ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซ่อมแอร์ ห้องทำงาน อ.เกศราภรณ์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-04-18 นางเกศราภรณ์ ชูพันธ์
สวิตพัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หัวฝักบัวหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครง ห้องน้ำหญิงชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-04-09 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ลิ้นชักโต๊ะทำงานล๊อก ไม่มีกุญแจ ห้องทำงานอาจารย์ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ กำลังทำการซ่อม 2019-04-09 นางกฤณกมล รักญาติสกุล
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็น ห้องทำงานอ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องมีเสียงดัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดห้องน้ำหญิง ห้องที่ 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ชำรุด ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ห้องพักอาจารย์สาขาชุมชน ตึกอำนวยการชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นายปุลลวิชช์ ทองแตง
แอร์เสีย ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง การพยาบาลเด็กและสูงอายุ กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวชญานิศา เขมทัศน์
สวิซต์แอร์ในห้องสมุดเสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
แอร์มีเสียงดังเมื่อเปิดใช้งาน ห้องการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสุพัตรา สินธุบัว
บานเกร็ดหน้าต่างปิดไม่ได้ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กลอนประตูห้องน้ำหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตพัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องฝืด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ระบบโทรศัพท์และfax ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวฤทัย อุตมะ
ปลั๊กไฟและหน้ากาก หน้าห้อง 408 ตึกเฟื่องฟ้า หลุด หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-22 นายณพวีร์ เชิญทอง
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กพัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนในตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซ่อมโทรศัพท์ภานใน (ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว) ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ราวผ้าม่านหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โถชักโครก ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-03-20 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้น้ำเย็น น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตพัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟห้องสาขาพื้นฐาน ห้องสาขาพื้นฐาน กำลังทำการซ่อม 2019-03-18 นางปัทมา นนทรีย์
หลอดไฟ ห้องน้ำหญิงชั้น 1 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-03-15 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟ อาคารเรียนราชนครินทร์ ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวฤทัย อุตมะ
อ่างล้างมือ ห้องน้ำห้องประชุมย่อย อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวฤทัย อุตมะ
ท่อน้ำห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวฤทัย อุตมะ
โต๊ะกลมสีขาวชำรุด หน้าห้องเรียน 22 กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวฤทัย อุตมะ
เก้าอี้ชำรุด ห้องเรียน 22 กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวฤทัย อุตมะ
ปลั๊กไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย แฟลตอาจารย์ 1 กำลังทำการซ่อม 2019-03-13 นางสาวทิพย์ ลือชัย
พัดลมไม่หมุน หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย 2 ตัว ห้องเรียน 31 กำลังทำการซ่อม 2019-03-07 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเขียนพัง 6 ตัว, ปลั๊กไฟเสีย 1 ตัว, พัดลมเสีย 6 ตัว, แอร์เสีย 1 ตัว ห้องเรียน 32 กำลังทำการซ่อม 2019-03-07 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ห้องน้ำชายชั้น 4 อ่างล้างมืออุดตัน 1 อ่าง, ที่จ่ายน้ำเข้าชักโครกเสีย ห้องน้ำชาย ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2019-03-07 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 5 ตัว, แอร์เปิดได้แต่ระบบไม่ทำงาน 1 ตัว, ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, หน้าต่างเสีย ปิดไม่ได้ 1 บาน ห้องเรียน 41 กำลังทำการซ่อม 2019-03-07 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 4 ตัว, แอร์เสีย เปิดไม่ได้ 1 ตัว ห้องเรียน 43 กำลังทำการซ่อม 2019-03-07 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเขียนพัง 1 ตัว, ปลั๊กไฟเสีย 1 ตัว, พัดลมเสีย 2 ตัว, แอร์ไม่เย็น ปรับอุณภูมิไม่ได้, ประตูกระจกบานสวิงเสีย ห้องเรียน 42 กำลังทำการซ่อม 2019-03-07 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ชักโครกกดไม่ลง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัว น้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ขอต่อสวิตแอร์ ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก็อกน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ขอติดพัดลม หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย ห้องสโมสรนักศึกษา กำลังทำการซ่อม 2019-03-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม้อัดเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวกั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องทำน้ำอุ่น เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย แฟตรอาจารย์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานน้ำตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ขอต่อก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า หอชาย กำลังทำการซ่อม 2019-02-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นตู้ชักเปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟ หน้าอาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-02-20 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูกระจกตกร่อง ห้องสโมสร กำลังทำการซ่อม 2019-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่จับตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่จับตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟฟ้าฝ้าเพดาน ดับ และกระพริบ สาขาการพยาบาลพื้นฐาน ใต้อาคารราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางปัทมา นนทรีย์
ประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โถส้วมน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโครกเป็นรา หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ครอบสวิตซ์แอร์เสีย ห้องประธารา กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเสีย ห้องอาจารย์เวร กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเสีย ป้อมยาม กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเสีย ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย กำลังทำการซ่อม 2019-02-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้เสื้อผ้าน๊อตหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แจ้งซ่อมตึกอาคารเรียน อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-05 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อระบายน้ำรั่ว โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2019-02-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กพัดลมเสีย ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-02-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-02-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์เสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโเป็นเชื้อรา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์เสีย ห้องแล็ปปฏิบัติการ ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-01-25 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำแอร์รั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์เสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-01-07
ฝักบัวชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-01-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-01-07
สายฉีดชำระหัก โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2019-01-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องโรเนียว กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางนิตยา คานาดา
ซ่อมโทรศัพท์ภายใน,หลอดไฟทางเดิน แฟลต 3-4 กำลังทำการซ่อม 2018-12-28
โทรศัพท์ภายในรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จากหมายเลขเดิม 133 ตอนนี้เป็น 129 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-28
หลอดไฟเสีย ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หลอดไฟตามทางเดิน (ไฟกิ่ง) กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย แฟรตอาจารย์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย อาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ทางเดินด้านหลังห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หน้าหอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย บริเวณหน้าตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย บริเวณหน้าอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กดชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องพักอาจารย์เวร หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝ้าเพดานชำรุด พบรอยรั่วและผนังห้องเรียนมีคราบของรอยน้ำรั่วซึมและมีรอยบุบทั่วผนังห้อง ห้องเรียน42 ซ่อมเสร็จ 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปลั๊กพัดลมชำรุด 3 ตัว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปลั๊กพัดลมชำรุด 3 ตัว ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 1 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด1 ตัว,เครื่องดูดอากาศชำรุด 1 เครื่อง ห้องเรียน 12 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ก๊อกน้ำ ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 อัน ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 2 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 4 ตัว,โต๊ะสีขาว ขาชำรุด 1 ตัว ,ปลั๊กพัดลมชำรุด 2 ตัว ห้องเรียน22 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมชำรุด 2 ตัว,ผ้าม่านชำรุด ห้องแล็ปปฏิบัติการ ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
เก้าอี้เลคเชอร์ ไม้ ชำรุด 5 ตัว ห้องเรียน31 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
เก้าอี้เลคเชอร์ สีฟ้าชำรุด 15 ตัว ห้องเรียน41 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
แอร์เสีย 1 ตัว, ผ้าม่านชำรุด ห้องเรียน43 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 5 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 5 ตัว,แอร์ไม่เย็น 1 ตัว,พัดลมชำรุด 1 ตัว,ประตู ชำรุด 1 บาน ห้องเรียน42 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 7 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 5 ตัว,แอร์เสีย 1 ตัว,พัดลมชำรุด 2 ตัว ห้องเรียน32 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในห้องQA ห้อง QA ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-13
ติดตั้งผ้าม่าน ห้องพักและห้องทำงานอ.ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-01
ซ่อมหลอดไฟ หน้าห้องเก็บของพัสดุ เสาไฟฟ้าหน้าแฟลต/หน้าห้องเก็บของพัสดุ ทางเดินcover way ทางไปห้องสมุด กำลังทำการซ่อม 2018-11-29
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวแตก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำแอร์รั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย กอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดห้องน้ำหญิง ชำรุด ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-11-19 นางธนพร สิทธิโม๊ะ
ท่ออ่างตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมไหม้ ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-11-14
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2018-11-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตซ์เปิด-ปิดแอร์เสีย ห้องสมุด กำลังทำการซ่อม 2018-11-08
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2018-11-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2018-11-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค