ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
ลิ้นชักโต๊ะของอาจารย์นนทรัตนเล็อกเองเปิดไม่ไ้ด้กุณแจอยู่ลิ้นชัก อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องพักอาจารย์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ที่นั่งซักโคกแตก อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3ห้องอาจารย์วรางคณา กำลังทำการซ่อม 2020-01-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ตู้ทำน้ำเย็น ท่อรางน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-01-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ตู้ทำน้ำเย็น ท่อรางน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-01-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ซักโคกตันหัองน้ำหญิงชั้น 3 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2020-01-22 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวขาด ห้อง Study ชั้น 1 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-01-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ น้ำตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-20
น้ำไหลน้อย หอพักชาย กำลังทำการซ่อม 2020-01-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหลุด หอพักชาย กำลังทำการซ่อม 2020-01-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซิ้งล้างจาน,ซิ้งล้างหน้าในห้องน้ำ 209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-18
ลูกบิดเสีย ห้องบริการการศึกษา (ตึกใหม่) กำลังทำการซ่อม 2020-01-17 นางสาวปุญนิศา คำวงษา
พัดลมดูดอากาศที่มาติดตั้งใหม่ ไม่ได้ต่อสายไฟ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องพักอาจารย์ปัทมา และอาจารย์จินตนา ตึกใหม่ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-01-17 นางปัทมา นนทรีย์
โทรศัพท์สำนักงาน ห้องรองวิชาการฯ กำลังทำการซ่อม 2020-01-16 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
หลอดไฟขาด ห้องConferenceหอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-01-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แจ้งสายชำระน้ำรั่วและขอเปลี่ยนหลอดไฟ อาคารอำนวยการชั้น 2 และ 3 กำลังทำการซ่อม 2020-01-15 นางเขมิกา ก้อนแก้ว
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-01-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝังบัวเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-13
ราวตู้เสื้อผ้า ห้อง 407 หอ เฟื้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-01-12
พัดลม ก็อกน้ำสายชำระ ไฟระเบียงหลังห้อง 411 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-10
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-08
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-08
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-08
หลอดไฟเสีย หอพักเพื้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-01-08
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ห้อง 312 กำลังทำการซ่อม 2020-01-08
หลอดไฟเสีย 3หลอด,ชักโครกกดไม่ได้,ลูกบิดห้องน้ำเสีย,พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-08
อ้างล้างหน้าเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-07
ประตูมุ้งลวดเสีย ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-07
ฝักบัวชำรุด ห้องวิชาการ (ชั้น 1 อาคารใหม่) กำลังทำการซ่อม 2020-01-06 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
เพดานไม่มีแผ่นฝ้าปิด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูด้านหลังห้องอาหารกอพักกาสะลองชำรุด อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-01-05 นางนิตยา คานาดา
กลอนลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย และพัดลม หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-05
สายท่อน้ำทิ้งอ่างล้างภาชะนะไม่มี 1 สาย ข้างห้องสมุดอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-01-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ชักโครกห้องน้ำหอเฟื่องฟ้าชั้น 2 เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-01-03 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกเสีย หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำหอพักชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-01-03 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกเสีย หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำหอพักชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-01-03 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสีย 3 หลอด ห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-26 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟสั้นทางเดินหน้าห้อง 11 เสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-12-26 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฝักบัวหลุด อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-12-24 นางนิตยา คานาดา
สายชำระห้อง201 อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-12-24 นางนิตยา คานาดา
ทดสอบระบบ ทดสอบระบบ กำลังทำการซ่อม 2019-12-24 นางนิตยา คานาดา
ทดสอบแจ้งซ่อม ทดสอบลองระบบ กำลังทำการซ่อม 2019-12-24 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
หลอดไฟเสีย เมท207 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-23
พัดลมเพดานชั้น 3 ห้อง 31 ปิดไม่ได้ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-12-20 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ประตูห้องเก็ตตะวาเสียงดังและเลื่อนยาก ห้องประชุมช่อยอาคารราชนครินท์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-20 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้าเมท102 กำลังทำการซ่อม 2019-12-20
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตไฟเสีย ห้องวิทยบริการ กำลังทำการซ่อม 2019-12-18
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-17
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-17
ท่อใต้อ่างล้างมือหลุด ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกเสีย ซิงน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-17
หลอดไฟห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-17
ชักโครกเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-17
ชักโครกเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-12-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย 209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-13
สายฉีดห้องผู้ชายชั้น 3 แตก อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-12-13 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
UPS ห้องรองวิชาการฯ กำลังทำการซ่อม 2019-12-13 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
ชักโครกเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-12
ตู้เหล็กพัง ดึงลิ้นชักไม่ได้ ห้องพักอาจารย์ตึก 6 ชั้น ชั้น2 ห้องอาจารย์ณิชชา กำลังทำการซ่อม 2019-12-12 นางณิชชา กองอรินทร์
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดเสีย ห้องบริการการศึกษา (ตึกใหม่) กำลังทำการซ่อม 2019-12-11 นางสาวปุญนิศา คำวงษา
หลอดไฟสั้นในห้องสมุดเสีย 1 หลอด ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-12-11 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
พัดลมห้องเรียน 11 เสียงดังมาก อาคารเรียนราชนครินท์ชั้น 1 ห้องเรียน 11 กำลังทำการซ่อม 2019-12-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมห้องเรียน11เสีย 2 ตัวไม่หมุน ห้องเรียน 11 อาคารเรียนราชนครินท์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-12-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-12-05
ขอเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องพักผู้เข้าอบรมห้อง304/201/402 อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-12-03 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟสั้นห้องน้ำหญิงชั้น1เสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-12-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมหมุนอยู่กับที่ ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-12-03 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมหมุนอยู่กับที่ ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-12-03 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หน้าต่างเปิดปิดไม่ได้ ห้องพักอาจารย์ชั้น3และ4 กำลังทำการซ่อม 2019-12-03 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หน้าต่างเปิดปิดไม่ได้ ห้องพักอาจารย์ชั้น3และ4 กำลังทำการซ่อม 2019-12-03 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ไฟห้องน้ำเสีย หัวฉีดชักโครกเสีย พัดลมฝั่งห้องน้ำเสียงดัง 303 กำลังทำการซ่อม 2019-11-29
ไฟห้องน้ำเสีย หัวฉีดชักโครกเสีย พัดลมฝั่งห้องน้ำเสียงดัง 303 กำลังทำการซ่อม 2019-11-29
พัดลมเสีย 1 ตัว ตำแหน่งทางเข้าประตูเมท เมท 306 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-29
ไฟห้องเสียค่ะ ห้อง 211 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-28
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ 203 กำลังทำการซ่อม 2019-11-28
ท่ออ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ 203 กำลังทำการซ่อม 2019-11-28
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-28
ชักโครกในห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ เมท208 กำลังทำการซ่อม 2019-11-28
ประตูห้องน้ำปิดไม่ได้ ชั้น 5 ตึก 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2019-11-28
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย กำลังทำการซ่อม 2019-11-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-11-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
แอร์รั่วห้องเรียน 11 อาคารเรียนราชนครินทร์ 1 ตัว ห้องเรียน11อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-11-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-21 นายจิรศักดิ์ ถนอมคุณ
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-21 นายจิรศักดิ์ ถนอมคุณ
หลอดไฟเสีย ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2019-11-20 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
พัดลมติดเพดานไม่หมุน ใต้ถุนอาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-11-20 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำรุดห้องน้ำ ญ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-11-19 นางเขมิกา ก้อนแก้ว
หลอดไฟยาวในห้องสมุดเสีย 1 หลอด ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-11-15 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำวิทยากรชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-11-13 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมแขวนห้องสมุดอาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ไหม้ 1 ตัว ห้องสมุดอาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-11-12 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมห้องกลุ่มกิจการนักศึกษาเสีย 1 ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-11-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หัวฉีดห้องน้ำหญิงชั้น 3 แตก 1 อัน และหัวฉีดห้องน้ำหญิงชั้น 4 แตก 2 อัน ห้องน้ำชายหัวฉีดแตก 1 อันชั้น 4 วาวเปิด-ปิดน้ำห้องน้ำชายชั้นเสียหัก 1 อันชั้น อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3-4 กำลังทำการซ่อม 2019-11-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม่อัดรองเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เก้าอี้ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้ อยู่ต่ำมาก และแอร์ห้องพักไม่เย็น ห้องการพยาบาลมารดา ทารก 2 อ.สุปราณี กำลังทำการซ่อม 2019-11-08 นางสุพัตรา สินธุบัว
เปลี่ยนฝารองชักโครก อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-11-07 นางนิตยา คานาดา
ประตูห้องน้ำชาย/หญิงด้านหลังอาคารกาสะลอง อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-11-07 นางนิตยา คานาดา
ลูกบิดประตูเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หัวฉีดแตกห้องหญิงชั้นสองอาคารเรียนราชนครินทร์แตกหนึ่งหัว ห้องน้ำหญิงชั้นสองอาคารเรียนราชนครินทร? กำลังทำการซ่อม 2019-11-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟฟ้าห้อง 11 เปิดไม่ออกจำนวน 6 แถว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-11-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ตู้น้ำเย็นน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-11-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-10-31 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-10-31 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-10-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-10-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลังคารั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-10-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-10-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-10-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 2รั่ว 1 ที่และไฟหลอดตะเกียบเสีย 1 หลอดห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2019-10-26 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ห้องน้ำหญิงจิตติมาสายฉีดชำรุด ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงจิตติมาเสีย อาคารจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-10-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อน้ำแตก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-10-23 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโครกแตก ห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ ชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2019-10-22 นายสุริยา ปินตาคำ
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-10-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-10-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟยาวเสีย ที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-10-21 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
เปลี่ยนหลอดไฟ หน้าห้องรองฯสายฝน และห้องน้ำหญิง กำลังทำการซ่อม 2019-10-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนหลอดไฟ หน้าห้องทำงานอ.ศรีจันทร์ใต้ถุนอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-10-16 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แอร์เสียมอเตอร์ไม่หมุน ห้องเรียน41อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น4 กำลังทำการซ่อม 2019-10-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
แอร์เสียเปิดไม่ได้ ห้องเรียน 12อาคารราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-10-10 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพิ่มพัตลมในห้องออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย กำลังทำการซ่อม 2019-10-10 นางสุพัตรา สินธุบัว
ย้ายและติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ย้ายจากห้องวิภา ไปหน้าห้อง กำลังทำการซ่อม 2019-10-09 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟห้องวิทยบริการฯติดไม่ครบทุกดวงค่ะ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องวิทยบริการฯ กำลังทำการซ่อม 2019-10-09 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 ห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำหีองรับรองวิทยากรชั้น 1 ห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ข้อที่1ไฟหน้าพระรูปเสีย 1 หลอดข้อที่ 2 หลอดสั้นลานพระรูปเสีย 6 หลอดข้อที่ 3 หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอด ข้อที่ 4 หลอดตะเกียบห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-10-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หัวฉีดห้องน้ำหญิงจิตติมาเสีย 1 อัน อาคารจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-10-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-10-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟยาวห้องสมุดเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินท์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-30 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวในห้องสมุดเสีย 1 หลอด ห้องสมุดอาคารเรียน ซ่อมเสร็จ 2019-09-30 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 3และสายชำระรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 3 ซักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 4 กดไม่ลง อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3-4 ซ่อมเสร็จ 2019-09-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ประตูห้องทำงานไขยาก, หัวฉีดสายชำระ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารเรียน ชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2019-09-25 นางสาวทิพย์ ลือชัย
ห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1ถังเก็บน้ำซักโครกรั่ว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระขาดห้องน้ำหญิงชั้นหนึ่ง อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ห้องพักในแฟลตนำ้รั่วจากหลังคา แฟลตพักอาจารย์ c7-8 ซ่อมเสร็จ 2019-09-19 นางสุพัตรา สินธุบัว
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างตู้เสื้อผ้าหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องปิดไม่สนิท หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องปิดไม่สนิท หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม้อัดรองเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องดอกปีบ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบสายฉีดชำระหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูปิดไม่ได้ หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมไม่มี หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟฟ้าเพดานเสีย 2 หลอด ห้องพักอาจารย์พื้นฐาน อ ศุทธินี วัฒนกูล ซ่อมเสร็จ 2019-09-10 นางศุทธินี วัฒนกูล
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้ง PC ห้องรองวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-09-04 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
อ่างล้างมือตัน5อ่าง ห้องปฏิบัติการเคมีชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟห้องเซล เฟื่องฟ้า ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-04 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
น้ำฝนไหลเข้ากระจกด้านข้างบันไดชั้น2 ทางขึ้นบันไดทิศตะวันตก ซ่อมเสร็จ 2019-09-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
กันสาดรั่ว อาคารเรียนชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อระบายตันอ่างล้างมือ ห้องปฏิบัติการเคมีชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 1 ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พรมหน้าพระรูปพระบิดาชำรุด หน้าอาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟ sportlight สนามบาสไม่ติด สนามบาสเกตบอล ซ่อมเสร็จ 2019-08-28 นางสุพัตรา สินธุบัว
ประตูห้องงานวิทยบริการเสีย ห้องงานวิทยบริการ ข้างห้องงานประกันคุณภาพ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-20 นายณพวีร์ เชิญทอง
ฝาชักโครกเป็นรา หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-16
ปลั๊กพัดลมชำรุดปิดไม่ได้ ห้องน้ำหญิงซักโครกตัน อาคารเรียนนครินท์ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-08-14 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานชั้น 3 สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ (ห้องริมสุดติดบันได) ซ่อมเสร็จ 2019-08-14 นางปลื้มจิต โชติกะ
