แสดง:

เรียงตาม:

การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 4/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ผู้แต่งหนังสือ: จิตตวดี เหรียญทอง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986184
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines 0/2
หนังสือมาใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines

ผู้แต่งหนังสือ: ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744229472
เลขเรียก:
 • NLM - WW100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual) 1/16
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 (ACLS provider manual)

ผู้แต่งหนังสือ: จริยา สันตติอนันต์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168023136
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ 0/1
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์

ผู้แต่งหนังสือ: ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165820585
เลขเรียก:
 • NLM - QU195
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice 0/3
หนังสือมาใหม่

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice

ผู้แต่งหนังสือ: ภควดี พลังวชิรา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165728966
เลขเรียก:
 • NLM - WR170
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders 0/3
หนังสือมาใหม่

การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders

ผู้แต่งหนังสือ: อรอุมา ชัยวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436060
เลขเรียก:
 • NLM - WO184
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม 2/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985774
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สารสื่อประสาทและการประยุกต์ 0/8
หนังสือมาใหม่

สารสื่อประสาทและการประยุกต์

ผู้แต่งหนังสือ: จิณัติตา จิตติวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340362
เลขเรียก:
 • NLM - WL102.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่งหนังสือ: ไสว นรสาร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435919
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 2/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่งหนังสือ: ไสว นรสาร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435933
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือยา = Handbook of drugs 15/20
หนังสือมาใหม่

คู่มือยา = Handbook of drugs

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749261354
เลขเรียก:
 • NLM - QV39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7] 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9745877417
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

First hour in emergency room 2021 : beyond the known A-B-C 0/5
หนังสือมาใหม่

First hour in emergency room 2021 : beyond the known A-B-C

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพา ชาคร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436008
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ 1/2
หนังสือมาใหม่

เทคนิคการสร้างและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165862073
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก = Chronic diarrhea in children 0/10
หนังสือมาใหม่

ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก = Chronic diarrhea in children

ผู้แต่งหนังสือ: พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165729369
เลขเรียก:
 • NLM - WS312
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล 0/3
หนังสือมาใหม่

การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: กรกฎ อภิรัตน์วรากุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164385771
เลขเรียก:
 • NLM - WX215
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy 0/3
หนังสือมาใหม่

การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy

ผู้แต่งหนังสือ: นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165863087
เลขเรียก:
 • NLM - WF145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อายุรศาสตร์ทันใจ 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันใจ

ผู้แต่งหนังสือ: มณฑิรา มณีรัตนะพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799723
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Handbook of infectious disease 1/5
หนังสือมาใหม่

Handbook of infectious disease

ผู้แต่งหนังสือ: รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435476
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 0/2
หนังสือมาใหม่

คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ผู้แต่งหนังสือ: ปริญ กิจวัฒนา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165780247
เลขเรียก:
 • NLM - WE346
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care 0/5
หนังสือมาใหม่

มือใหม่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ = Beginner caregiver for elderly care

ผู้แต่งหนังสือ: ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165650663
เลขเรียก:
 • NLM - WT25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ 6/60
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา ศรีสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339250
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เล่มที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163985545
เลขเรียก:
 • NLM - WC950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพันธุ์ สาสัตย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339571
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy 0/10
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: วิไล ชินธเนศ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749993705
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas 2/3
หนังสือมาใหม่

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas

ผู้แต่งหนังสือ: แอชเวลล์, เคน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164342378
เลขเรียก:
 • NLM - QS17
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology 1/10
หนังสือมาใหม่

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology

ผู้แต่งหนังสือ: ปาร์รามอง (Parramon)
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160451814
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

OB & GYN : update & practical xx 0/5
หนังสือมาใหม่

OB & GYN : update & practical xx

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระ วัชระปรีชานนท์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076280
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รังสีวินิจฉัย : Diagnostic radiology 0/2
หนังสือมาใหม่

รังสีวินิจฉัย : Diagnostic radiology

ผู้แต่งหนังสือ: วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435841
เลขเรียก:
 • NLM - WN180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1 0/2
หนังสือมาใหม่

ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1

ผู้แต่งหนังสือ: ตุลย์ ศรีอัมพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165776370
เลขเรียก:
 • NLM - WU190
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  188
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า