ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

<
หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
ขออนุญาตแจ้งซ่อม ประตูตู้เสีย 1บาน เมท 311 ค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า ห้อง311 กำลังทำการซ่อม 2021-07-27
บานเกล็ดเสีย​ หลอดไฟเสีย​ พัดลมหมุนเสียงดัง​ เมท409ค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-27
หอเฟื่องฟ้าทุกชั้นตู้กดน้ำกดน้ำไม่ได้ค่ะ รบกวนซ่อมด่วนขอบคุณค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-27
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 205 กำลังทำการซ่อม 2021-07-27
หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือ เฟื่องฟ้า เมท 304 กำลังทำการซ่อม 2021-07-27
หลอดไฟ เฟื่องฟ้า เมท 304 กำลังทำการซ่อม 2021-07-27
หลอดไปและมุ้งลวด หอพักเฟื่องฟ้า เมท 404 กำลังทำการซ่อม 2021-07-25
หลอดไฟโต๊ะหนังสือเสีย เฟื่องฟ้า 410 กำลังทำการซ่อม 2021-07-24
สายชำระห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารอำนวยการเสีย ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-07-21 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
ก้นอ่างเสีย หอพักราชพฤกษ์ เมท 308 กำลังทำการซ่อม 2021-07-19 นางสาวมณิสรา คำจม
แอร์ห้องสมาคมศิษย์เก่าน้ำรั่ว อาคารใหม่ห้องสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-07-19 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
หอพักเฟื่องฟ้า ตู้กดน้ำเสียโดยชั้น1และ4กดน้ำไม่ไหลส่วนชั้น2และ3น้ำไม่เย็นค่ะ ช่วยซ่อมด่วนค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-18
หอพักเฟื่องฟ้า ตู้กดน้ำเสียโดยชั้น1และ4กดน้ำไม่ไหลส่วนชั้น2และ3น้ำไม่เย็นค่ะ ช่วยซ่อมด่วนค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-18
หอเฟื่องฟ้าชั้น4 เมท409 หลอดไฟเสีย1ดวง หอพักเฟื่องฟ้า ห้อง409 กำลังทำการซ่อม 2021-07-17
หอเฟื่องฟ้าชั้น4 เมท416 พัดลมเสีย1ตัวแล้วมีกลิ่นไหม้ด้วยค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า ห้อง416 กำลังทำการซ่อม 2021-07-17
ที่เสียบฝักบัวเสีย หอราชพฤกษ์ 306 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
ี่วางฝักบัวเสีย หอราชพฤกษ์ 304 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่หมุนบานเกล็ดเสีย มุ้งลวดหน้าต่างปิดไม่สนิทและขาด มุ้งลวดประตูหลังมีเสียงดังเกินเวลาเปิดปิด ฝักบัวพัง ที่ฉีดชำระพัง หอราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
-ที่ฉีดชำระ พัง หอราชพฤกษ์ 301 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
มุ้งลวดหน้าต่าง 2 บานเสีย มุ้งลวดประตู 1 บานเสีย หอราชพฤกษ์ 311 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
-ก๊อกน้ำไม่มั่นคง โยกไปมา -สายพัดลมสั้นไปเสียบเต้าไฟไม่ได้ *** ตู้น้ำกดฝั่ง ทางขึ้นด้านขวามือทางห้อง 412 น้ำไม่เย็น หอราชพฤกษ์ 312 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่หมุนเปิดบานเกร็ดเสีย ประตูมุ้งลวดปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดปิดไม่สนิท ทำให้กลางคืนชอบมีแมลงเข้ามาเป็นจำนวนมากและไม่มีที่จับประตู หอราชพฤกษ์ 307 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟกระพริบ 3 หลอด (สั้น 2 ,ยาว 1) ห้อง study และระเบียงหน้าห้อง ชั้น 1 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
น้ำแอร์รั่ว ห้องทำงาน อ ปวีณา อาคารใหม่ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15 นางสาวปวีณา ยศสุรินทร์
พัดลมเสีย 1ตัว เฟื่องฟ้า 415 กำลังทำการซ่อม 2021-07-15
ประตูห้องน้ำชำรุด หอเฟื่องฟ้า ชั้น 2 ฝั่งตะวันออก ห้องที่ 8 กำลังทำการซ่อม 2021-07-14 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ห้องน้ำห้องพักอาจารย์สาขาผู้ใหญ่อาคารราชนครินทร์ชั้น 2 พื้นต่างระดับทำให้มีน้ำขัง อาคารราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-13 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ห้องน้ำชายชั้น 2 และห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์พื้นต่างระดับทำให้มีน้ำขัง อาคารราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-13 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำหลุด ห้องอาบน้ำ ฝั่งตะวันตก ห้องที่ 3 ชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-13 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ซักโครกเก็บน้ำไม่อยู่ไหลตลอดห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-13 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เม้าส์เสีย ห้องวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2021-07-13 วิไลวรรณ แก้วเรือน
หอราชพฤกษ์....มือดึงก็เสียยังไม่ได้ซ่อม /หลอดไฟอีก10 หอพักราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-07-12 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ขอติดตั้งป้ายคัดกรอง 3 จุด มี 3 ป้ายคัดกรองแบบเสาธง พขร.ไปเอามาแล้ววางไว้หน้ามุกอาคารอำนวยการนะค่ะ อาคารเรียนนครินทร์ อาคารใหม่ 6 ชั้น และจุดสแกนนิ้วอาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-07-12 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หัวสายฉีดชำระรั่ว 1 อัน ห้องน้ำด้านในชั้น 1 (ห้องที่ 2) หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-12 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เครื่องดูดฝุ่นเสีย ห้องธาราห้วยแก้ว กำลังทำการซ่อม 2021-07-12 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
ซ่อมไฟกิ่งหนัาวิทยาลัยครับ (ภาพประกอบในไลน์) ฝนตกหนัก...ลมพัดแรง..น็อต คงจะ หลุดออกมา.... หนัาวิทยาลัยครับ กำลังทำการซ่อม 2021-07-12 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟห้องเมท 02 ดับ หอราชพฤกษ์ ชั้น 1 เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท201 ปลั้กไฟเตียง1 ช็อก เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
ไฟทางเดินหน้าเมท202 เสีย เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 104 พัดลมเสีย 1 ตัว (ฝั่งซ้ายทือของประตู),ประตูหน้าเมทปิดไม่สนิท,สวิตซ์ไฟช็อก,มุ้งลวดหน้าต่างโซนกลางรั่ว,ประตูตู้เส้อผ้าตู้3 หลุด,หลอดไฟโซนกลางไม่ค่อยติด เฟื่องฟ้าชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 114 ของย้ายตำแหน่งพัดลม ,ขอพัดลมเพิ่ม 1 ตัว เฟื่องฟ้าชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
ห้องน้ำฝั่งดาราศาสตร์ ห้อง8 กลอนประตูเสีย เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 213 มุ้งลวดหลังเมทรั่ว เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 212 พัดลมหายเตียง3 เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 211 ลิ้นชักตู้2 เปิดไม่ได้ เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 209 ประตูหลังเมทปิดไม่ได้ เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 208 ไฟหลังเมทเสีย,ไฟโต๊ะ 1,4 เสีย ,พัดลมไม่หมุน ,ลิ้นชักตู้ 4 หาย เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 207 ที่หมุนบานเกล็ดเสียทั้งเมท เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 206 บานเกล็ดหลังเมท เปิดไม่ได้ เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 205 ตู้เสื้อผ้าเตียง1 ปิดไม่ได้ เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 204 มุ้งลวดหลังเมทชำรุด,พัดลมเตียง2 ไม่หมุน ,พัดลมเตียง4 ฝาครอบพัดลมหาย เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 203 พัดลมเตียง3 เสีย ,ไฟหลังเมทเสีย เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
เมท 202 พัดลมหลุด (เตียง2) เฟื่องฟ้าชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-11
ไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือมันติด ๆ ดับ ๆ โต๊ะติดประตูหลังห้องที่มีผ้าปูโต๊ะเป็นลายปลาวาฬสีน้ำเงิน หอเฟื้องฟ้า เมท 317 กำลังทำการซ่อม 2021-07-10
ประตูห้องน้ำเสีย เฟื่องฟ้า ฝั่งหลัง ห้องอาบน้ำที่ 3 กำลังทำการซ่อม 2021-07-09
หอเฟื่องฟ้าชั้น1ตู้กดน้ำกดน้ำไม่ได้ค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า ชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2021-07-09
บานเกล็ดหลังเมทเสียทั้ง2ข้าง มุ้งลวดด้านหลังเมทและด้านหน้าเมทฝั่งขวามือ(หันหน้าออกประตู)เสีย พัดลมฝั่งขวามือเปิดได้เลขเดียวช่วยมาซ่อมหน่อยนะคะ หอเหื่องฟ้า เมท403 กำลังทำการซ่อม 2021-07-08
ลิ้นชักที่โต๊ะเขียนงานติดดึงออกไม่ได้ ประตูตู้ที่โต๊ะเขียนงานเสีย ลิ้นชักที่ตู้เสื้อผ้าเสีย(อันบน) หอเฟื่องฟ้า เมท403 กำลังทำการซ่อม 2021-07-08
กระจกทางขึ้นบันไดเวลาฝนตกมากๆน้ำฝนไหลเข้าทางกระจกตั้งแต่ชั้น 4 ลงมาชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินท์ ชั้น 1ถึงชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2021-07-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ผนังข้างร้านพี่เอกที่เคยแจ้งไว้ ตอนนี้ ยังมีน้ำรั่วจากด้านนบนอยู่ค่ะ โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2021-07-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หอเฟื่องฟ้าเมท316 ราวตู้เสื้อผ้าฝั่งระเบียงขวามือเสียไม่สามารถตักผ้าได้ รบกวนซ่อมด่วนๆ หอพักเฟื่องฟ้า ห้อง316 กำลังทำการซ่อม 2021-07-06
หอพักเฟื่องฟ้าชั้น3ห้องน้ำฝั่งเมท315เสียโดยห้องอาบน้ำห้อง3และห้อง4ประตูปิดไม่ได้ ห้องน้ำห้อง4ชักโครกกดไม่ลง อ่างล้างจานอุดตัน1อ่าง ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ซ่อมด่วนๆ หอพักเฟื่องฟ้า ห้องน้ำรวมฝั่งเมท315 กำลังทำการซ่อม 2021-07-06
รีโมทแอร์เสียห้องเรียน 12 อาคารเรียนราชนครินท์ ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-07-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟขาด-กระพริบ 1 หลอด ห้องสมุดหอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-07-06 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
โทรศัทพ์ ไม่มีสัญญาณ ห้องการพยาบาลมารดา มารดา ทารก2 กำลังทำการซ่อม 2021-07-05 นางสุพัตรา สินธุบัว
เเจ้วซ่อมห้องน้ำรวม ฝั่งเมท412 ตึกเฟื่องฟ้าชั้น4 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
โต๊ะหนังสือไม่มีประตูบานล่าง เฟื่องฟ้า 417 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
พัดลมเลื่อนหลุด ประตูตู้หนังสือ ขาด 1 บาน เฟื่องฟ้า 416 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
พัดลมไม่หมุน 1ตัว เฟื่องฟ้า 415 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
มุ้งลวดหน้าต่างเสีย มุ้งลวดหลังห้องหลุดหลุด เฟื่องฟ้า 414 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
มุ้งลวดหน้าต่างเสีย ไม่มีลิ้นชักโต๊ะหนังสือ ประตูตู้หนังสือหลุด เฟื่องฟ้า 413 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
เตียงเป็นรู ไฟโต๊ะหนังสือเสีย เฟื่องฟ้า 412 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
ประตู้เสื้อผ้าหลุด พัดลมไม่หมุน 1 เฟื่องฟ้า 411 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03
สายพัดลมสั้น1ตัส ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท212 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
ชักโครกกดไม่ลง ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท211 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น1ตัว ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท210 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท209 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
บานเกล็ดหลุด1แผ่น ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท207 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น1ตัว บานเกล็ดหลุด1แผ่น ที่ไว้ฝักบัวหลวม ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท206 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น2ตัว ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท205 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น2ตัว ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท204 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
ก๊อกน้ำในห้องน้ำหลวม สายพัดลมสั้น2ตัว ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท203 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
ก๊อกน้ำในห้องน้ำหลวม สายพัดลมสั้น2ตัว ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท202 กำลังทำการซ่อม 2021-07-03 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม่มีฝีกบัว , สายพัดลมสั้น1ตัว ราชพฤกษ์ ชั้น2 เมท201 กำลังทำการซ่อม 2021-07-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม่มีฝีกบัว , สายพัดลมสั้น1ตัว เมท201 กำลังทำการซ่อม 2021-07-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ราวผ้าม่านเสีย , ผ้าม่านทุกบานเสีย , ลิ้นชักตู้เสียผ้าเสีย 1 ตู้ , โต๊ะเสีย 1 ตัว , ลิ้นชักของโต๊ะเสีย 2 ตัว เฟื่องฟ้า ชั้น 4 เมท 417 กำลังทำการซ่อม 2021-07-02
ให้ดูแลซ่อมแซมอ่างล้างมือทุกจุดที่ไม่ได้ใส่กาวทำให้น้ำระบายรั่วออก มีสนิมเกาะขัดไม่ออก บางจุดต้องรื้ออออกเช่นข้างน้ำตก(ถามเหตุผลที่อ.ฝน) และควรย้ายไปจุดที่เหมาะสม อาคารใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2021-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไม้อัดเตียงเสีย 1 เตียง , ไฟโต๊ะอ่านหนังสือเสีย 1 โต๊ะ เฟื่องฟ้า ชั้น 4 เมท 412 กำลังทำการซ่อม 2021-07-02
ราวแขวนผ้าในตู้เสื้อผ้าเสีย 1 ตู้ เฟื่องฟ้า ชั้น 4 เมท 411 กำลังทำการซ่อม 2021-07-02
ลูกบิดประตูเสีย , มุ้งลวดเสีย , พัดลมติดเพดานไม่หมุน 2 ตัว , สวิตช์ไฟเสียเวลาเปิดมีเสียงช็อต เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-02
ลูกบิดประตูเสีย เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-07-02
เปิดประตูห้อง ก.ย.ศ. เปิดแล้วเด้ง อาคารเรียนราชนครินท์ ชั้น 1กลุ่มกิจการนักศึกษา กำลังทำการซ่อม 2021-07-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 1ไหลไม่หยุด อาคารเรียนราชนครินท์ ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-06-30 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
โทรศัทพ์ใช้ไม่ได้ ห้องการพยาบาลมารดา ทารก2 อ.สุปราณี กำลังทำการซ่อม 2021-06-30 นางสุพัตรา สินธุบัว
พัดลม ปลั๊กไฟ เฟื่องฟ้า เมท215 กำลังทำการซ่อม 2021-06-29
ราวกั้นเตียงไม่มี หอราชพฤกษ์ 409 กำลังทำการซ่อม 2021-06-28 นางสาวมณิสรา คำจม
สายฉีดชำระเสีย หอราชพฤกษ์ 411 กำลังทำการซ่อม 2021-06-28 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลม,ไฟระเบียงหลังห้อง หอพักเฟื่องฟ้า 203 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
แผ่นไม้อัดเตียงขาด 1 กระจกหน้าต่างหาย 2 บานเกร็ด มุ้งลวดประตูหลังพัง 1 มุ้งลวดหน้าต่างเสีย 2 พัดลมไม่หมุน 1 ตัว ลิ้นชักตู้หาย 1 ลิ้นชักโต๊ะหาย 2 ปลั๊กไฟหลุด 1 เฟื่องฟ้า 414 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
ประตูตู้ไม่มีหูจับ 1 บาน ฝาประตูตู้ปิดไม่แน่น 1 บาน กระจกหน้าต่างหาย 1 บานเกล็ด ไม่มีมุ้งลวดหน้าต่าง 1 บาน มึงโหลดพัง 1 บาท พัดลมไม่หมุน 3 ตัว เหล็กหัวเตียง 1 เตียง เฟื่องฟ้า 411 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
มุ้งลวดเสีย 1บาน บาดเกร็ดขาด1บาน เฟื่องฟ้า 416 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
ขาดผ้าม่าน6บาน พัดลมจะหลุด1เครื่อง. หลอดไฟโต๊ะหนังสือเสีย2 หลอด. ปนะตูตู้หนังสือเสีย1. ลิ้นชักตู้ขาด1 เฟื่องฟ้า 416 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
ขาดผ้าม่าน 2 บาน แผ่นไม่อัดเตียงเสีย1 เฟื่องฟ้า 412 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
ขาดผ้าม่าน 2 บาน. มุ้งลวดเสีย1บาน เฟื่องฟ้า 415 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
ประตูตู้ขาด1 ลิ้นชักขาด1 มุ้งลวดเสีย1บาน พัดลมเสีย2ตัว เฟื่องฟ้า 413 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
ห้องขาดผ้าม่านและราว 6ชิ้น ลิ้นชักใต้โต๊เขียนหนังสือขาดไป 2บาน ไม่มีประตูลิ้นชัก1 เฟื่องฟ้า 417 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
พัดลมส่งซ่อมยังไม่ได้รับคืน ราชพฤกษ์ 202 กำลังทำการซ่อม 2021-06-27
หอพักเฟื่องฟ้าห้อง316 ตู้เสื้อผ้าฝั่งขวามือด้านในสุดราวข้างในหักไม่สามารถตักผ้าได้ค่ะ หอพักเฟื่องฟ้าห้อง316 กำลังทำการซ่อม 2021-06-26
ประตูห้องน้ำลูกบิดเสีย เมท 407 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ปลั๊กพัดลมสายสั้น,เตียงไม่มีที่กั้น 1ฝั่ง เเละที่จับตู้เสื้อผ้าเสีย 1 ตู้ เมท312 กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้า ตู้ที่ 1 นับจากประตู ลิ้นชักพัง และปลั๊กพัดลมสายไม่ถึง 2 ตัว เมท 203 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมเสีย 2 ตัว เมท 409 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น เมท 201 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม้อัดรองเตียงเตียงล่างฝั่งด้านในชำรุด 2 แผ่น ,ที่กั้นเตียงเตียงด้านในชำรุด 1 ฝั่ง,ประตูตู้ตู้ที่ 2 นับจากประตูทางเข้าเปิดไม่ได้,ประตูมุ้งลวดตรงประตูจะไประเบียงเสีย,ฝักบัวในห้องน้ำเสีย,ลิ้นชักตู้แรกเสียเเละบานเกล็ดหน้าห้องเสีย(หมุนปิดไม่ได้) เมท 209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
เตียงโยก 1 เตียง ,ตู้เสื้อผ้าไม่มีราวแขวน 2 ตู้ เเละประตูตู้เสื้อผ้าปิดไม่ได้ 1 ตู้ เมท 305 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
มีรังผึ้งอยู่ตรงหน้าต่างห้องน้ำ ,ที่กั้นเตียงฝั่งตู้เสื้อผ้าไม่ดี 1 ข้าง ,เตียงโยกทั้ง 2 เตียง ,สายพัดลมลมฝั่งห้องน้ำสั้น,บานเกลอดฝั่งห้องน้ำหายไป 1 อัน เเละประตูตู้ที่ 3นับจากประตูทางเข้าปิดไม่ได้ เมท 410 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น 1 ตัว ,มุ้งลวดหายเเละ บานพับหลุด เมท 409 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น 1 ตัว ,มุ้งลวดหายเเละ บานพับหลุด เมท 409 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น 2 ตัว ,ไฟหลังห้องเปิดไม่ติด,ตู้เสื้อผ้าไม่มีที่ล็อค 2 ตู้ ,ตู้เสื้อผ้าล็อคไม่ได้1 ตู้ ,มุ้งลวดหน้าต่างเป็นรู,เตียงไม่มีที่กั้น 1 เตียง,ลิ้นชักในตู้พัง เมท 210 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่กั้นเตียงชำรุด ทั้ง 2 เตียง,ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 2 พัง,ที่เปิดฝักบัวหลุดหาย เมท205 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้รองเท้าปิดไม่ได้ หลุด เมท 404 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
บานเกล็ดหน้าห้องหลุด 1 เมท404 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ปลั๊กไฟทางเข้าห้องไหม้ เมท 208 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมทั้ง 2 ตัวสายเสียบไม่ถึงปลั๊ก เมท 406 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่กั้นเตียงไม่ดี,ปลั๊กไฟเสียบไม่ถึง,ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าไม่ดี 1 ตู้ ,ที่ล็อคตู้พัง 2 ตู้ เเละราวเเขวนผ้าในตู้พัง 2 ตู้ เมท 404 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 5 ลิ้นชักพัง,ลูกบิดประตูด้านในพัง,บานเกล็ดประตูหลุด 2 ที่ ด้านหน้าเเละในห้อง,สายพัดลมด้านในสายไม่ถึง เมท 206 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 4 นับจากตู้ด้านในมา เหล็กที่เสียบกุญเเจล็อกตู้ไม่ดี เสีย เมท 306 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟสั้นทางเดินชั้น 3 เสีย 6 หลอด ห้องเรียน 31หลอดไฟยาวเสีย 2 หลอด ห้องเรียน 32 หลอดไฟยาวเสีย 5 หลอด ห้องน้ำชายหลอดตะเกียบ เสีย 2 หลอด ชั้น 4 หลอดไฟทางเดินหลอดสั้นเสีย 15 หลอด ห้องเรียน 41 หลอดไฟยาวเสีย 7 หลอด ห้องเรียน 42 หลอดไฟยาวเสีย 2 หลอดห้องแลปเด็ อาคารเรียนราชนครินท์ชั้น 3 และชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟหลอดสั้นทางเดินชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินท์เสีย 36 หลอดหลอดตะเกียบเสีย 7 หลอด ห้องเรียน 11 หลอดไฟหลอดยาวเสีย 33 หลอด หลอดไฟห้องเรียน 12 หลอดไฟยาวเสีย 13 หลอด หลอดไฟหลอดยาวห้องเรียน 22 เสีย 17หลอดห้องน้ำชายหลอดไฟสั้นเสีย 2 หลอด อาคารเรียนราชนครินท์ ชั้น 1และชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสียห้องสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่หลอดสั้น 3 หลอดๆยาว 2 หลอด อาคารราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-06-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
314 พัดลมเสีย 1ตัว เฟื่องฟ้า 314 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
313 พัดลมเสีย 1ตัว มุ้งลวดพัง 2บาน เฟื่องฟ้า 313 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
406ไฟในห้องเสีย 1หลอด เฟื่องฟ้า 406 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
407 ประตูตู้เสีย 1 บาน พัดลมเสีย 1 ตัว ประตูมุ้งลวดพัง เฟื่องฟ้า 407 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
ไฟโต๊ะอ่านหนังสือ เสีย 1หลอด เฟื่องฟ้า 306 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
401 ไฟในห้องเสีย1หลอด เฟื่องฟ้า 401 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
402 ประตูมุ้งลวดหลังเมทปิดไม่ได้ เฟื่องฟ้า 402 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
408 พัดลมเสีย1ตัว กระจกหน้าต่างหลุด1อัน เฟื่องฟ้า 408 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
309 พัดลมเสีย1ตัว บานเกล็ดปิดไม่ได้2บาน เฟื่องฟ้า 309 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
ไฟหน้าเมทไม่ติด เฟื่องฟ้า 316 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24
รีโมทแอร์เสีย 2 ตัว ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2021-06-24 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมwordได้ และเชื่อมต่อกันเครื่องปริ้นไม่ได้ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 ห้องสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ กำลังทำการซ่อม 2021-06-23 นางสาวกรณัฐ มาตี๋
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมwordได้ และเชื่อมต่อกันเครื่องปริ้นไม่ได้ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 ห้องสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ กำลังทำการซ่อม 2021-06-23 นางสาวกรณัฐ มาตี๋
กด *40 เพื่อดึงสายจากเครื่องอื่นมารับแทน และเก็บโทรศัพท์หยอดเหรียญที่โรงอาหารข้างจิตติมาส่งคืนTOTเนื่องจากชำรุดหรือโทรแจ้งพนง.มาเก็บเอง ห้องบริหารฯ กำลังทำการซ่อม 2021-06-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เก็บสายไฟให้เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย ตามมาตรฐานสถาบันการศึกษาปลอดภัย ห้องบริหารฯ กำลังทำการซ่อม 2021-06-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ที่เก็บสายชำระหลุด ห้องน้ำชั้น 5 (ฝั่งตู้น้ำเย็น) อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-06-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลังคาและฝ้าเพดานห้องสโมสรนักศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษา กำลังทำการซ่อม 2021-06-23 ดร.สมพร สิทธิสงคราม
พัดลมตรงประตูทางเข้าไม่หมุน กลอนประตูล็อกไม่ได้ ประตูตู้วางของหลุด1ช่อง หอราชพฤกษ์ 410 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมสายไม่ถึงปลั๊ก2ตัว หอราชพฤกษ์ 406 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้นเสียบไม่ถึงปลั๊กทั้งสองฝั่ง หอราชพฤกษ์ 405 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น 2 ตัวสายไม่ถึงเต้าเสียบ หอราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
สายพัดลมสั้น1ตัวสายไม่ถึงเต้าเสียบ ประตูบานเกล็ดหลังห้องขาด หน้าต่างหน้าห้องและหลังห้องไม่มีบานเกล็ด ตู้ที่2นับจากฝั่งประตูทางเข้าราวผ้าข้างล่างหลุด(น็อตไม่ครบ) ตู้ที่6นับจากฝั่งประตูทางเท้าไม่มีราวตากผ้า ผ้าเพดานหลังห้องเปิด หอราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม่มีที่กั้นเตียง เหล็กที่ปลายเตียงชำรุด ตู้เสื้อผ้าตู้ที่4นับจากประตูไม่มีที่ยึดประตู มุ้งลวดหน้าต่างน็อตหลุด ไม่มีพัดลมข้างประตู หอราชพฤกษ์ 408 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
สายไฟพัดลมทั้งสองตัวสายสั้นไม่ถึงเต้าเสียบ ประตูตู้เสื้อผ้าตู้ที่1เสียนับจากประตูทางเข้า ตู้เสื้อผ้าตู้ที่3ราวแขวนเสื้อชั้นล่างเสีย ตู้เสื้อผ้าตู้ที่6ประตูตู้ไม่ดีและล็อกไม่ได้ข้างในตู้ราวแขวนเสื้อชั้นล่างเสีย เตียงชั้นล่างไม่มีที่กั้นหนึ่งข้าง ม หอราชพฤกษ์ 301 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
พื้นในตู้เสื้อผ้าตู้สุดท้ายชำรุด ไม่มีที่จับเปิดตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 3 ที่ห้อยกุญแจตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 3งอทำให้แขวนแม่กุญแจไม่ได้ ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 1 ปิดไม่สนิท ไม่มีที่แขวนฝักบัว หอราชพฤกษ์ 307 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูฝืดทำให้ปิดลำบาก สายปลั๊กพัดลมยาวไม่ถึงเต้าเสียบ 2 ตัว ตู้ตัวแรกนับจากประตู้ทางเข้าที่แขวนเสียและไม่มีลิ้นชัก มุ้งลวดประตูเสีย เต้าเสียบไหม้ฝั่งประตูทั้ง2 ประตู 2 เต้า ฝักบัวและที่แขวนเสีย ซิงค์น้ำรั่ว เพดานหลังห้องรั่วเป็นรู หอราชพฤกษ์ 304 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
พื้นตู้เสื้อผ้าริมห้องน้ำเสีย ไม่มีลิ้นชักในตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าไม่มีราว 1 ตู้ ฝักบัวในห้องน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ 402 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าฝั่งประตูพัง 1 ตู้ ไม่มีลิ้นชัก ประตูมุ้งลวดด้านหลังปิดไม่สนิท ที่เสียบปลั๊กไฟฝั่งห้องน้ำและฝั่งหน้าตู้เสีย (ไหม้) ที่ล็อคตู้เสื้อผ้า พัง 4 ตู้ ตู้เสื้อผ้าไม่มีที่จับเปิด ตู้ที่ 3 จำนวน 1 ตู้ สายไฟพัดลมฝั่งประตู้หลังสายสั้นไม่ถึงเต หอราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ลิ้นชักตู้ริมสุดฝั่งประตูทางเข้าพัง ที่กั้นเตียงชั้นบนไม่มี บานเกล็ดหน้าห้องน้ำกระจกหาย ตรงหัวเตียงและท้ายเตียง เหล็กชำรุด หอราชพฤกษ์ 412 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟห้องนอนเปิดไม่ออก พื้นตู้เสื้อผ้าพัง ที่กั้นเตียงชำรุด ไฟห้องน้ำไม่สว่าง ก๊อกน้ำในห้องน้ำรั่ว พัดลมไม่หมุน ประตูกันแมลงปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ 309 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 4 ลิ้นชักข้างล่างไม่ดี เตียงชั้นสองไม่มีที่กั้น พัดลมฝั้งใกล้ห้องน้ำใบพัดไม่หมุน ประตูมุ้งลวดหลังห้องไม่ดี หอราชพฤกษ์ 407 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 3 ลิ้นชักด้านในปิดไม่ได้ สายพัดลม ของพัดลมตัวประตูทางเข้าสายสั้นไม่ถึงเต้าเสียบ ตู้เก็บรองเท้าตู้ ตู้ที่ 1 ประตูปิดไม่ดี หอราชพฤกษ์ 306 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมเสีย ที่กั้นเตียงเสีย ไฟเสีย1หลอด หอราชพฤกษ์ 411 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ราวตู้เสื้อผ้าตู้ที่4 กับ6 นับจากประตูพัง หอราชพฤกษ์ 403 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่3 นับจากประตูห้อง ประตูปิดไม่ได้ ตู้เสื้อผ้าตู้ที่4 กับ6 นับจากประตูห้อง ราวพัง สายฝักบัวอาบน้ำเสีย มุ้งลวดตรงหน้าต่างเป็นรู มุ้งลวดในห้องน้ำพัง ท่อซิงค์น้ำในห้องน้ำเสีย สายพัดลมไม่ถึงเต้าเสีย 2 ตัว หอราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่กั้นเตียงซี่หายเเละน็อตใกล้หลุด หอราชพฤกษ์ 409 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้ที่1กับ3 ลิ้นชักหาย กลอนประตูหน้าห้องเสีย หอราชพฤกษ์ 409 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้ที่1กับ3 ลิ้นชักหาย กลอนประตูหน้าห้องเสีย หอราชพฤกษ์ 409 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่เสียบปลั๊กไฟฝั่งห้องน้ำเสีย(ไหม้) พัดลมฝั่งประตูทางเข้าเสียงดัง (ผิดปกติ) หอราชพฤกษ์ 308 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม่มีที่กั้นเตียง เหล็กที่ปลายเตียงชำรุด ตู้เสื้อผ้าตู้ที่4นับจากประตูไม่มีที่ยึดประตู หอราชพฤกษ์ 408 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าราวแขวนหัก1ตู้ ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าปิดไม่ได้3ตู้ พื้นข้างบนลิ้นชักหักยุบ3ตู้ ประตูตาข่ายหลังห้องปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ 406 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าตู้ที่1ตู้ที่3และตู้ที่6ชำรุด ไม่มีลิ้นชัก หอราชพฤกษ์ 405 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมเสีย 1 ตัว พัดลมตรงประตูทางเข้าไม่หมุน กลอนประตูเสีย 1 ตัว ล็อคไม่ได้ ประตูตู้เสีย 1 บาน ประตูตู้หลุด 1 ช่อง หอราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางสาวมณิสรา คำจม
ลูกบิดประตูชำรุด ห้องรองกลุ่มวิชาการ(เดิม) ชั้น2 ตึกอำนวยการ ห้องกลุ่มวิชาการ(เดิม) ชั้น2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-06-22 นางเขมิกา ก้อนแก้ว
ห้องน้ำเมทชาย ฝั่งที่มี 3 ห้อง ฝักบัวหัก ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำรั่วและปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ ชั้น 1 เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2021-06-21
หลอดไฟยาวเสีย /สายชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 จำนวน 1 หลอด / ห้องน้ำชายชั้น 2 จำนวน 1 เส้น อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-06-21 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
เตียงนอนเกินมา 1 เตียง/ก็อกน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ 304 กำลังทำการซ่อม 2021-06-21 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมในห้องเสียผั่งด้านใน 2 ตัว,ฝาตู้พัง, ประตูเสียงดัง, หลอดไฟโต๊ะหนังสือติดประตู1 ด้านขวา พัง 311 เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-06-21
หลอดไฟในห้องน้ำเสีย ราชพฤกษ์ 202 กำลังทำการซ่อม 2021-06-20
พัดลมไม่หมุน3ตัวและมีเสียงดัง1ตัว/ราวแขวนเสื้อผ้าในตู้หัก ตู้ที่3ที่ตู้เสื้อผ้าติดกัน เฟื่องฟ้า เมท303 กำลังทำการซ่อม 2021-06-20
พัดลมเสีย เฟื่องฟ้า 314 กำลังทำการซ่อม 2021-06-20
มุ้งลวด บานเกร็ดเสีย เฟื่องฟ้า 403 กำลังทำการซ่อม 2021-06-20
หลอดไฟเสีย เฟื่องฟ้า 202 กำลังทำการซ่อม 2021-06-20
หอพักเฟื่องฟ้า ห้อง401 ไฟในห้องเสีย เปิดไม่ติดค่ะ หอพักเฟื่องฟ้า ห้อง401 กำลังทำการซ่อม 2021-06-19
หลอดไฟหลอดยาวเสีย 3หลอด และหลอดน้ำชาย1หลอกสั้นห้องงานสวัสดิการหอพักและห้องพยาบาลเสีย 1 หลอด ห้องงานบริการนักศึกษาและห้ิงงานสวัสดิการหอพักและห้องพยาบาล กำลังทำการซ่อม 2021-06-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น พัดลมเสีย ห้องสโมสรนักศึกษา กำลังทำการซ่อม 2021-06-17 ดร.สมพร สิทธิสงคราม
1. หลอดไฟเสีย 5 หลอด 2. ติดหลอดไฟเพิ่ม 1 จุด 3. ติดปลั๊กไฟฟ้าเพิ่ม 2 จุด 4. ติดนาฬิกา 1 จุด 5. ย้ายหิ้งพระพุทธรูป 1 จุด ห้อง well being center กำลังทำการซ่อม 2021-06-17 ดร.สมพร สิทธิสงคราม
มุ้งลวด หอพักเฟื่องฟ้าชั้น 4 ห้อง 404 กำลังทำการซ่อม 2021-06-17
ห้องน้ำรวม ห้องน้ำรวม หอพักเฟื่องฟ้า ชั้น4 ฝั่งข้าง ห้อง403 กำลังทำการซ่อม 2021-06-17
เครื่องทำน้ำอุ่น ไม่ทำงานทุกห้อง ห้อง1ล๊อก เฟื่องฟ้า ห้องน้ำหญิงฝั้งหลัง กำลังทำการซ่อม 2021-06-16
ปลั๊กไฟหลุด แป้นพัดลมหลุด เฟื่องฟ้า 306 กำลังทำการซ่อม 2021-06-16
เครื่องปรับอากาศ น้ำไหล ห้อง อ.ศุทธินี กลุ่มงานบริการวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2021-06-16 namjai wanachaporn
โทรศัพท์ภายใน ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-06-16 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
รบกวนประกอบชั้นวางหนังสือเก่าของห้องสมุดที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ต่อค่ะ อาจารย์ได้ขอชั้นหนังสือเก่าจากคุณออย ห้องสมุดเรียบร้อยแล้วค่ะ (ชั้นอยู่ห้องเก็บของของห้องสมุด) ขอบคุณมากค่ะ ห้องทำงานชั้น 2 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-06-15 นางกฤณกมล รักญาติสกุล
ห้องน้ำเมทชาย ฝั่งหญิงห้อง3 ฝักบัวหัก ก้อกน้ำอ่างล้างหน้าห้อง 3 น้ำรั่วก้อกปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2021-06-15
ราวแขวนผ้าในตู้เสื้อผ้าหัก เฟื่องฟ้า 317 กำลังทำการซ่อม 2021-06-14
ตู้น้ำดื่มเสีย เฟื้องฟ้า ชั้น2 และ 4 กำลังทำการซ่อม 2021-06-14
หลอดไฟเสีย ปรับพัดลมหลุด เฟื่องฟ้า 306 กำลังทำการซ่อม 2021-06-11
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 202 กำลังทำการซ่อม 2021-06-10
หลอดไฟเสีย ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา (อาคารเรียน) กำลังทำการซ่อม 2021-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หัวฉีดชำระเสีย (หัก) ห้อง 401 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-06-09 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2021-06-03
พัดลม เฟื่องฟ้าเมท 211 กำลังทำการซ่อม 2021-06-02
พัดลม เฟื่องฟ้าเมท 211 กำลังทำการซ่อม 2021-06-02
ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-06-02 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
หลอดไฟ หลอดยาว 1 หลอด หน้าห้องโรเนียว อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-06-02 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2021-05-30
หลอดไฟเสีย (กระพริบ) 1 หลอด ห้องสมุดเล็ก ชั้น 1 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-05-27 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เมท305 -ซิงค์น้ำล้างจาน น้ำไหลช้า -ชักโครก กดน้ำไม่ลง -ฝักบัวน้ำไหลช้า เมท 311 -ประตูตู้เสื้อผ้าตู้แรกติดประตูทางออก น๊อตหลุด เมท202 -มุ้งลวดขาด พัดลมติดผนัง 2ตัว เสียงดังและหมุนไม่ได้ -เตียงฝั่งห้องน้ำ มันคลอนและโยกได้ เมท304 หลอดไฟเสีย1 หลอด ซิงค์ล้าง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-05-24
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง404 อ่างล้างจานน้ำรั่วค่ะ หอพักราชพฤกษ์ ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2021-05-20
ห้องน้ำชายราชพฤกษ์น้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-05-13
ท่อก๊อกน้ำรั่ว ห้องน้ำ ชั้น 4 ฝั่งทิศตะวันออก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-05-06 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
น้ำตู้ทำน้ำเย็นรั่ว ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-05-05 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ซ่อมกระเบื้อง ในห้องน้ำหญิงหลังอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2021-05-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แจ้งซ่อมหลอดไฟประตูเหนือ แตก 1 หลอด หน้าป้อมยามเสีย กำลังทำการซ่อม 2021-05-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกน้ำไม่ขึ้น ห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่งขวา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-05-05 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ประตูห้องน้ำปิดไม่ได้ และฝักบัวน้ำไม่ไหล ห้องน้ำชั้น 4 ทิศตะวันตก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-05-05 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ซ่อมหลอดไฟกลม เวลาฝนตกไฟช็อต หน้าป้อมยามเสีย กำลังทำการซ่อม 2021-05-04 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนหลอดไฟ 1.ห้อง 202 2 หลอด 2.ห้อง 203 1 หลอด 3.ห้อง 204 2 หลอด 4.ห้อง 303 1 หลอด หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-04-29 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
1.สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น3 2.อ่างล้างมือน้ำไม่ระบายห้องน้ำหญิงชั้น3 ตึกอำนวยการ ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2021-04-27 นางเขมิกา ก้อนแก้ว
อ่างล้างมือห้องเคมีรั่ว 1 ที่ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-04-26 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำไม่เข้าชักโครก น้ำไม่ขึ้น ห้องน้ำชาย ชั้น 1 (ฝั่งขวา) กำลังทำการซ่อม 2021-04-26 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
สายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ห้องในสุด กำลังทำการซ่อม 2021-04-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
สายฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-04-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
(ติดป้ายเสีย) ให้ซ่อมห้องส้วม โถฉี่ผู้ชาย ประตูห้องน้ำชายล้อกไม่สนิท ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-04-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างมือห้องปฎิบัติการเคมีท่ออุดตันน้ำไม่ลงจำนวน 5 อ่างและก๊อกน้ำไม่ไหล 3ก๊อก อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องปฎิบัติการเคมี กำลังทำการซ่อม 2021-04-22 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
โทรศัพท์ภายในพี่ เบอร์ 112 กดรับสายนอกไม่ได้ คือกด *40 ดึงมาไม่ได้ค่ะ เด่วลงระบบซ่อมให้นะค่ะ และให้จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ซึ่งทำบันทึกขอจัดซื้อรางไปแล้ว ที่ทำงานโต๊ะพี่ต่าย/บริหารค่ะ กำลังทำการซ่อม 2021-04-22 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ปั้มน้ำตู้ทำน้ำเย็น ไม่ทำงาน ปั้นน้ำไม่ขึ้น หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-20 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
จุกปิดใบพัดลมเพดานแตกหัก 1 อันห้องเรียน 11 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-04-20 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน ห้องสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2021-04-20 นางสาวฤทัย อุตมะ
น้ำล้นตู้ทำน้ำเย็น ลูกลอยไม่ตัดน้ำ ชั้น 1, 2 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-20 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เมท 207 เต้าเสียบไฟเสียย เสีบไฟไม่เข้าซักอัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-09
หลอดไฟยาวขาด 3 หลอด ห้องประชุมอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-09 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอดชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-04-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟขาด และประตูชำรุด ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2021-04-07 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ที่ฉีดชำระหัก 2 อัน ห้องน้ำฝั่งติดลิฟต์ อาคารใหม่ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2021-04-07 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกกดไม่ลง 1 ห้อง ฝั่งห้องนักศึกษา ห้องน้ำ อารารใหม่ ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2021-04-07 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ห้องน้ำหอพักอาจารย์รั่ว จากชั้น 3 มาชั้น 2 ห้องน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นซ่อมมาแล้ว 2 ครั้งยังคงมีปัญหาเดิมรั่วอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวัน หอพักข้าราชการ กำลังทำการซ่อม 2021-04-06 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
ไฟเสีย3ดวง ห้อง self study กำลังทำการซ่อม 2021-04-04
207 พัดลมเพดานฝั่งติดประตูเมทเสีย เปิดไม่ติด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-02
พัดลมเพดานฝั่งติดประตูเมทเสีย ไฟห้องน้ำเสีย เมท 207 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-02
ประตูทางขึ้นหอราชพฤกษ์ ปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หอพักราชพฤกษ์ น้ำแทงค์ข้างห้อง401รั่วไหล ค่ะ หอพักราชพฤกษ์ น้ำแทงค์ข้างห้อง401 กำลังทำการซ่อม 2021-03-31
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง412 ไฟหน้าเมทเสีย เปิดไม่ติดค่ะ หอพักราชพฤกษ์ ห้อง412 กำลังทำการซ่อม 2021-03-31
ฝังบัวเสีย ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-03-30
แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อน เปิดโหมดเทอร์โบก็ยังไม่เย็นค่ะ ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-03-30 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
สวิตพัดลมหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-03-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์มีเสียงดัง แอร์ตัวติดประตู ห้องวิจัย อาคารใหม่ ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-03-29 namjai wanachaporn
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง408พัดลมตรงประตูทางเข้าเสีย หอพักราชพฤกษ์ ห้อง4048 กำลังทำการซ่อม 2021-03-28
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง410 ไฟในห้องฝั่งทางเข้าห้องน้ำเสีย เปิดไม่ติด หอพักราชพฤกษ์ ห้อง410 กำลังทำการซ่อม 2021-03-28
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง404 ไฟหน้าห้องน้ำเสีย เปิดไม่ติดค่ะ หอพักราชพฤกษ์ ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2021-03-28
แอร์ฝั่งโต๊ะ อ.พนิดา ไม่เย็น เครื่องทำงานแต่เป็นลมร้อน ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-03-25 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
204 ก๊อกน้ำที่ซิงค์ปิดไม่สนิท เตียงข้างประตูมีเสียงอิ้ดๆ เหมือนน๊อตหลุด 204 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
ไฟทางเดินฝั่ง201เสีย ทางเดิน201 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
310 น้ำในห้องน้ำชักโครกไหลไม่หยุด 310 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
210 น้ำในห้องน้ำฝั่งอ่างล้างหน้าปิดไม่สนิท ไหลไม่หยุด 210ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
208 น้ำในห้องน้ำบริเวณชักโครกไหลไม่หยุด 208 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
207 น้ำในห้องน้ำไหลไม่หยุด 207 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
211 น้ำหยดจากเพดาน ประตูเมทล็อคไม่ได้ อ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน 211 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
ห้อง 201 ฝารองชักโครก ห้องน้ำด้านใน อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
ห้อง 301 ฝารองชักโครก ห้องน้ำด้านหลัง อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟ ห้อง 302 จำนวน 1 หลอด อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
เคริ่องทำน้ำเย็นชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์เสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้งโทรศัพท์ ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2021-03-22 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ที่แขวนฝักบัวอาบน้ำชำรุด (แตกหลุด) ห้องอาบน้ำชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ที่แขวนหัวฉีดชำระชำรุด (แตก/หลุด) ห้องน้ำชายฝั่งซ้ายมือ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-03-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว น้ำไหลตลอกเวลา ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-19 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ก๊อกเครื่องทำน้ำเย็นไหลตลอดเวลาชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-03-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อน้ำของห้องน้ำหญิงรั่ว มีน้ำหยดลงมา ห้องน้ำหญิงรวม ชั้น 4 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-03-18 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ปิดรีโมทไม่ได้ ห้องแล็ปชั้น 4 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก กำลังทำการซ่อม 2021-03-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ที่จับประตูชำรุด , ลูกบิดประตูเสีย ,พัดลมไม่หมุน, แอร์เสียดัง มีน้ำหยด ห้องแล็ปชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2021-03-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปั้มตู้น้ำเย็น น้ำไม่ขึ้น หอราชพฤกษ์ ชั้น 2-4 กำลังทำการซ่อม 2021-03-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟยาวในห้องสมุดเสีย 1 หลอด ห้องสมุดตึก 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-17 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
ห้องน้ำชักโครกแล้ว น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-16 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ทาสีห้องบริหารฯ/ เอามูลี่ลงให้แม่บ้าน/ ติดตั้งโทรศัพท์ภายในพร้อมเดินสายไฟให้เรียบร้อย (มีเครือ่งแล้ว) เครื่องทำงานโต๊ะพี่ต่าย/บริหารค่ะ ซ่อมเสร็จ 2021-03-16 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
มีน้ำหยดลงมาจากเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก และตลอดเวลา ห้องทำงานชั้น 2 อาคารใหม่ ซ่อมเสร็จ 2021-03-15 นางกฤณกมล รักญาติสกุล
เครื่องปริ้นเสีย ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา (อาคารเรียน) ซ่อมเสร็จ 2021-03-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หอเฟื่องฟ้า ห้องน้ำฝั่งโรงอาหาร ฝักบัวน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-14
เปลี่ยนหลอดไฟโรงอาหาร4หลอด โรงอาหาร ซ่อมเสร็จ 2021-03-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
สายท่อน้ำหลุด หลังห้องน้ำด้านนอกหอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-10 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ประตูห้องเสีย ปิดไม่ได้ น็อตหลุด เมท104 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08 นางสาวโสภิดา นันตา
หลอดไฟยาวขาด 1 หลอด หน้าห้องบริหาร ซ่อมเสร็จ 2021-03-08 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
408 ไฟในห้องฝั่งห้องน้ำและไฟหน้าห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ เมท408 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08
210 ฝักบัวเสีย หอราชพฤกษ์ เมท210 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08
209 พัดลมติดประตูพัง หอราชพฤกษ์ เมท209 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอดชั้น 2และพัดลมเพดานเสียห้องเรียน 12เสีย 1ตัวชั้น 1 แอร์เสีย 1ตัวห้องเรียน 12 เสีย 1ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1และชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2021-03-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่องปั๊มน้ำเสียงค่อนข้างรบกวนการทำงาน บริเวณสามแยกทางเดิน จากอาคารเรียนรวม ใกล้อาคารใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-03 namjai wanachaporn
หลอดไฟ 1 หลอด และประตูหน้าห้องหลวม กลอนไม่ลงล็อค เมทห้อง 505 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ลิ้นชักโต๊ะแรกสุดข้างประตู เมท401 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-02
ติดตั้งผ้าม่าน หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วจากเพดาน หอชาย กำลังทำการซ่อม 2021-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูเก็บผ้าชำรุด เมทห้อง 517 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ชาร์ทไฟไม่เข้า เมทห้อง 516 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ลูกบิดประตูหลังห้องเสีย เมทห้อง 508 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ห้องน้ำฝั่งผู้หญิง ห้องที่2 นับจากประตู น้ำรั่ว หอพักตึกใหม่ ชั้น6 ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดและประตูห้องชำรุด เมท 501 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตู้เก็บของชำรุด เมทห้อง 511 หอพัก 6 ชั้นตึกใหม่ ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตู้เสื้อผ้ามีปัญหา เมทห้อง 507 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟดับ ประตูตู้เก็บของหลุด กลอนประตูมันบิดอีกด้านไม่ได้ ห้องเมท 514 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-02-25
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-02-25
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-25
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-25
ชักโครกกดไม่ลง เมท408 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-25
ไฟหน้าห้องน้ำ202เสีย หอราชพฤกษ์ 202 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-24
ชักโครกกดไม่ลง เมท407 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
แผ่นไม้อัดเตียงหัก เมท 202 หอเฟื่องฟ้า เตียงที่ 3 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่านล้างหน้าน้ำระบายออกช้า เมท410 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
หลอดไฟเสียงห้องส่งรับผ้า ชั้น 1 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
ไฟในห้องฝั่งห้องน้ำเสีย เมท402 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 312 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
พัดลมฝั่งประตูหลังระเบียงเสีย หลอดไฟฝั่งเตียงติดห้องน้ำมีเสียงดัง เเละสายยางฝักบัวอาบน้ำรั่ว เมท407 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 209 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
พัดลมฝั่งประตูหลังระเบียงพัดเบา เมท209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 410 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ชักโครกดไม่ลง ราชพฤกษ์ 405 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำ ฝั่งข้างลิฟต์ ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
น้ำรั่วออกจากฐานชักโครก ห้องน้ำหญิงฝั่งโรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2021-02-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟห้องน้ำเสีย น้ำฝักบัวในห้องน้ำไหลช้ามาก เครื่องทำน้ำอุ่นไม่อุ่น หอกาสะลอง ห้อง 304 กำลังทำการซ่อม 2021-02-21
แอร์ห้องเรียน 12 เสีย 1 ตัวและรีโมทแอร์เสีย 1 ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝักบัวน้ำรั่ว ห้องน้ำครูเวรเก่า หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-19 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เปลี่ยนหลอดไฟยาว 1 หลอด ห้องโรเนียวเอกสาร กำลังทำการซ่อม 2021-02-18 นางสาวฤทัย อุตมะ
เปลี่ยนสวิทช์ไฟ ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
พัดลมห้องเรียน 12 เสีย 1ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หัวเปิดฝักบัว ห้องอาบน้ำนักศึกษาหัก 1 อัน ห้องอาบน้ำชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ที่เก็บสายชำระหลุด 1 อัน ห้องน้ำฝั่งห้องพักนักศึกษา ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ปิดไม่ได้ ห้องแล็ปชั้น4 (ห้องเรียน43) กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายฉีดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ชำรุด 1 เส้น อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-16 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ปั้มน้ำตู้ทำน้ำเย็นไม่ทำงาน (น้ำไม่ขึ้น) หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-16 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หัวฉีดชำระชำรุด 2 อัน ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟยาวขาด 1 หลอด ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ฝักบัวอาบน้ำชำรุด 1 อัน ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกห้องน้ำชายชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
น้ำรั่วซึม จากท่อซิ้งน้ำชั้น4 ลงไปชั้น3 ห้องแล็ป ห้องแล็ปชั้น4 (ห้องเรียน43) กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ย้ายเครื่องทำน้ำเย็น/ถังขยะ (ประสานพัสดุเพื่อแทงจำหน่ายหรือซ่อมเพราะชำรุด) ข้างห้องจิตติมาเพื่อทำพื้นที่คว่ำจาน ตามที่อ.สายฝนแจ้ง โดยเขียน/ทำแบบสวย ๆแนบบันทึกเสนออ.ฝนก่อน ค่าใช้จ่ายเบิกจากกจ.งานก่อสร้าง(คุยพัสดุว่างบเหลือหรือไม่) กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟช็อตใช้งานไม่ได้ หอกาสะลอง เมท404 พัดลมหน้าห้องน้ำ ปลั๊กไปหน้าห้องน้ำและคัทเอาท์หน้าห้องน้ำช็อต หอกาสะลอง เมท404 กำลังทำการซ่อม 2021-02-11
สายท่อน้ำทิ้งหน้าอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่ว 1สาย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-02-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมอ่างล้างมือ บริเวณข้างน้ำตก ตึกใหม่6ชั้น กำลังทำการซ่อม 2021-02-11 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกน้ำไหลตลอด ราชพฤกษ์ 309 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 308 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10