กลุ่มอำนวยการและกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์
ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มอำนวยการและกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 0-5312-1121-2 ต่อ 113