ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
เมท 207 เต้าเสียบไฟเสียย เสีบไฟไม่เข้าซักอัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-09
หลอดไฟยาวขาด 3 หลอด ห้องประชุมอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-09 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอดชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-04-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟขาด และประตูชำรุด ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2021-04-07 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ที่ฉีดชำระหัก 2 อัน ห้องน้ำฝั่งติดลิฟต์ อาคารใหม่ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2021-04-07 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกกดไม่ลง 1 ห้อง ฝั่งห้องนักศึกษา ห้องน้ำ อารารใหม่ ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2021-04-07 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ห้องน้ำหอพักอาจารย์รั่ว จากชั้น 3 มาชั้น 2 ห้องน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นซ่อมมาแล้ว 2 ครั้งยังคงมีปัญหาเดิมรั่วอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวัน หอพักข้าราชการ กำลังทำการซ่อม 2021-04-06 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
ไฟเสีย3ดวง ห้อง self study กำลังทำการซ่อม 2021-04-04
207 พัดลมเพดานฝั่งติดประตูเมทเสีย เปิดไม่ติด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-02
พัดลมเพดานฝั่งติดประตูเมทเสีย ไฟห้องน้ำเสีย เมท 207 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-02
ประตูทางขึ้นหอราชพฤกษ์ ปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หอพักราชพฤกษ์ น้ำแทงค์ข้างห้อง401รั่วไหล ค่ะ หอพักราชพฤกษ์ น้ำแทงค์ข้างห้อง401 กำลังทำการซ่อม 2021-03-31
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง412 ไฟหน้าเมทเสีย เปิดไม่ติดค่ะ หอพักราชพฤกษ์ ห้อง412 กำลังทำการซ่อม 2021-03-31
ฝังบัวเสีย ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-03-30
แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อน เปิดโหมดเทอร์โบก็ยังไม่เย็นค่ะ ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-03-30 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
สวิตพัดลมหัก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-03-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์มีเสียงดัง แอร์ตัวติดประตู ห้องวิจัย อาคารใหม่ ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-03-29 namjai wanachaporn
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง408พัดลมตรงประตูทางเข้าเสีย หอพักราชพฤกษ์ ห้อง4048 กำลังทำการซ่อม 2021-03-28
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง410 ไฟในห้องฝั่งทางเข้าห้องน้ำเสีย เปิดไม่ติด หอพักราชพฤกษ์ ห้อง410 กำลังทำการซ่อม 2021-03-28
หอพักราชพฤกษ์ ห้อง404 ไฟหน้าห้องน้ำเสีย เปิดไม่ติดค่ะ หอพักราชพฤกษ์ ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2021-03-28
แอร์ฝั่งโต๊ะ อ.พนิดา ไม่เย็น เครื่องทำงานแต่เป็นลมร้อน ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-03-25 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
204 ก๊อกน้ำที่ซิงค์ปิดไม่สนิท เตียงข้างประตูมีเสียงอิ้ดๆ เหมือนน๊อตหลุด 204 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
ไฟทางเดินฝั่ง201เสีย ทางเดิน201 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
310 น้ำในห้องน้ำชักโครกไหลไม่หยุด 310 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
210 น้ำในห้องน้ำฝั่งอ่างล้างหน้าปิดไม่สนิท ไหลไม่หยุด 210ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
208 น้ำในห้องน้ำบริเวณชักโครกไหลไม่หยุด 208 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
207 น้ำในห้องน้ำไหลไม่หยุด 207 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
211 น้ำหยดจากเพดาน ประตูเมทล็อคไม่ได้ อ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน 211 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-24
ห้อง 201 ฝารองชักโครก ห้องน้ำด้านใน อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
ห้อง 301 ฝารองชักโครก ห้องน้ำด้านหลัง อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟ ห้อง 302 จำนวน 1 หลอด อาคารกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
เคริ่องทำน้ำเย็นชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์เสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-03-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้งโทรศัพท์ ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2021-03-22 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ที่แขวนฝักบัวอาบน้ำชำรุด (แตกหลุด) ห้องอาบน้ำชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ที่แขวนหัวฉีดชำระชำรุด (แตก/หลุด) ห้องน้ำชายฝั่งซ้ายมือ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-03-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว น้ำไหลตลอกเวลา ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-19 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ก๊อกเครื่องทำน้ำเย็นไหลตลอดเวลาชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-03-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อน้ำของห้องน้ำหญิงรั่ว มีน้ำหยดลงมา ห้องน้ำหญิงรวม ชั้น 4 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-03-18 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ปิดรีโมทไม่ได้ ห้องแล็ปชั้น 4 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก กำลังทำการซ่อม 2021-03-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ที่จับประตูชำรุด , ลูกบิดประตูเสีย ,พัดลมไม่หมุน, แอร์เสียดัง มีน้ำหยด ห้องแล็ปชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2021-03-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปั้มตู้น้ำเย็น น้ำไม่ขึ้น หอราชพฤกษ์ ชั้น 2-4 กำลังทำการซ่อม 2021-03-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟยาวในห้องสมุดเสีย 1 หลอด ห้องสมุดตึก 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-17 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
ห้องน้ำชักโครกแล้ว น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-03-16 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ทาสีห้องบริหารฯ/ เอามูลี่ลงให้แม่บ้าน/ ติดตั้งโทรศัพท์ภายในพร้อมเดินสายไฟให้เรียบร้อย (มีเครือ่งแล้ว) เครื่องทำงานโต๊ะพี่ต่าย/บริหารค่ะ ซ่อมเสร็จ 2021-03-16 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
มีน้ำหยดลงมาจากเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก และตลอดเวลา ห้องทำงานชั้น 2 อาคารใหม่ ซ่อมเสร็จ 2021-03-15 นางกฤณกมล รักญาติสกุล
เครื่องปริ้นเสีย ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา (อาคารเรียน) ซ่อมเสร็จ 2021-03-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หอเฟื่องฟ้า ห้องน้ำฝั่งโรงอาหาร ฝักบัวน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-14
เปลี่ยนหลอดไฟโรงอาหาร4หลอด โรงอาหาร ซ่อมเสร็จ 2021-03-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
สายท่อน้ำหลุด หลังห้องน้ำด้านนอกหอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-10 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ประตูห้องเสีย ปิดไม่ได้ น็อตหลุด เมท104 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08 นางสาวโสภิดา นันตา
หลอดไฟยาวขาด 1 หลอด หน้าห้องบริหาร ซ่อมเสร็จ 2021-03-08 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
408 ไฟในห้องฝั่งห้องน้ำและไฟหน้าห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ เมท408 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08
210 ฝักบัวเสีย หอราชพฤกษ์ เมท210 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08
209 พัดลมติดประตูพัง หอราชพฤกษ์ เมท209 ซ่อมเสร็จ 2021-03-08
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอดชั้น 2และพัดลมเพดานเสียห้องเรียน 12เสีย 1ตัวชั้น 1 แอร์เสีย 1ตัวห้องเรียน 12 เสีย 1ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1และชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2021-03-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่องปั๊มน้ำเสียงค่อนข้างรบกวนการทำงาน บริเวณสามแยกทางเดิน จากอาคารเรียนรวม ใกล้อาคารใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-03 namjai wanachaporn
หลอดไฟ 1 หลอด และประตูหน้าห้องหลวม กลอนไม่ลงล็อค เมทห้อง 505 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ลิ้นชักโต๊ะแรกสุดข้างประตู เมท401 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-02
ติดตั้งผ้าม่าน หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วจากเพดาน หอชาย กำลังทำการซ่อม 2021-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูเก็บผ้าชำรุด เมทห้อง 517 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ชาร์ทไฟไม่เข้า เมทห้อง 516 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ลูกบิดประตูหลังห้องเสีย เมทห้อง 508 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ห้องน้ำฝั่งผู้หญิง ห้องที่2 นับจากประตู น้ำรั่ว หอพักตึกใหม่ ชั้น6 ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดและประตูห้องชำรุด เมท 501 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตู้เก็บของชำรุด เมทห้อง 511 หอพัก 6 ชั้นตึกใหม่ ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตู้เสื้อผ้ามีปัญหา เมทห้อง 507 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟดับ ประตูตู้เก็บของหลุด กลอนประตูมันบิดอีกด้านไม่ได้ ห้องเมท 514 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2021-03-01 นางสาวมณิสรา คำจม
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-02-25
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2021-02-25
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-25
น้ำฟักบัวห้องน้ำไหลช้ากว่าปกติ ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-25
ชักโครกกดไม่ลง เมท408 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-25
ไฟหน้าห้องน้ำ202เสีย หอราชพฤกษ์ 202 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-24
ชักโครกกดไม่ลง เมท407 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
แผ่นไม้อัดเตียงหัก เมท 202 หอเฟื่องฟ้า เตียงที่ 3 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่านล้างหน้าน้ำระบายออกช้า เมท410 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
หลอดไฟเสียงห้องส่งรับผ้า ชั้น 1 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
ไฟในห้องฝั่งห้องน้ำเสีย เมท402 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 312 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
พัดลมฝั่งประตูหลังระเบียงเสีย หลอดไฟฝั่งเตียงติดห้องน้ำมีเสียงดัง เเละสายยางฝักบัวอาบน้ำรั่ว เมท407 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 209 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
พัดลมฝั่งประตูหลังระเบียงพัดเบา เมท209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 410 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ชักโครกดไม่ลง ราชพฤกษ์ 405 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-02-22
หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำ ฝั่งข้างลิฟต์ ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-02-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
น้ำรั่วออกจากฐานชักโครก ห้องน้ำหญิงฝั่งโรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2021-02-22 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟห้องน้ำเสีย น้ำฝักบัวในห้องน้ำไหลช้ามาก เครื่องทำน้ำอุ่นไม่อุ่น หอกาสะลอง ห้อง 304 กำลังทำการซ่อม 2021-02-21
แอร์ห้องเรียน 12 เสีย 1 ตัวและรีโมทแอร์เสีย 1 ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝักบัวน้ำรั่ว ห้องน้ำครูเวรเก่า หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-19 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เปลี่ยนหลอดไฟยาว 1 หลอด ห้องโรเนียวเอกสาร กำลังทำการซ่อม 2021-02-18 นางสาวฤทัย อุตมะ
เปลี่ยนสวิทช์ไฟ ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
พัดลมห้องเรียน 12 เสีย 1ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หัวเปิดฝักบัว ห้องอาบน้ำนักศึกษาหัก 1 อัน ห้องอาบน้ำชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ที่เก็บสายชำระหลุด 1 อัน ห้องน้ำฝั่งห้องพักนักศึกษา ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ปิดไม่ได้ ห้องแล็ปชั้น4 (ห้องเรียน43) กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายฉีดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ชำรุด 1 เส้น อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-16 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ปั้มน้ำตู้ทำน้ำเย็นไม่ทำงาน (น้ำไม่ขึ้น) หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-16 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หัวฉีดชำระชำรุด 2 อัน ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟยาวขาด 1 หลอด ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ฝักบัวอาบน้ำชำรุด 1 อัน ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกห้องน้ำชายชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำนศ.ชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
น้ำรั่วซึม จากท่อซิ้งน้ำชั้น4 ลงไปชั้น3 ห้องแล็ป ห้องแล็ปชั้น4 (ห้องเรียน43) กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ย้ายเครื่องทำน้ำเย็น/ถังขยะ (ประสานพัสดุเพื่อแทงจำหน่ายหรือซ่อมเพราะชำรุด) ข้างห้องจิตติมาเพื่อทำพื้นที่คว่ำจาน ตามที่อ.สายฝนแจ้ง โดยเขียน/ทำแบบสวย ๆแนบบันทึกเสนออ.ฝนก่อน ค่าใช้จ่ายเบิกจากกจ.งานก่อสร้าง(คุยพัสดุว่างบเหลือหรือไม่) กำลังทำการซ่อม 2021-02-15 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟช็อตใช้งานไม่ได้ หอกาสะลอง เมท404 พัดลมหน้าห้องน้ำ ปลั๊กไปหน้าห้องน้ำและคัทเอาท์หน้าห้องน้ำช็อต หอกาสะลอง เมท404 กำลังทำการซ่อม 2021-02-11
สายท่อน้ำทิ้งหน้าอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่ว 1สาย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-02-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมอ่างล้างมือ บริเวณข้างน้ำตก ตึกใหม่6ชั้น กำลังทำการซ่อม 2021-02-11 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกน้ำไหลตลอด ราชพฤกษ์ 309 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 308 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
ชักโครกน้ำไหลตลอด ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
ขอทำราวตากผ้า ราชพฤกษ์ 304 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
น้ำรั่ว ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 306 กำลังทำการซ่อม 2021-02-10
ชักโครกกดน้ำรั่ว ราชพฤกษ์ 403 กำลังทำการซ่อม 2021-02-09
ห้องส้วมเต็ม ข้างห้องจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2021-02-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
สวิตช์ไฟห้องเรียน 12 อาคารเรียนราชนครินท์ชั้น 1 เสีย 3ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เมท208ไฟฝั่งประตูทางออกห้องน้ำติดๆดับ เมท208หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-02-06
น้ำรั่วซึมจากฐานชักโครกห้องน้ำ 1 ห้อง อาคารใหม่ ชั้น 6 (ห้องน้ำฝั่งซ้ายของลิฟต์) กำลังทำการซ่อม 2021-02-05 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟสั้นห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟสั้นห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟสั้นห้องน้ำหญิง 1 เสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายที่ฉีดชำระเสีย ห้องน้ำหญิงฝั่งข้างเวที ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2021-02-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง study หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-02-02 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ห้องเรียน 12 เสีย 1 ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำหญิงชั้น 2 เสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-02-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำชายชั้น 2 เสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2021-02-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย1หลอด เมท102 กำลังทำการซ่อม 2021-01-31 นางสาวโสภิดา นันตา
ซ่อมหลอดไฟ แยกแฟลตเล็กไปราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-29 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟเสีย 2 หลอด ประตูห้องน้ำเสีย หอพักกาสะลอง ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2021-01-29
หลอดไฟเสีย 2 หลอด ประตูห้องน้ำเสีย หอพักกาสะลอง ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2021-01-29
สายชำระห้องน้ำชาย ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ชำรุด มีน้ำรั่ว ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-01-29 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
สายชำระห้องน้ำชาย ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ชำรุด มีน้ำรั่ว ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-01-29 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
หลอดไฟ หลอดยาว 1 หลอด ห้องน้ำชาย อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-01-29 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟ ยาว 1 หลอด หน้าทางเดินห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2021-01-29 นางสาวฤทัย อุตมะ
ไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำหญิงชั้น 2 เสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ห้องน้ำด้านหลังน้ำไหลไม่หยุดตลอดเวลาค่ะ หอพักกาสะลอง 204 กำลังทำการซ่อม 2021-01-28
ประตูห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น2 เปิด/ปิด ยาก ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-27 Mr.Eakachai
เปลี่ยนหลอดไฟ/ขอวันนี้นะค่ะ ตรงประตูหน้าโต๊ะทำงานพี่ต่าย/ในห้องบริหารค่ะ กำลังทำการซ่อม 2021-01-27 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ซ่อมกระจกหน้าห้องอินทนท์หลุด หน้าห้องอินทนท์/ติดต่อแม่บ้านพี่แก้ว กำลังทำการซ่อม 2021-01-27 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ถอดผ้าม่าน(มู่ลี่) ออกเพื่อให้แม่บ้านทำความสะอาด ฝุ่นเยอะมาก หลังทำความสะอาดแล้ว ขอติดตั้งที่เดิมด้วยค่ะ ห้องบริหาร/การเงิน (หลังโต๊ะทำงานพี่นี พีนง) กำลังทำการซ่อม 2021-01-26 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องเมท 312 กำลังทำการซ่อม 2021-01-25 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องเมท 312 กำลังทำการซ่อม 2021-01-25 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ท่อใต้อ่างล้างหน้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-01-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟหน้าห้องพักอาจารย์กดสวิทไฟไม่ลง อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-19 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไมโครเวฟ ชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า ชำรุด ชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-01-19 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟในห้องเสีย 1 หลอด หอราชพฤกษ์ เมท305 กำลังทำการซ่อม 2021-01-18
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าและโทรออกไม่ได้ ห้องการพยาบาลมารดา ทารกฯ2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-18 นางสุพัตรา สินธุบัว
เครื่องปั้มน้ำตู้เครื่องทำน้ำเย็นชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หัวฉีดชำระแตก ห้องน้ำฝั่งติดกับห้องนักศึกษา ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-01-14 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ปั๊มน้ำเสียงดัง บริเวณทางเดิน หัวมุม จุดเชื่อมระหว่างอาคารราชนครินทร์และอาคารใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2021-01-11 namjai wanachaporn
ประตูห้องสาระปีเล็อกกุณแจไม่ได้ อาคารห้องประชุมย่อยชั้น 1 อาคารราชนครินท์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เต้าเสียบไฟเสีย เต้าเสียบยังอยู่ในสภาพดีแต่เสียบแล้วใช้ไฟไม่ได้ เป็นเฉพาะเต้าเสียบที่ติดผนังด้านล่าง แต่เต้าเสียบด้านบนที่เสียบพัดลมใช้งานได้ หอพักตึกใหม่ ห้อง 502 กำลังทำการซ่อม 2021-01-09 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟทางเดินทางขึ้นชั้น4ฝั่ง412และทางเดินชั้น4เปิดไม่ติด ทางเดินขึ้นชั้น4หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
ไฟทางเดินทางขึ้นชั้น2ฝั่ง212เปิดไม่ติด ทางเดินขึ้นชั้น2หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
ไฟทางเดิน หน้า208 พัง 208 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
เมท211 เพดามีน้ำรั่ว ปริเวณฝั่งห้องน้ำ ประตูหน้าเมทปิดไม่สนิท 211 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
ลวดมุ้งตรงหน้าต่างเสีย เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
พัดลมหน้าประตูอันแรกใบพัดไม่หมุน เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
พัดลมหลังตู้เสื้อผ้าใบพัดไม่หมุน เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
พัดลมโซนหน้าประตูเสีย (ตัวล็อค) เมท105 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
อ่างล้างหน้าตัน ห้องพัสดุ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟทางขึ้นชั้น 2 และ 3 อาคารอำนวยการเสีย ชั้น 2 และ 3 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
ประตูเข้าเมท หอเฟื่องฟ้า เมท 203 กำลังทำการซ่อม 2021-01-06
ตู้เติมน้ำรั่วน้ำไหลเต็มพื้น ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-06
ท่ออ่างล้างมือหลุดชำรุด ห้อง 112 หอเฟื่องฟ้า (ห้องปฐมพยาบาลเก่า) กำลังทำการซ่อม 2021-01-05 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ตู้เติมน้ำเถาว์ชายสายไฟช็อตน้ำไม่ไหล หลอดไฟเสียและฝักบัวแตกห้องน้ำเถาว์ชาย ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-05
หลอดไฟ หลอดยาว 1 หลอด หมดอายุการใช้งาน ห้องการเงิน กำลังทำการซ่อม 2021-01-04 นางสาวฤทัย อุตมะ
1. หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรเสีย 1 หลอดชั้น 1อาคารเรีบนราชนครินทร์ 2. ห้องน้ำห้องพักอาจารย์สาขาผู้ใหญ่วาวเปิดน้ำเข้าชักโครกเสียทำให้น้ำรั่วซึมตลอดชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1และชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อน้ำตู้ทำน้ำเย็นรั่ว อาคารใหม่ ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 207 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04
ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างหอพัก นศ.ผู้ช่วยพยาบาล อาคารแฟลตอาจารย์ 5-6 ชั้น 1 ห้อง 201/2 กำลังทำการซ่อม 2020-12-28 namjai wanachaporn
น้ำรั่วซึมห้องน้ำอาจายร์สาขาผู้ใหญ่รั้ว 2 ตลอดเวลา อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องน้ำห้องพักอาจารย์สาขาผู้ใหญ่ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-12-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมประตูห้องน้ำ ชั้น2 หอเฟื่องฟ้า ฝั่งห้องเก็บของเเม่บ้าน กำลังทำการซ่อม 2020-12-27
ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำชายชั้น 4และห้องน้ำหญิงชั้น3 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4และชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2020-12-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้งไฟ ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2020-12-25 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
เครื่องประกาศเสียงตามสาย ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2020-12-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
กวาดใบไม้บนหลังคา//แจ้งคนสวน//พนักงานชาบ โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-12-22 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟโต๊ะอ่านหนังสือฟิวส์ขาดค่ะ เมท 310 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-21
ไฟโต๊ะอ่านหนังสือฟิวส์ขาดค่ะ เมท 310 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-21
ประตูห้องน้ำเสีย 2 ประตู + หัวฉีดก้นห้องน้ำเสีย 2 ห้อง ห้องน้ำตึกใหม่ชั้น 5 (ติดลิฟต์) กำลังทำการซ่อม 2020-12-20 นางสาวมณิสรา คำจม
น็อตเตียงหลุด หอพักตึกใหม่ ห้อง 502 กำลังทำการซ่อม 2020-12-20 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟอ่านหนังสือฟิวส์ขาดมา 2 เดือนแล้ว พัดลมเพดานเสีย เมท 210 หอเฟื่องฟ้า โต๊ะติดประตู กำลังทำการซ่อม 2020-12-19
ไฟอ่านหนังสือฟิวส์ขาดมา 2 เดือนแล้ว พัดลมเพดานเสีย เมท 210 หอเฟื่องฟ้า โต๊ะติดประตู กำลังทำการซ่อม 2020-12-19
ไฟอ่านหนังสือฟิวส์ขาดมา 2 เดือนแล้ว พัดลมเพดานเสีย เมท 210 หอเฟื่องฟ้า โต๊ะติดประตู กำลังทำการซ่อม 2020-12-19
หลอดไฟเสีย จำนนวน 3 หลอด ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2020-12-18 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น2 เปิด/ปิด ยาก ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-12-15 Mr.Eakachai
ท่อน้ำทิ้งหลุดจากอ่างล้างมือ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องน้ำหญิง กำลังทำการซ่อม 2020-12-15 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-12-15
ลูกบิดประตูพัง เมท 216 ชั้น 2 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-13
หลอดไฟเสีย 1 หลอด เมทห้อง 514 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูหน้าห้องหลวม ปิดแล้วมันมักจะเปิดเอง เมทห้อง 505 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดปิดไม่สนิท เมทห้อง 509 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดเปิดไม่ค่อยได้ ติดทางด้านล่าง เมทห้อง 516 กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
น๊อตฝาประตูเสื้อผ้าหลุด เมทห้อง 507 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดออกไปตรงนอกระเบียงปิดไม่ได้และพัดลมเสีย เมทห้อง 601 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อหลังห้องตรงระเบียงตัน เมทห้อง 514 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อหลังห้องตรงระเบียงตัน เมทห้อง 514 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าน๊อตฝาประตูหลุด ซ่อมด่วน เมทห้อง 517 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย เมทห้อง 505 กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟตรงบันไดที่กดน้ำชั้น4ฝั่งเมท412เสีย หอราชพฤกษ์ บันไดตรงที่กดน้ำฝั่งเมท412 กำลังทำการซ่อม 2020-12-08
ที่กั้นเตีบงหลุด 1เตียง ท่อน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน 209 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-12-08
เมท410 ไฟหลังห้องเสีย เมท410 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-12-08
printer ไม่ดูดกระดาษ ห้อง ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน กำลังทำการซ่อม 2020-12-08 นายชูศักดิ์ ยืนนาน
หลอดไฟเล็กบนโต๊ะอ่านหนังสือด้านในห้องขวามือ ฟิวส์ขาดค่ะ ขอบคุณค่ะ เมท 211 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
ไม้แขวนผ้าในตู้หักสองท่อนค่ะ หอเฟื่องฟ้า เมท 308 กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 212 กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 212 กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
โทรศัพท์ห้องทำงานสาขาการพยาบาลมารดาทารก เสีย อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องการพยาบาลมารดาทารก ติดบันได กำลังทำการซ่อม 2020-12-07 นางสาวพูลทรัพย์ ลาภเจียม
หลอดไฟยาว บนเพดานห้องฟิวส์ขาด และพัดลมเปิดแล้วมีเสียงดัง ไม่หมุน ห้อง 211 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
หลอดไฟเสีย ห้องปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2020-12-04 นางดาวเรือง วังหน้า
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2020-12-03
สายฉีดรุดห้องน้ำชายห้องประชุมย่อย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-12-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ขอแรงพนักงานชายขนย้ายเค้าเตอร์ไม้(ของห้องสมุดเก่า)ให้อ.ปลื้มจิตที่ชั้น 3 (ประสานอ.โจ้ว่าจะให้วางตรงจุดไหนนะค่ะ) และตู้กระจก(ปันสุข) ให้อ.เงาะที่ตึกเรียนนครินทร์(สาขาฟันดา) เค้าเตอร์และตู้กระจก(ปันสุข) อยู่ที่ข้างห้องพัสดุ/หน้าห้องช่าง กำลังทำการซ่อม 2020-12-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ิติดตั้งผ้าม่านให้ห้องผู้ช่วยฯ (ขอผ้าม่านจากแนนเอาทีมีไปติดก่อน) ห้องพัก/แฟลต 201/2 ห้องเดิมอ.พรรณณิภา กำลังทำการซ่อม 2020-12-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2020-12-02
แอร์ห้อง 43 เสีย 2 ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-11-30 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระแตก หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-11-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟทางเดิน 3 หลอด หน้าห้อง อ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-11-25 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟกระพริบหน้าห้อง 12จำนวน2หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-11-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-11-23 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟหลอดยาวหน้าห้องประชุมย่อยเสีย 2 หลอด อาคารห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2020-11-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมหลอดไฟห้องซ้ายมือติดๆ ดับ ๆ หลอดบนเพดานเสีย หลอดหน้าโต๊ะทานข้าวโต๊ะยาวสีขาวติดยาก บานพับประตูห้องน้ำเริ่มฝึด หลอดไฟหน้าห้องน้ำบริเวณกระจกล้างหน้าเสียงดัง ห้องพัก/แฟลต 201/2 ห้องเดิมอ.พรรณณิภา กำลังทำการซ่อม 2020-11-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
กอนเล็อกประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 เสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-11-16 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เมท208ราชพฤกษ์ ไฟเปิดไม่ติด2หลอด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-11-15
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 207 กำลังทำการซ่อม 2020-11-15
ชักโครกน้ำไหลตลอด ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-11-12
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-11-11
ห้องน้ำชายนักศึกษาชั้น 3-4 ตึกใหม่ประตูเปิดไม่ได้ ตึกใหม่ชั้น3-4 กำลังทำการซ่อม 2020-11-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 210 กำลังทำการซ่อม 2020-11-10
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 209 กำลังทำการซ่อม 2020-11-10
แจ้งซ่อมสายท่อน้ำทิ้งรั่วอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-11-10 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพดานห้องน้ำชายชั้น 3 น้ำรั่วจากห้องน้ำชั้น4ชั้น อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2020-11-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เอาป้ายหน้าห้อง+กระดานไวท์บอร์ด ออก หน้าห้อง อ.สายฝน และ หน้าห้อง อ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-11-06 นางสาวฤทัย อุตมะ
ไฟระเบียงหน้าห้อง 201/17 หลอดไฟเสีย เปิดไม่ติด หอพักอาจารย์ชั้น 2 ฝั่งหอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-11-03 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 212 กำลังทำการซ่อม 2020-11-03
ชักโครกกดไม่ได้. ราชพฤกษ์ 209 กำลังทำการซ่อม 2020-11-03
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-11-02
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 301 กำลังทำการซ่อม 2020-11-02
พัดลมเปิดไม่ติด และไฟโต๊ะอ่านหนังสือเปิดไม่ติด เตียงติดประตูฝั่งเข้า หอเฟื่องฟ้า เมท 210 กำลังทำการซ่อม 2020-10-30
ใส่ท่อPVCต่อจากซิ้งล้างจานไปลงท่อระบายน้ำทิ้ง เนื่องจากน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น ซิ้งล้างจานหน้าห้องเจี๊ยบ กำลังทำการซ่อม 2020-10-29 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หน้าต่างและผ้าม่าน ชำรุด ห้อง ผอ. กำลังทำการซ่อม 2020-10-28 นางสาวฤทัย อุตมะ
หน้าต่างและผ้าม่าน ชำรุด ห้อง ผอ. กำลังทำการซ่อม 2020-10-28 นางสาวฤทัย อุตมะ
เมท212 สายชำระน้ำที่ฉีดล้างตรงชักโคกรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-26
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี เพดานรั่ว ชักโครกกดไม่ได้ อ่างล้างหน้าอุดตัน หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง405 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี ประตูมุ้งลวดฝั่งติดห้องน้ำเสีย ไฟหน้าหอไม่ติด หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง402 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี พัดลมฝั่งติดประตูทางเข้าพัง มุ้งลวดกระจกติดประตูทางเข้าเสีย หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง401 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
หลอดไฟห้องน้ำเมทชายเสีย2หลอดด้านที่มีสี่ห้อง ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
สำรวจหอพักราชพฤกษ์ชั้น 1 (15 ต.ค. 63) 01: พัดลมไม่หมุนทั้งสองตัว 02: ไม่มีความเสียหาย 03: ไม่มีความเสียหาย 04: หลอดไฟเสีย 1 หลอด อยากได้พัดลมติดเพดาน (เพราะตอนนี้ไม่มีพัดลมเพดาน) 05: อยากได้พัดลมติดเพดาน (เพราะตอนนี้ไม่มีพัดลมเพดาน) และอยากให้แก้ไขหลอ ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ปลั๊กไฟตรงประตูเข้าเมทช็อต เมท407 หอราชพฤกษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่2 เหล็กประตูตู้หลุด เมทห้อง 517 ตึกใหม่6ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-21 นางสาวมณิสรา คำจม
ซ่อมเก้าอี้นั่งทำงาน เนื่องจากมีความสูงที่ไม่ได้ระดับ ห้องการเงิน 7110-006-00114/18 และเก้าอี้ในห้องประชุมธาราฯ กำลังทำการซ่อม 2020-10-21 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เก้าอี้ห้องธาราชำรุด+และประตูห้องกลุ่มงานวิชาการ (เก่า) ชำรุด ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว+ห้องวิชาการ (เก่า) ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-10-21 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
เตียงนอน เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
เครื่องทำน้ำอุ่นใช้การไม่ได้ ไม่ได้รับการต่อเครื่องทำน้ำอุ่น หอพักเฟื่องฟ้าชั้น 1-4 กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
เบรกเกอร์ห้องคอม เปิดไม่ค่อยติด ต้องยกขึ้นหลายรอบ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-10-19 Mr.Eakachai
กลอนประตูห้องน้ำเสีย ชั้น4 ห้อง8 ทั้ง2ฝั่ง ชั้น3 ห้อง8 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
อ่างล้างมือชั้น4 ฝั่งดาราศาสตร์ตัน ฝั่งโรงอาหาร ตัน 2 อ่าง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
ไฟทางเดินหอพักเสีย ชั้น1,2,3 ทั้ง2ฝั่ง หอเฟื่อง กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
พัดลมเสีย คอหัก พังใช้งานไม่ได้ เสียงดัง เมท 201 205 206 207 208 211 หอพักราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-18
พัดลมเสีย คอหัก พังใช้งานไม่ได้ เสียงดัง เมท 201 205 206 207 208 211 กำลังทำการซ่อม 2020-10-18
เพดานรั่ว เมท211 เมท211 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-18
หลอดไฟเสีย เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16 นางสาวโสภิดา นันตา
ปลั๊กไฟเสีย เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16 นางสาวโสภิดา นันตา
สายเสียบสั้นเกินไป เสียบไฟไม่ถึง เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16 นางสาวโสภิดา นันตา
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16
สายน้ำดี อ่างล้างมือ หน้าห้องโรเนียว อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟกลางห้องเสีย เมทห้อง 505 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลม เปิดแล้วมีเสียงดัง เมทห้อง 504 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟยาว 3 หลอด หน้าห้องบริหาร (หลอดไฟตรงหน้าต่าง) กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวฤทัย อุตมะ
บานกระจกตู้หลุด ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ฉีดก้นเสีย น้ำที่ฟักบัวไหลได้น้อย 203 หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-10-10
สายฉีดกันเสีย ราชพฤกษ์ 309 กำลังทำการซ่อม 2020-10-09
ท่อน้ำซิงค์ล้างจานตัน ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-10-08
ตู้กดน้ำเสีย ราชพฤกษ์ ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-10-08
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-10-08
ติดตั้งแผนผังปรับภูมิทัศน์บนฝาผนังห้องประชุมอินทนนท์ และติดรูปในหลวงร.9 ใหม่ให้สูงขึ้น ห้องประชุมอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-08 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
สวิกไฟปิดไม่ได้ห้องเรียน 43 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-10-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา (อาคารเรียน) กำลังทำการซ่อม 2020-10-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟเสีย 403 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-04
ขอช่างไฟติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ซึ่งเดิมมีสวิทช์ไฟอยู่แล้วข้างบนไดแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นปลั๊กเสียบแทน หลังห้องพัสดุ ห้องโรเนียว กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
กระจกหลังห้องการเงินแตกร้าวจากโครงสร้างของตึก บริเวณหลังโต๊ะทำงานสุพิศ การเงินบัญชี กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูมุ้งลวดเสีย ห้อง 515 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตู้รองเท้าหลุด 1 บาน ห้อง 514 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เหล็กประตูตู้หลุด 1 บาน ห้อง 508 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ฝาเปิด-ปิดตู้เสื้อผ้าหย่อน 1 ตู้ ห้อง 501 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เตียงโยก 1 เตียง ห้อง 501 อาคารตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 1 เหล็กประตูตู้หลุด ห้อง 517 อาคารตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวด ตัวแม่เหล็กหัก ห้อง 509 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย ห้อง 505 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เต้าเสียบไฟเสีย หอพักตึกใหม่ ห้องตู้เย็นชั้น 6 กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตูเก็บเสื้อผ้า หอพักตึกใหม่ ห้อง 517 กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตูเก็บเสื้อผ้า หอพักตึกใหม่ ห้อง 517 กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เพดานรั่ว211 มีน้ำไหลออกมา เพดานที่ปิดสีเขียนบริเวณประตูหลังเมท เมท211 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-02
หลอดไฟเสียเมท02 สี่หลอดด้านที่ติดประตู เมท03หลอดไฟเสียหนึ่งหลอดด้านที่ติดหน้าต่างและกลอนประตูเสีย เมท04หลอดไฟเสียหนึ่งหลอดด้านที่ติดหน้าต่างและพัดลมเสีย. เมท05หลอดไฟเสียหนึ่งหลอดด้านที่ติดหน้าต่างและพัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ชั้น 1 เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2020-10-01
สายชำระห้องน้ำรับรองวิทยากรรั่วอาคารเรียนชั้น1 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-10-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมหน้าต่างและม่าน เมท104 กำลังทำการซ่อม 2020-09-30 นางสาวโสภิดา นันตา
ซิงค์น้ำเมท204ตัน หอราชพฤกษ์ เมท204 กำลังทำการซ่อม 2020-09-30
ให้เจาะน้ำออกจากกระถางใต้ถุนอาคารใหม่6ชั้นมีน้ำขัง และปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ชั้น 1 ลานนั่งเล่น ฝั่งที่ฝนสาดใต้ถุนอาคารใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-09-30 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนสวิตช์ไฟ เมท105 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
เปลี่ยนตัวระบาย เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
เปลี่ยนปลั๊กไฟ เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
เปลี่ยนหลอดไฟ2หลอด เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
ระเบียงหลังห้องพัก 201/17 ท่อน้ำรั่ว แฟลตอาจารย์ ระเบียงห้อง 201/17 กำลังทำการซ่อม 2020-09-26 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
แอร์ในห้องปฏิบัติการงานวิจัย 1 เครื่องเปิดไม่ได้ ห้องกลุ่มงานวิจัยฯ กำลังทำการซ่อม 2020-09-23 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
น้ำห้องอาบน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหอเฟื้องฟ้าชั้น2 ทั้ง2 ฝั่ง กำลังทำการซ่อม 2020-09-19
สายชำระ หอพักกาสะลอง 204 กำลังทำการซ่อม 2020-09-19
เตียงนอน หอพักตึกใหม่ ห้อง 502 กำลังทำการซ่อม 2020-09-17 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย 1 หลอด หอพักตึกใหม่ ห้อง 513 กำลังทำการซ่อม 2020-09-17 นางสาวมณิสรา คำจม
อ่างล้างจาน น้ำไม่ลงท่อ หอพักตึกใหม่ ชั้น6 ห้องครัว กำลังทำการซ่อม 2020-09-16 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมเสีย/ปลั๊กไม่เพียงพอใช้กับจอทีวีทำให้ไม่มีอากาศระบาย ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2020-09-15 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างหน้าก๊อกน้ำไม่ไหล ห้องน้ำชายฝั่งซ้าย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
ชักโครกรั่วซึม ห้องน้ำหอพักชาย ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
พัดลมพัง หอราชพฤกษ์ เมท04 กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
พัดลมพัง หอราชพฤกษ์ เมท04 กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
ประตูห้องเก็ดตะวาเสียล็อกไม่ได้ อาคารห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2020-09-14 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝาประตูตู้เสื้อผ้าหลุด เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-09-13
ตัวเชื่อมประตูตาข่ายหลุด เมทห้อง 509 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-09-12 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม่มีที่แขวนสายชำระ ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
เพดานน้ำซึม ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
อ่างล้างจานน้ำซึม ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
ไม่มีฝาตัวกรองท่อระบายน้ำในห้องน้ำ หอราชพฤกษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
พัดลมติดฝาผนังฝั่งประตูด้านหน้าไม่มี หอราชพฤกษ์ เมท412 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
หลอดไฟห้องทำงาน ห้องทำงานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-09-09 นางสาวชยธิดา ไชยวงษ์
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 2 หลอดชั้น 4 สายชำระห้องน้ำหญิงเสีย 1 เส้นชั้น 3 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-09-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ลูกบิดประตูห้องน้ำเสียและเตียงฝั่งประตูด้านหน้ามีเสียงดัง หอราชพฤกษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-09-02
ท่อน้ำอ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-09-02
ประตูเปิด-ปิดลำบาก เมทห้อง 509 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-09-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อน้ำซิงค์ล้างจานตัน ราชพฤกษ์ 403 กำลังทำการซ่อม 2020-09-01
สายฉีดชำระ ห้องน้ำห้อง ผอ. กำลังทำการซ่อม 2020-09-01 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟเสีย ท่อน้ำอ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-09-01
compressor แอร์ อาคารอำนวยการห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 กำลังทำการซ่อม 2020-08-31 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
หลอดไฟห้องทำงานและห้องน้ำดับ ห้องทำงานชั้น 3 ตึกราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-28 นางสาวพลอยปถัส จรัสธนะพัฒน์
เพดานห้องเรียน 43รั่วหลายจุดชั้น 4 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-08-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟฟ้าหลอดตะเกียบห้องน้ำของอาจารย์วรางคนางเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2020-08-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ที่ปิดพัดลมหัก เมท 303 หอเฟื่องฟ้าเน้อ กำลังทำการซ่อม 2020-08-27