ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
ฝาชักโครกเป็นรา หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2019-08-16
ปลั๊กพัดลมชำรุดปิดไม่ได้ ห้องน้ำหญิงซักโครกตัน อาคารเรียนนครินท์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2019-08-14 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานชั้น 3 สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ (ห้องริมสุดติดบันได) กำลังทำการซ่อม 2019-08-14 นางปลื้มจิต โชติกะ
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างตู้เสื้อผ้าหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม่อัดรองเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนเสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-09 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ส้วมตัน ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์รินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายใน ห้องสาขาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-08-07 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2019-08-06 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
โทรศัพท์ภายใน หน้าอาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-08-05 นางสาวฤทัย อุตมะ
ถังเก็บน้ำซักโครกห้องน้ำหญิงเสีย ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-05 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพดาน ห้องประชุมอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-05 นางสาวฤทัย อุตมะ
หุ่นการพยาบาล น๊อตหลุด ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-08-05 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หุ่นการพยาบาล น๊อตหลุด ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-08-05 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-08-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-08-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-08-02
ซ่อมแซมและทำที่ระบายน้ำห้องน้ำนศ.ชั้น 5 ตึกใหม่ 6 ชั้น ห้องน้ำนศ.ชั้น 5 ตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2019-08-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ที่แขวนสายฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่แขวนฝักบัวหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-08-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝ้าเพดานทางเดินไปหัองประชุมย่อยพัง อาคารเรียนชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-07-31 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องโเนียว กำลังทำการซ่อม 2019-07-31 นายสมโภช ปัญญา
ซ่อมประตูห้องทำงาน ห้องทำงาน อ.เกศราภรณ์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-07-30 นางเกศราภรณ์ ชูพันธ์
ลูกบิดประตูห้องประชุมธาราห้วยแก้ว ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว กำลังทำการซ่อม 2019-07-30 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือโยก ห้องน้ำหญิงชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด,ข้อต่อสายฉีดชำระเสีย 1 ตัว, อ่างน้ำล้างมือตัน 1 อ่าง ห้องน้ำชาย ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 4 เสีย 8 หลอด หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดิน ตรงบันได ระหว่างชั้น 3 และ 4 เสีย 1 หลอด หลอดไฟทางเดิน ตรงบันได ระหว่างชั้น 3 และ 4 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 เสีย 9 หลอด บริเวณระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด, ก๊อกน้ำเปิดไม่ได้ 1 ตัว ห้องน้ำหญิงชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบสายฉีดชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ไม่เย็น ห้องแล็ปปฏิบัติการพยาบาลชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หน้าต่างเปิดไม่ได้, สวิตเปิด-ปิดไฟ เสีย, รอยน้ำรั่วซึมบริเวณผนังห้อง, ขอปิดช่องที่เอาสวิตไฟออก 2 ช่อง ห้องลูกเสือ ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 5 ตัว, แอร์เสีย 1 ตัว วพบ.ชม.4120-001-0016/20(54), ฝาครอบไฟสกปรก, รางผ้าม่านชำรุด ห้องเรียน 43 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว, แอร์เปิดได้แต่ไม่เย็น 1 ตัว วพบ.ชม.4120-001-0016/15(54), ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, มูลี่เสีย เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ห้องเรียน 41 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 2 ตัว, แอร์เสีย เวลาเปิดไม่มีความเย็น, หลอดไฟเสีย 1 ดวง ห้องเรียน 42 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว, แอร์เปิดได้แต่มีเสียงดัง 1 ตัว, ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, หลอดไฟเสีย 2 ดวง, มูลี่เสีย เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ห้องเรียน 31 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟเสีย 6 ดวง, พัดลมเสีย 6 ตัว, มูลี่เสีย ห้องเรียน 32 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
น้ำรั่วซึม เพดานห้อง ห้องเรียน43 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
กระดานไวท์บอร์ดล้อชำรุด ห้องเรียน43 กำลังทำการซ่อม 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ประตูเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายชำระตรงข้อต่อแตกน้ำรั่วออก ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ห้องที่ 2 กำลังทำการซ่อม 2019-07-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระตรงข้อต่อแตกน้ำรั่วออก ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ห้องที่ 2 กำลังทำการซ่อม 2019-07-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลม เสีย 2 ตัว ห้องแล็ปชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-07-23 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ห้องจิตติมาเสียซ่อมด่วน อาคารจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-07-22 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมห้อง301และประตูห้อง304เสีย อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-07-19 นางนิตยา คานาดา
คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2019-07-18 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
สวิกไฟปิดไม่ได้หน้าห้องรับรองอาจารย์พิเศษ ก๊อกอ่างล้างมือหัองหญิงห้องประชุมย่อยชำรุด 2อันห้องน้ำหญิงง อาคารเรียนชั้น1และห้องน้ำห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
โทรศัพท์ภายใน ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้น้ำเย็นเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจาน น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-07-09 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟ ทางเดินชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-07-09 นางสาวฤทัย อุตมะ
เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำ304 อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-07-08 นางนิตยา คานาดา
ไม้กั้นเตียงโยก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไหลน้อย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟขาด หน้าห้องผู้อำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-07-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำห้อง403 อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-07-04 นางนิตยา คานาดา
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หน้าพระรูปสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2019-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หน้าพระรูปสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2019-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2019-07-01 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
ฝารองชักโครกหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-07-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 120 โทรไม่ติด ควรซ่อมแซมด่วน เพราะเป็นสายที่สำคัญและมีคนโทรหาเมื่อจำเป็น ตู้ยาม รปภ. กำลังทำการซ่อม 2019-06-28 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เพิ่มสวิทช์หลอดไฟในห้องทำงาน ห้องทำงานวิภา อ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-27 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ฝ้าเพดานห้อง ผอ. น้ำรั่วซึม ห้องผู้อำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-06-27 นางสาวฤทัย อุตมะ
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟห้องลูกเสือชั้น4ชำรุด หัวจ่ายน้ำห้องน้ำชายชั้น4หัก ท่อน้ำตันชั้น 4 หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำหญิงขาด1หลอด อาคารเรียนชั้น 1และชั้น4 กำลังทำการซ่อม 2019-06-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
แอร์ห้องงานวิทยบริการฯตึกอำนวยการ ชั้น 2 ไม่เย็นค่ะ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2019-06-25 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
ชักโครกกดไม่ลง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ห้องน้ำ น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโครกเป็นรา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครกเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบหัวฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้รองเท้าชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้เสื้อผ้าชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้เสื้อผ้าชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างจานเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไหลน้อย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบหัวฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตไฟห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะหนังสือพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะหนังสือพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะหนังสือฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ขอตัดแผ่นไม้อัดรองเตียง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างเปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื่อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนเสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื่อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื่อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กลอนประตูหลังห้องหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบหัวฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกห้อง301และฝารองชักโครกหลุดจำนวน2ห้อง อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-06-24 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟตะเกียบเสีย 10 หลอด หน้าอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟหลอดสั้นหน้ากระจกขาดห้องน้ำหญิง1หลอด อาคารเรียนชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2019-06-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟหน้าพระรูปเสีย อาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-06-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ชำรุด ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-06-18 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
เครื่องทำน้ำเย็นเสีย อาคารเรียนชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2019-06-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
บานประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่างหมันไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหลังห้องพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าไม่มีที่จับ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่าง ไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูชั้นวางหนังสือ พัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่าง หมุนไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดและพัดลม2ตัวห้องฟิตเนต อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-06-13 นางนิตยา คานาดา
กุญแจประตูบานสวิงเสีย ห้องแล็ปปฏิบัติการพยาบาลชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2019-06-12 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปลั๊กไฟห้องฟิตเนต อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-06-12 นางนิตยา คานาดา
ชักโครกห้องน้ำห้อง201อุดตัน อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-06-11 นางนิตยา คานาดา
กลอนประตูพัง หอราฃพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กลอนประตูพัง หอราฃพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราฃพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-06-10 นางนิตยา คานาดา
ติดตั้งโทรห้องอ.เวร หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซ่อมโทรศัพท์ภายในดังตลอดเวลา ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2019-06-08 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 139เสีย ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-06-07 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
จัดหาและติดตั้งคำว่าห้องน้ำ2จุดที่ห้องจิตติมา ห้องประชุ จิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-06-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูห้องน้ำพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้า น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-06-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร3-10มิถุนายน 2562สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2ฝั่งซ้าย-ขวา)จัดริ้วผ้าที่แนวริ้วเหลือง-ม่วง หน้าพระรูปสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2019-06-04 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-06-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำแอร์รั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-31 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายใน / ปลั๊กไฟจุดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายในบนโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ กำลังทำการซ่อม 2019-05-30 นางธณัชช์นรี สโรบล
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีกชำระแตก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-05-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กระจกหน้าต่าง ห้องประชุมอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2019-05-27 นางสาวฤทัย อุตมะ
พัดลมเสีย อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-24 นางนิตยา คานาดา
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-22 นางนิตยา คานาดา
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-22 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟ 2 หลอด ใต้ถุนอาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-05-21 นางสาวฤทัย อุตมะ
สายชำระห้อง304 อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-16 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟเสีย หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
วาล์สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2019-05-14 นางสาวฤทัย อุตมะ
เก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายแลน ห้องทำงานอ.ศรีจันทร์/พี่ต่าย ชั้นล่างใต้ถุนอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-05-11 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ปลั๊กไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ไม่เย็น ร้อนมากกก ห้อง อ ดร โรชินี อุปรา กำลังทำการซ่อม 2019-05-08 นางสาวโรชินี อุปรา
แอร์ห้องเซิฟเวอร์ไม่เย็น ห้องเซิฟเวอร์ กำลังทำการซ่อม 2019-05-08 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-05-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-05-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-05-07
สายฝักบัวชำรุด หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-05-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายใน / ปลั๊กไฟจุดคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ส่วนรวม ห้องการพยาบาลจิตเวช กำลังทำการซ่อม 2019-05-02 นางธณัชช์นรี สโรบล
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องบริหาร อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-04-23 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
หลอดไฟเสีย หอชาย กำลังทำการซ่อม 2019-04-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อระบายหลุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2019-04-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซ่อมแอร์ ห้องทำงาน อ.เกศราภรณ์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-04-18 นางเกศราภรณ์ ชูพันธ์
สวิตพัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หัวฝักบัวหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครง ห้องน้ำหญิงชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-04-09 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ลิ้นชักโต๊ะทำงานล๊อก ไม่มีกุญแจ ห้องทำงานอาจารย์ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ กำลังทำการซ่อม 2019-04-09 นางกฤณกมล รักญาติสกุล
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็น ห้องทำงานอ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องมีเสียงดัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดห้องน้ำหญิง ห้องที่ 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ชำรุด ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-04-03 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ห้องพักอาจารย์สาขาชุมชน ตึกอำนวยการชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นายปุลลวิชช์ ทองแตง
แอร์เสีย ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง การพยาบาลเด็กและสูงอายุ กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวชญานิศา เขมทัศน์
สวิซต์แอร์ในห้องสมุดเสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
แอร์มีเสียงดังเมื่อเปิดใช้งาน ห้องการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-02 นางสุพัตรา สินธุบัว
บานเกร็ดหน้าต่างปิดไม่ได้ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กลอนประตูห้องน้ำหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตพัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-03-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหัก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องฝืด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-03-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค