซ้อน = Systemic sclerosis and its complications

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภราภรณ์ วังแก้ว, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165822404
เลขเรียก:
 • NLM - WR260
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบริการอนามัยครอบครัว 4/15
หนังสือมาใหม่

การบริการอนามัยครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986269
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  187
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า