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างตู้เสื้อผ้าหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม่อัดรองเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนเสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-09 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ส้วมตัน ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์รินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายใน ห้องสาขาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-07 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-06 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
โทรศัพท์ภายใน หน้าอาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวฤทัย อุตมะ
ถังเก็บน้ำซักโครกห้องน้ำหญิงเสีย ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพดาน ห้องประชุมอินทนนท์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวฤทัย อุตมะ
หุ่นการพยาบาล น๊อตหลุด ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หุ่นการพยาบาล น๊อตหลุด ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-08-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-08-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-02
ซ่อมแซมและทำที่ระบายน้ำห้องน้ำนศ.ชั้น 5 ตึกใหม่ 6 ชั้น ห้องน้ำนศ.ชั้น 5 ตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2019-08-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ที่แขวนสายฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่แขวนฝักบัวหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝ้าเพดานทางเดินไปหัองประชุมย่อยพัง อาคารเรียนชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-07-31 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องโเนียว ซ่อมเสร็จ 2019-07-31 นายสมโภช ปัญญา
ซ่อมประตูห้องทำงาน ห้องทำงาน อ.เกศราภรณ์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-30 นางเกศราภรณ์ ชูพันธ์
ลูกบิดประตูห้องประชุมธาราห้วยแก้ว ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว ซ่อมเสร็จ 2019-07-30 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือโยก ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด,ข้อต่อสายฉีดชำระเสีย 1 ตัว, อ่างน้ำล้างมือตัน 1 อ่าง ห้องน้ำชาย ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 4 เสีย 8 หลอด หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดิน ตรงบันได ระหว่างชั้น 3 และ 4 เสีย 1 หลอด หลอดไฟทางเดิน ตรงบันได ระหว่างชั้น 3 และ 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 เสีย 9 หลอด บริเวณระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด, ก๊อกน้ำเปิดไม่ได้ 1 ตัว ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบสายฉีดชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ไม่เย็น ห้องแล็ปปฏิบัติการพยาบาลชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หน้าต่างเปิดไม่ได้, สวิตเปิด-ปิดไฟ เสีย, รอยน้ำรั่วซึมบริเวณผนังห้อง, ขอปิดช่องที่เอาสวิตไฟออก 2 ช่อง ห้องลูกเสือ ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 5 ตัว, แอร์เสีย 1 ตัว วพบ.ชม.4120-001-0016/20(54), ฝาครอบไฟสกปรก, รางผ้าม่านชำรุด ห้องเรียน 43 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว, แอร์เปิดได้แต่ไม่เย็น 1 ตัว วพบ.ชม.4120-001-0016/15(54), ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, มูลี่เสีย เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ห้องเรียน 41 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 2 ตัว, แอร์เสีย เวลาเปิดไม่มีความเย็น, หลอดไฟเสีย 1 ดวง ห้องเรียน 42 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว, แอร์เปิดได้แต่มีเสียงดัง 1 ตัว, ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, หลอดไฟเสีย 2 ดวง, มูลี่เสีย เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ห้องเรียน 31 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟเสีย 6 ดวง, พัดลมเสีย 6 ตัว, มูลี่เสีย ห้องเรียน 32 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
น้ำรั่วซึม เพดานห้อง ห้องเรียน43 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
กระดานไวท์บอร์ดล้อชำรุด ห้องเรียน43 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายชำระตรงข้อต่อแตกน้ำรั่วออก ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ห้องที่ 2 ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระตรงข้อต่อแตกน้ำรั่วออก ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ห้องที่ 2 ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลม เสีย 2 ตัว ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-23 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ห้องจิตติมาเสียซ่อมด่วน อาคารจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-07-22 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมห้อง301และประตูห้อง304เสีย อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางนิตยา คานาดา
คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-18 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
สวิกไฟปิดไม่ได้หน้าห้องรับรองอาจารย์พิเศษ ก๊อกอ่างล้างมือหัองหญิงห้องประชุมย่อยชำรุด 2อันห้องน้ำหญิงง อาคารเรียนชั้น1และห้องน้ำห้องประชุมย่อย ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
โทรศัพท์ภายใน ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้น้ำเย็นเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจาน น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-09 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟ ทางเดินชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-09 นางสาวฤทัย อุตมะ
เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำ304 อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางนิตยา คานาดา
ไม้กั้นเตียงโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไหลน้อย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟขาด หน้าห้องผู้อำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำห้อง403 อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-04 นางนิตยา คานาดา
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หน้าพระรูปสมเด็จย่า ซ่อมเสร็จ 2019-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หน้าพระรูปสมเด็จย่า ซ่อมเสร็จ 2019-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-01 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง