ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
พัดลมหอเฟื่องฟ้าช็อต เมท 201 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ตู้เสื้อผ้าชำรุด ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟและประตูเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
พัดลมเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
พัดลมเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
ท่อน้ำตัน ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟ ประตู เสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
ที่กั้นข้างเตียงเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟตะเกียบลานด้านหน้าอาคารเรียนราชนครินทร์เสีย 1หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวขนาดสั้นจำนวน 12 หลอดเสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-31 นางสาวมณิสรา คำจม
ฝักบัวห้องน้ำห้องที่ 3 ห้องน้ำชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า ฝั่งติดบันได กำลังทำการซ่อม 2020-07-30
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟหาย และพัดลมมีเสียงดังมาก ไม่หมุน เฟื่องฟ้า เมท 405 กำลังทำการซ่อม 2020-07-28
พัดลม ประตู และหลอดไฟเสีย เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-26
พัดลมและประตูเสีย เฟื่องฟ้า102 กำลังทำการซ่อม 2020-07-26
ย้ายตู้ปันสุขตู้เล็กที่ช่างแดงบริจาค/ร่วมกับงานแม่บ้านหาที่จัดวางให้เหมาะสมเนื่องจากมีอ.บางท่านต้องการบริจาค ลานสร้างสุข กำลังทำการซ่อม 2020-07-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ท่อน้ำรั่ว ห้องน้ำชั้น 1-2 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์เสีย อาคารอำนวยการห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 กำลังทำการซ่อม 2020-07-22 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องน้ำหญิง กำลังทำการซ่อม 2020-07-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ประตูห้องสาระปีล็อกไม่ได้ ห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2020-07-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่องทำน้ำเย็นชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์รั่ว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-07-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ ตึกใหม่ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2020-07-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่หมุนเปิดพัดลมเพดานพัง ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ที่หมุนเปิดพัดลมเพดานพัง ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
กระจกบานเกร็ด ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 408 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/มุ้งลวดหลังเมท/เตียง/ไฟ เฟื่องฟ้า เมท 410 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
หลอดไฟ/กลอนประตู/ฝักบัว/น้ำซึมผนัง กาสะลอง เมท 404 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/ฝักบัว ราชพฤกษ์ เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ลิ้นชัก /บานเกล็ด /เพดาน /พัดลม /ตู้เสื้อผ้า /ผ้าม่าน /ราวตากผ้า เฟื่องฟ้า เมท 417 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียงแรกที่ติดทางเข้า/มุ้งลวด/พัดลม/ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ/ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า/บานเกล็ด/บานพับบนโต๊ะหนังสือ/ปลั๊กไฟ เฟื่องฟ้า เมท 414 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม /ผ้าม่าน/ไฟ เฟื่องฟ้า เมท 416 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ตู้เสื้อผ้า /ผ้าม่าน /พัดลม /ประตู เฟื่องฟ้า เมท 415 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟ /เตียง /มุ้งลวด /ตู้ /พัดลม /ผ้าม่าน /บานเกล็ด /ลิ้นชัก เฟื่องฟ้า เมท 412 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ลิ้นชัก/พัดลม/บานเกล็ด/มุ้งลวด เฟื่องฟ้า เมท 413 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไม่มีมุ้งลวด/บานเกล็ดหน้าต่างหายและไม่มีมุ้งลวด เฟื่องฟ้า เมท 411 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 409 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง/ตู้เสื้อผ้า/ประตูหลัง เฟื่องฟ้า เมท 408 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟเสีย/ไม้อัดหัก/ประตูตรงโต๊ะเขียนหนังสือไม่มี เฟื่องฟ้า เมท 406 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ราวแขวนผ้าในตู้เสื้อผ้า/มุ้งลวด/พัดลม/ผ้าม่านหน้าต่าง/บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 407 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/โต๊ะหนังสือ/มุ้งลวด/ประตู เฟื่องฟ้า เมท 405 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟเสีย/ไม้อัดหัก/ประตูตรงโต๊ะเขียนหนังสือไม่มี เฟื่องฟ้า เมท 406 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/ลิ้นชัก/โต๊ะหนังสือ/ผ้าม่าน เฟื่องฟ้า เมท 403 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
มุ้งลวด/พัดลม/ราวตู้เสื้อผ้า เฟื่องฟ้า เมท 404 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟโต๊ะทำงานเสีย /ประตูลูกบิดเสีย /พัดลม /ไฟ /เพดาน /มุ้งลวด /บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 402 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
มุ้งลวด/ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า/ที่เปิดตู้เสื้อผ้า/หน้าต่าง/พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 401 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง /น้ำซึม /พัดลม /มุ้งลวด /บานพับโต๊ะหนังสือ /ลิ้นชัก เฟื่องฟ้า เมท 317 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ผ้าม่าน/ตู้เสื้อผ้า/พัดลม/มุ้งลวด/โต๊ะหนังสือ เฟื่องฟ้า เมท 314 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง/ผ้าม่าน/มุ้งลวด/ตู้เสื้อผ้า เฟื่องฟ้า เมท 316 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง/ตู้เสื้อผ้า เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 202 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 202 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน เมท213 หอเฟื่องฟ้า เตียงในสุด กำลังทำการซ่อม 2020-07-17
พัดลมในเมทเสีย หอเฟื่องฟ้า 302 กำลังทำการซ่อม 2020-07-17
ยกตู้เย็นที่ล้างแล้วหน้าห้องโรเนียวไปไว้ห้องบริหาร ห้องบริหาร หน้าโต๊ะฝน กำลังทำการซ่อม 2020-07-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ซ่อมอุปกรณ์ภายในห้อง 307 เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-16
เก็บโต๊ะและฉากกั้นโต๊ะรับหลักฐานนศ.ใหม่ปี1 ลานสร้างสุข กำลังทำการซ่อม 2020-07-16 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
พัดลม ฝารองนั่งชักโครก ก็อกน้ำซิงค์ล้างจาน 412 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-07-15
ประตูห้องน้ำด้านหลังห้องล็อกไม่ได้ ชักโครกในห้องน้ำด้านในน้ำไหลไม่หยุด / ชักโครกกดไม่ลงกดไม่ได้ ฝักบัวตันน้ำไม่ค่อยไหลออก หอกาสะลอง เมท 203 กำลังทำการซ่อม 2020-07-14
ประตูหลังเมทล็อคไม่ได้ค่ะ ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-12
ปลายเตียงไม้หักค่ะ ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-12
ราวตากผ้าในตู้เสื้อผ้าหักค่ะ ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-12
ประตู 216 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด 215 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ประตูตู้เสื้อผ้า 214 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด พัดลม 211 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
กลอนประตู มุ้งลวด ไม้กระดาน เตียง 210 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
พัดลม 209 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด พัดลม 208 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 207 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ไฟ และตู้ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ ตู้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 204 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 207 กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ไฟ และตู้ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ ตู้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 204 กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ประตูห้องน้ำ ประตูห้องน้ำห้องที่ 9 หอพักเฟื่องฟ้า ชั้น 3 ฝั่งซ้ายติดโรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 304 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 303 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 402 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 401 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
งานบริการการศึกษา (งานทะเบียน) ขอขนโต๊ะ 6 ตัว เก้าอี้ขาว 25 ตัว จุดที่ 2 งานทะเบียนใต้ถุนตึกใหม่ค่ะ กำลังทำการซ่อม 2020-07-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ขอขนย้ายโต๊ะขาวจากใต้ถุนอำนวยฯ ไปยังจุดคัดกรอง และตู้ยาม เพื่อวางคูเลอร์ใส่น้ำบริการให้ผปค.และนศ. จุดคัดกรองหน้าวิทยาลัยฯ และตู้ยาม กำลังทำการซ่อม 2020-07-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูตู้เสื้อผ้า เมท 313 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
ชั้นรองเท้าบนขวา พัดลม มุ้งลวด เมท 311 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
เตียง พัดลม เมท 310 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
ไม้กระดาน ประตู ลิ้นชัก เมท 308 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
เตียง ปลั๊กไฟ ลิ้นชัก เมท 306 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
มุ้งลวด เมท 303 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
การแจ้งซ่อมหอพัก เมท 301 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
สายท่อน้ำทิ้งอ่างล้างงมือห้องน้ำหญิงชั้น 2รั่ว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-07-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดป้ายไวนิลบริเวณเต้นท์ อาคาร รั้ว ที่เห็นชัดเจน มี 5 จุดคะ + ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง 3 ป้่าย วางบริเวณโรงอาหาร บริเวณคัดกรอง ทะเบียน การเงิน สโมสร หอพัก กำลังทำการซ่อม 2020-07-09 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไม้กั้นทางเข้าวิทยาลัยหัก หน้าป้อมยาม กำลังทำการซ่อม 2020-07-08 นายทวี เรืองโฉม
ประตูตู้เสื้อผ้าหลุด ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-07
ขอยืมสายปลั๊กไฟ หรือปลั๊กพ่วงยาวให้แม่บ้าน เพื่อเสียบเครื่องขัดล้างใต้แฟลตอาจารย์ แต่ไม่ใช่วันที่ 4 (เลื่อนออกไปเพราะพื้นที่ไม่ได้เคลียร์) วางไว้ที่ใต้แฟลตบ้านพักอาจารย์ หรือให้แม่บ้านวิทยาลัยฯ คนไหนก้อได้ กำลังทำการซ่อม 2020-07-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ยกของ และเคลียร์พื้นที่ใต้แฟลตอ.ทั้ง 2 ตึก เพื่อให้แม่บ้านทำความสะอาดวันพรุ่งนี้ ใต้ถุนแฟลตบ้านพักอาจารย์ 2 หลัง กำลังทำการซ่อม 2020-07-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ซ่อมก๊อกอ่างล้างหน้าห้องพักผู้ช่วย ที่แฟลต ห้อง 201/2 ตามที่ส่งในไลน์ช่างเอ๋ไปแล้ว ห้อง 201/2 แฟลตใหญ่ (ห้องพักผู้ช่วย) กำลังทำการซ่อม 2020-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ปุ่มกดซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงห้องประชุมย่อย 1 ห้อง ห้องน้ำห้องประชุมย่อยอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-07-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำรั่ว ห้องเรียนชั้น 2 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-07-02
ไฟ เมท 213 หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-07-01
ประตูมุ้งลวด305 หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-07-01
พัดลมเสีย 1 ตัว แอร์เสีย 2 ตัว ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2020-07-01 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
-เตียงนอนหัก,ประตูมุ้งลวดพัง เมท208 หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30
-เตียงนอนหัก,ประตูมุ้งลวดพัง เมท208 หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30
หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย หอประชุมจิตติมา ชำรุด หอประชุมจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟบริเวณทางเดินขึ้นบันไดและหน้าห้องพักเปิดไม่ติด หอพักเฟื่องฟ้าชั้น 1,2,3 ซ่อมเสร็จ 2020-06-30
หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือฟิวส์ขาด เมท 211 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30
หลอดไฟโต๊ะอ่านหนังสือฟิวส์ขาด เมท 211 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า 205 ซ่อมเสร็จ 2020-06-30
ฝักบัวหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อใต้ซิ้งค์น้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
จัดห้องพักสำหรับนศ.ผู้ช่วย พร้อมครุภัณฑ์ เช่นที่นอน เตียง พัดลม ตู้เย็น ทีวี ให้พร้อมใช้งาน โดยประสานงานกับพัสดุ ห้องพัก/แฟลต 201/2 ห้องเดิมอ.พรรณณิภา ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ราวแขวนเสื้อผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวแตกหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟ เสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-06-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไม่มีหลอดไฟเพดาน1หลอดด้านใน ไม้แป้นเตียงหัก 2 อัน เฟื่องฟ้า 206 ซ่อมเสร็จ 2020-06-29
ไฟบนเพดานในเมทดับทั้งสองหลอด พัดลมเปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า เมท 213 ซ่อมเสร็จ 2020-06-29
หลอดไฟที่โต๊ะเขียนหนังสือเสียที่เตียงติดประตูหน้าและประตูหลัง2หลอดและประตูมุ้งลวดเสียฝั่งประตูหลังและกลอนเสีย หอเฟื่องฟ้าเมท210 ซ่อมเสร็จ 2020-06-28
ใช้เครื่องเจาะติดผนังทุกตึก เพื่อติดป้ายถังขยะให้อยู่ในแนวเดวกัน แยกประเภทให้ตรงตามสีถัง ประเภทของถังขยะ เน้นขยะทั่วไป รีไซเคิ้ล เปียก อันตราย (รอเคลือบพลาสติกใส) ทุกตึก ทุกอาคาร เน้นหอพัก อาคารเรียน ซ่อมเสร็จ 2020-06-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ขอเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพี่นางฯ ออกไว้ในคลังพัสดุก่อนเพื่อความเหมาะสมด้านหน้าซุ้มชองวิทยาลัยฯ บริเวณกระจกหน้าซุ้มวิทยาลัยฯ ซ่อมเสร็จ 2020-06-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เก้าอี้ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สาขาอนามัยชุมชน ซ่อมเสร็จ 2020-06-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
เครื่องปริ้นปริ้นหมึกไม่ออก, คอมพิวเตอร์ดับเอง ห้องวิชาการ ตึกใหม่ ซ่อมเสร็จ 2020-06-22 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ท่อระบายน้ำอ่างล้างมือตัน ห้องน้ำเล็กชั้น 1 อาคารใหม่ ซ่อมเสร็จ 2020-06-16 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ขอเก็บตู้ปันสุขไว้ก่อนและจัดเก้าอี้ในเต้นท์ให้ผู้ปกครอง (ให้พักรอข้างนอกวิทยาลัยฯ)วันนี้ผู้ช่วยฯรายงานตัว บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ซ่อมเสร็จ 2020-06-15 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำชั้น 1 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-06-11 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกเสีย แฟลต ชั้น 3 ห้อง201/9 ซ่อมเสร็จ 2020-06-09 นางสาวปริศนา
แอร์ฝั่งโต๊ะอ.พนิดา ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-06-09 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
ขอบชักโครกด้านล่าง (ฐาน)+โถปัสสาวะ(สำหรับผู้ชาย) ห้องน้ำชายชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2020-06-08 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
หลอดไฟ (โซนหน้าห้องประชุม) จำนวน 4 หลอด ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว ซ่อมเสร็จ 2020-06-08 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
รื้อผ้าม่านออก สาขาอ.พิมพ์ใจ (ถามอ.ก่อนนะว่าบานไหน) เฉพาะสาขา ไม่ได้รื้อทั้งหมด เพราะอ.พิมพ์ใจตกใจมันสีมืดค่ะ ซ่อมเสร็จ 2020-06-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หัวฉีดชำระชำรุด(หัก) ห้องน้ำ (ฝั่งซ้ายมือออกจากลิฟท์) ชั้น 5 อาคารใหม่ ซ่อมเสร็จ 2020-06-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
you windows license will expire soon เครื่องทำงานโต๊ะพี่ต่าย/บริหารค่ะ ซ่อมเสร็จ 2020-06-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
จั๋วกระจกหลังคาห้องStudyรั่ว ห้องStudyหอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-06-01 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับพยาบาล+ผู้ช่วย ป้ายใหญ่หน้าวิทยาลัยฯ ซ่อมเสร็จ 2020-06-01 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ทำริ้วผ้าสีม่วงขาว รั้วบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ และตั้งรูปลงนามช่วงเดือนมิถุนายน ซ่อมเสร็จ 2020-06-01 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แอร์ห้องสมุดเก่าเสีย 1ตัวห้องแรกเปิดแล้วแอร์ไม่ทำงาน อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ห้องสมุดเก่าห้องแรก ซ่อมเสร็จ 2020-05-29 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมเก้าอี้นั่งทำงาน เนื่องจากน็อตหลุด (ทางพักแขนข้างซ้าย) เก้าอี้ทำงานพี่ต่ายห้องบริหาร ซ่อมเสร็จ 2020-05-28 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
โทรศัพท์เสีย ห้องงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-05-27 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
จัดเก็บสายอินเตอร์เน็ทให้เรียบร้อย บริเวณหอพัก/แฟลตตามรูปที่ส่งให้ในไลน์ ซ่อมเสร็จ 2020-05-26 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
พัดลมเพดานเสีย 4 ตัวห้องสมุดเก่า ห้องสมุดเก่าอาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2020-05-22 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมเปลี่ยนกระจกถ้าไม่ได้ย้ายตู้หน้าห้องพัสดุทำเป็นตู้บริจาคไ หลังตึกใหม่ตู้เล็ก/หน้าห้องพัสดุตู้ใหญ่ ซ่อมเสร็จ 2020-05-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างมือหน้ากระจกห้องน้ำหญิงรั่ว 1 ที่ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2020-05-15 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายฉีดชำระรั่ว ชำรุด ห้องน้ำชั้น 4 หอพักเฟื่องฟ้า (ฝั่งทิศตะวันตก) ซ่อมเสร็จ 2020-05-13 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ติดตั้งปลั๊กและต่อท่อระบายน้ำทิ้ง เครื่องซักผ้าของแม่บ้านหลังห้องอินทนนท์ ซ่อมเสร็จ 2020-05-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ตู้ทำน้ำเย็น และฝาเครื่องกรองน้ำหลุด ชั้น 1 และชั้น 4 หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-05-09 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
โทรศัพท์ภายใน ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-05-08 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
ขนย้ายโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์เข้าห้องพัก หอพัก/แฟลตใหญ่ ห้อง 201/6 ซ่อมเสร็จ 2020-05-08 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ขนย้ายชุดโซฟารับแขก(ชุดหวาย) ใต้ถุนอำนวยการไปใต้ถุนอาคารใหม่6ชั้นให้แม่บ้านช่วยขนย้ายเพื่อป้องกันฝนตกน้ำท่วมและป้องกันฝุ่นจากงานก่อสร้าง ซ่อมเสร็จ 2020-05-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟยาวในห้องสมุดเสีย 2 หลอด ห้องสมุดตึก 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2020-05-05 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารอำนวยการ ประตูห้องน้ำหญิงเสีย ห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2020-04-30 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
หลอดไฟชำรุด เสีย ตรงบันไดทางขึ้นและ หน้าระเบียง ไฟไม่สว่าง หอพัก/แฟลตอ.ทั้ง 2 หลัง (ด้านหน้าห้อง 201/3แฟลตใหญ่ และชั้น 2-3 แฟลตเล็ก) ซ่อมเสร็จ 2020-04-30 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ซ่อมฝาชักโครก 1 อัน (พี่เพ็ญฝากแจ้ง) ห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-04-28 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
ท่อระบายน้ำอ่างล้างมือหลุด ห้องน้ำชั้น 3 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-28 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกห้องน้ำชำรุด อาคารใหม่ ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2020-04-28 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ซ่อมรางระบายน้ำจากชั้นอินทนนท์ หลังคาเชื่อมอินทนนกับลานสร้างสุข ซ่อมเสร็จ 2020-04-27 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หัวฉีดชำระเสีย ห้องน้ำชั้น 1-2 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-27 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกห้องน้ำเสีย ห้องน้ำชั้น 1 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-27 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ปลั๊กพัดเพดานหัองเคมีเปิดไม่ได้ 2ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2020-04-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่งทำน้ำเย็นชั้น 4 ตัน อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2020-04-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ปลั๊กไฟห้องแลปเคมีหดไม่ลง ห้องปฏิบัติการเคมีชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2020-04-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้งโทรศัพท์ภายในโต๊ะพี่ต่าย (โทรออกได้ยามฉุกเฉิน) เก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ สายแลน ห้องบริหาร ซ่อมเสร็จ 2020-04-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกน้ำไม่ขึ้น ห้องน้ำชั้น 1 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-21 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ทาสีไม้สักเค้าเตอร์และขนย้ายไปบนห้องบริหาร แทนเค้าเตอร์เดิมขนลงมาติดผนังข้างห้องพัสดุ/เตรียมเอกสาร เบรค ห้องบริหาร ซ่อมเสร็จ 2020-04-20 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนน้ำในกระถาง หน้าพระพุทธ ซ่อมเสร็จ 2020-04-20 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
สั่งทำทำป้ายวิทัศน์ทัศน์ พันธกิจใหม่ (ขอรายละเอียดที่งานแผนQA) หน้าตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-04-20 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-20 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ท่อนำ้แตก ด้านหลังหอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-20 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ขนย้ายครุภัณฑ์เตียง ตู้ผ้า ไปใส่ห้องพักอ.ศศิธร และห้องพักให้นศ.ผู้ช่วย จำนวน 2 ห้อง ในห้องพัก/แฟลตอาจารย์ ที่ซ่อมภายในเสร็จแล้ว ห้อง 201/6 ห้องเดิมอ.พจนีย์ให้อ.ศศิธรพัก (กุญแจอยู่ที่พี่ต่าย) รออ.เปิดดูสภาพห้องพักและเลือกตู้เตียง และใส่เตียงห้อง 201/2 ห้องละ 2 เตียงสำหรับนศ.ผู้ช่วยฯ ซ่อมเสร็จ 2020-04-19 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แยกสวิทช์ควบคุมหลอดไฟ บริเวณโรงจอดรถนศ.หอเฟื่องฟ้า เนื่องจากเด็กปิดเทอมระยะยาว อาจทำให้เปลืองไฟ และไฟสว่างจ้าทำให้ส่องเข้าไปรบกวนห้องพักนศ.ได้ ซ่อมเสร็จ 2020-04-19 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แจ้งคนสวนหรือบ.ทำสวนหย่อมให้ดัดกิ่งดอกเฟื่องฟ้าให้เลื่้อยไปตามแนวของซุ้ม โดยส่วนที่ยื่นไปหาสายไฟให้ตัดออก หอพัก/แฟลตเล็ก 3-4 ซ่อมเสร็จ 2020-04-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เต้าเสียบไฟ(ตัวจ่ายไฟ) ไฟไม่เข้า ห้องสมุดตึกใหม่ ซ่อมเสร็จ 2020-04-16 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
แอร์ผั่งโต๊ะ อ.พนิดา เสีย ห้องสาขาการพยาบาลเด็ก ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-04-15 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
โทรศัพท์ภายใน ใช้การไม่ได้ ห้องสาขาการพยาบาลเด็กชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-04-15 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
ท่อก๊อกน้ำอ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำชั้น 2 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2020-04-14 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ไม่เย็นมีไออุ่นออกมาค่ะ ห้องวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2020-04-14 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
แอร์ในห้องสมุดตึก 6 ชั้น น้ำรั่ว 1 เครื่อง ห้องสมุดตึก 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2020-04-14 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
สายชำระรั่วห้องน้ำรับรองอาจารย์พิเศษ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2020-04-13 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ปลั๊กไฟตู้ทำน้ำเย็นเสีย (ไหม้) ชั้น 2-3 หอพักราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-04-13 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2020-04-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2020-04-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ยกตู้ผ้า เตียงเหล็ก ไปไว้ในห้องพักแฟลตอ. (แฟลตหลังใหญ่) ครุภัณฑ์อยู่ใต้ถุนแฟลตหลังเล็ก ซึ่งขนมาจากหอพักเด็ก แต่ผอ.ไม่ให้แทงจำหน่ายแต่ให้นำไปใช้ประโยชน์ในห้องพักอ. ซ่อมเสร็จ 2020-04-08 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2020-04-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เปลี่ยนหลอดไฟตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าวิทยาลัย บริเวณทางเดิน หอพัก โรงจอดรถ ห้องประชุม ทั่วทั้งวิทยาลัยถึงรั้วด้านหลังหอเฟื่องฟ้ามืดมากโรงจอดรถ12ไฟกิ่งพนน16 ตามที่รปภ. ยามสมยงค์ได้สำรวจส่งในไลน์ เมื่อคืน1/4/2563 มีหลอดเสียจำนวนวมากประตูหน้า1โรงรถ1 ห้องPR.นศ.1หลังป้าย1ใต้ถุน6อุโมงค์ทางเดิน22อาคารเรียน33ห้องน้ำชจิติมา2ทางขึ้นเฟื่องฟ้า2+หลอดตะเกียบ8หน้าสโมสร1แฟลตอ.4+6 ราชฯ1 ซ่อมเสร็จ 2020-04-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ย้ายเครื่องซักผ้าไปให้แม่บ้านไว้ใช้งานซักผ้าที่หลังห้องอินทนนท์ ตั้งอยู่ชั้นล่างแฟลตใหญ่ หน้าห้องอ.รวม(เก่า) ย้ายมาให้พี่แก้วใช้งาน ซ่อมเสร็จ 2020-04-01 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ตู้น้ำเย็น เสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-04-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ล็อกประตูห้อง201/6 แฟลตใหญ่5-6 ซ่อมเสร็จ 2020-04-01 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แอร์เสียงดังแต่เย็นดี ห้องทำงานพี่ต่าย /อ.ศรีจันทร์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-31 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ฝาปิดท่อระบาย ข้างน้ำตกอาคารใหม่ ซ่อมเสร็จ 2020-03-30 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ติดตั้งป้ายไวนิลระเบียบบ้านพัก บ้านพักแฟลตเล็ก ใหญ่ 2 จุด ซ่อมเสร็จ 2020-03-26 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
น้ำชักโครกไหลตลอดเวลา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำที่ชักโครกไหลตลอดเวลา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำชักโครกไหลตลอดเวลา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำอ่างรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ขอเพิ่มก๊อกน้ำ บริเวณชั้นล่างแฟลตเล็ก3-4 ซ่อมเสร็จ 2020-03-24 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกน้ำไหลตลอดเวลา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-23 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟขาด ห้องทำงานหอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟขาเ ห้องทำงาน หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ประตูห้องพักพัง ห้อง211 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-21
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-03-19 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องโรเนียวเิกสาร กำลังทำการซ่อม 2020-03-19 นางนิตยา คานาดา
อ่างล้างมือที่ติดใหม่รั่วของอาคารเรียน อาคารเรียนชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-03-19 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ประตูเสีย ตึกนครินทร์ ชั้น4 ห้อง41 กำลังทำการซ่อม 2020-03-18
หลอดไฟเสีย หอราชพกฤษ์ เมท411 กำลังทำการซ่อม 2020-03-18
ปลั๊กไฟในเมทเสีย เมท 206 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-17
ัฝักบัวชำรุด ห้องน้ำชั้น 1 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ก๊อกน้ำรั่ว บริเวณทางเดินขึ้นลงหลังโรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-03-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์ในห้องนั่งเล่นห้องสมุดตึก 6 ชั้น รั่ว ห้องสมุดตึก 6 ชั้น (ชั้น 4) กำลังทำการซ่อม 2020-03-17 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
หลอดไฟเสีย เมท402 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-17
แจ้งซ้อมห้องน้ำหอพักชาย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-16
ฝักบัวเสีย หอราชพฤกษ์ 203 กำลังทำการซ่อม 2020-03-15
ไฟในห้องเสีย หอราชพฤกษ์ 203 กำลังทำการซ่อม 2020-03-15
ไฟห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ 203 กำลังทำการซ่อม 2020-03-15
มุ้งลวดเสีย หอราชพกฤษ์ เมท403 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
ประตูห้องน้ำเสีย หอราชพกฤษ์ เมท412 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
พัดลมเสีย หอราชพกฤษ์ เมท308 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
พัดลมเสีย หอราชพกฤษ์ เมท311 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
ฝักบัวเสีย หอเฟื่องฟ้า ( กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
พั หอราชพกฤษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
ท่อน้ำรั่ว หอราชพกฤษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
ชักโครกเสีย หอราชพกฤษ์ เมท310 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
ชักโครกเสีย ที่ฉีดน้ำไม่ไหล หอราชพกฤษ์ เมท309 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
ชักโครกเสีย ที่วางฝักบัวเสีย ซิ้งค์ในห้องน้ำตัน หอราชพกฤษ์ เมท307 กำลังทำการซ่อม 2020-03-13
เตียงนอนชำรุด หอราชพฤกษ์ ชั้น4 เมท402 กำลังทำการซ่อม 2020-03-12
ประตูตู้เสื้อผ้าหลุดและชำรุด หอราชพฤกษ์ ชั้น4 เมท402 กำลังทำการซ่อม 2020-03-12
ชักโครกเสีย ฝักบัวเสีย ที่ฉีดน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหอราชพกฤษ์ เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2020-03-12
ชักโครกเสีย ฝักบัวเสีย ที่ฉีดน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหอราชพกฤษ์ เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2020-03-12
ย้ายเก็บอุปกรณ์มุ้งลวด โต๊ะบนชั้น 4 ตึกราชพฤกษ์ ตามไลน์อ.เวรแจ้ง ส่งอ้อมแล้ว ราชพฤกษ์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-03-11 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนหลอดไฟด้านหลังกาสะลองที่มืด (ตามใบสำรวจของรปภ.ส่งรอบ2) ส่งเอ๋แล้ว รอบรั้วด้านหลังกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-03-11 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เนื่องจากอาคารเรียนได้เบิกเจลล้างมือมาแล้ว ขอให้ช่างเทคนิคมาช่วยในการติดตั้งที่อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-10 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
แอร์ ห้องแลบชั้น 3 ตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-03-10 นางสุพัตรา สินธุบัว
ไฟเสีย หอราชพกฤษ์ เมท406 กำลังทำการซ่อม 2020-03-10
ชักโครกเสีย หอราชพกฤษ์ เมท403 กำลังทำการซ่อม 2020-03-10
น้ำเป็นสีดำน้ำตาลขุ่น หอราชพฤกษ์ชั้น4 เมท 402 กำลังทำการซ่อม 2020-03-09
ติดตั้งป้ายไวนิลบริเวณห้องจิตติมา เพื่อใช้ประกอบบรรยายการแยกขยะของอ.ดร.กรรณิกา วันที่ 19 มีค. ห้องจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2020-03-09 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟ,ฝักบัวเสีย หอเฟื่องฟ้า (ห้องน้ำ) กำลังทำการซ่อม 2020-03-09
ปลั๊กไฟตัวผู้ขอเครื่องขัดพื้นเสีย 1ตัว เครื่องขัดพื้นเสียห้องสมุดเก่า กำลังทำการซ่อม 2020-03-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สวิตซ์ไฟ หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-09
เครื่องปรับอากาศ ไม่ทำงาน ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-06 นางสาวแพรวระพี เรืองเดช
อ่างล้างมือท่อน้ำตัน ห้องน้ำชั้น 1 (ห้องเล็ก) อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-03-06 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ผอ.ให้เพิ่มแสงสว่างติดตั้งหลอดไฟให้ทั่วบริเวณวิทยาลัยฯ (ด้านหน้าสว่างแล้ว ขอแก้ไข "ชนนี") แต่ด้านหลังห้องคอนฯ หลังหอพักกาสะอล ไปจนถึงหอราชพฤกษ์ยังมืด หลอดเสีย ด้านหลังห้องคอนฯ หลังหอพักกาสะอล ไปจนถึงหอราชพฤกษ์ยังมืด หลอดเสีย ควรเปลี่ยนหลอดไฟยาวใหม่เหมือนด้านหน้าวิทยาลัยฯ กำลังทำการซ่อม 2020-03-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ฝักบัวเสีย หอราชพกฤษ์ เมท411 กำลังทำการซ่อม 2020-03-05
ฝักบัวเสีย หอเฟื่องฟ้า เมท411 กำลังทำการซ่อม 2020-03-05
ฝังบัวเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-05
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ฉีดน้ำเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-04
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้กดน้ำดื่ม หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-03
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-03
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-03
ติดตั้งอ่างล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และโรคอื่น ๆ โรงอาหาร บริเวณที่สามารถรับประทานอาหาร(หรือ)ที่ต่อก๊อกน้ำได้ และนศ.ยืนล้างมือได้สะดวก กำลังทำการซ่อม 2020-03-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ยกและย้ายเก้าอี้ม้าหินอ่อน โรงอาหาร ที่รับประทานอาหารนศ. ตรงระเบียงต่อใหม่มีที่ว่างอยู่ กำลังทำการซ่อม 2020-03-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ปล๊กไฟห้องน้ำชายชั้น 1 กดไม่ลงไฟเปิดตลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-03-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-03
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-02
ชักโครกโยก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟเสีย ห้องวิชาการ (ชั้น 1 อาคารใหม่) กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
จัดเตรียมเก้าอี้50ตัว(ด่วน)โต๊ะสาธิต 3 ถังขยะ 3 สี ถังสีขาว อ.กรรณิกาขอเช้านี้เพื่อใช้สาธิตการแยกขยะให้จนท.แม่บ้าน คนงานคนสวน ช่าง และจนท.อื่น ห้องจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ติดตั้งป้ายคำถวายเครื่องสังเวย ศาลพระภูมิเจ้าที่ใหม่ ได้ป้ายใหม่มา ขอทำความสะอาดเช็ด และแขวนให้เห็นชัดเจน กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
น้ำไม่ไหลที่หอพักราชพฤกษ์ หอพักกาสะลอง เช้านี้ หอพักนศ.และหอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-03-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ตู้กดน้ำดื่ม หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-02
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-02
ตู้เสื้อผ้าชำรุด 209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-01
ประตูห้องน้ำ 209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-01
ฝาชักโครกหัก 209 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-03-01
น้ำดำ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-03-01
1.ติดป้ายไวนิลการแยกขยะที่ห้องจิตติมา ใช้อบรมแม่บ้าน-คนงานชาย วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. 2.ถังขยะแยกสี3 สีและสีขาวให้ยกมาให้อ.กรรณิกาในห้องจิตติมา 3.จัดดต๊ะสาธิตหน้าห้อง3ตัว ห้องจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2020-02-28 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟหลอดที่ติดประตูด้านหน้าเสีย ติดๆดับๆ ลูกบิดประตูด้านหลังเสียเปิดประตูไม่ได้ อ้างล้างมือในห้องน้ำตันน้ำไหลไม่ได้ หอราชพฤกษ์ ชั้น4 เมท402 กำลังทำการซ่อม 2020-02-28
หลอดไฟ หลอดยาว 4 หลอด ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2020-02-26 นางสาวฤทัย อุตมะ
ซักโครกห้องน้ำชายห้องประชุมช่อยซักโครกไหลตลอด ห้องน้ำห้องประชุมย่อยอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ตู้น้ำดื่ม หอราชพฤกษ์ เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2020-02-24
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-24
ก๊อกน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-23
ไฟห้องน้ำพัง ห้องน้ำหอเฟื่องฟ้าชั้น4 ข้าง413 ฝั่งห้องอาบน้ำ กำลังทำการซ่อม 2020-02-23
ประตูห้องน้ำพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องน้ำพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝังบัวเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-19
น้ำไม่ไหล และ ส่วนที่ไหลเป็นสีดำ หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง 402 กำลังทำการซ่อม 2020-02-19
น้ำไม่ไหล และ ส่วนที่ไหลเป็นสีดำ หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง 402 กำลังทำการซ่อม 2020-02-19
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-19
ราวตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
รีโแอร์เสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟยาวในห้องสมุดตึกใหม่ชั้น 4 เสีย และน้ำแอร์รั่ว ห้องสมุดตึก 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-02-18 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
ท่อน้ำ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-18
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-17
ไฟฟ้า (พัดลม) หอเฟื่องฟ้า เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-02-17
ไฟฟ้า (พัดลม) หอเฟื่องฟ้า เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-02-17
เปลี่ยนหลอดไฟ (หลอดสั้น ยาว หลอดตะเกียบ) รอบบริเวณวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบของยาม) กำลังทำการซ่อม 2020-02-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกห้องน้ำชายห้องประชุมย่อยไหลตลอด ห้องน้ำชายหัองประชุมย่อยอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-17
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-16
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-15
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-15
ประตูห้องน้ำล็อดเปิดไม่ได้ ห้องน้ำหอเฟื่องฟ้าชั้น4 ข้างเมท413 กำลังทำการซ่อม 2020-02-13
ก้านคัตเอ๊าท์หัก ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว กำลังทำการซ่อม 2020-02-13 นางเขมิกา ก้อนแก้ว
ขอถังเคมีดับเพลิง ยามฉุกเฉินไฟไหม้จะได้ทันกาล ตู้ยาม รปภ. กำลังทำการซ่อม 2020-02-13 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หัวฉีดชำระชำรุด 2 ห้อง หอพักอาคารใหม่ ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2020-02-13 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
จัดทำหลุมทิ้งขยะเปียก เสษอาหาร ผัก ผลไม้ต่างๆที่แม่บ้านแยกใส่ถังไปทิ้งในหลุมเพื่อให่คนสวนทำปุ๋ย.. บริเวณด้านบนสระน้ำ กำลังทำการซ่อม 2020-02-12 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ติดตั้งโทรศัพท์ภายในให้นศ.หอพักชั้น5 หอพักนศ.ชั้น5ตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-02-12 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 2 รั่ว 1ที่ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 ห้องน้ำชาย กำลังทำการซ่อม 2020-02-12 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เก้าอี้ห้องพวงครามขาเก้าอี้หัก ห้องประชุมช่อยอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-12 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำเครื่องทำน้ำเย็นหยด รั่ว หอเฟื่องฟ้า ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-02-12 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ห้องน้ำชั้น2 อาคารใหม่ น้ำไหลไม่หยุด อาคารใหม่ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-02-12 นางปัทมา นนทรีย์
หลอดไฟเสีย อ่างล้างมือ ชักโครก หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-11
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-11
เก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ และขนย้ายโต๊ะทำงานเข้าห้องบริหารเหมือนเดิมหลังจากแม่บ้านทำความสะอาดเสร็จแล้ว และติดตั้งเค้าเตอร์ที่ยกมาจากห้องสมุด ห้องบริหาร/การเงิน กำลังทำการซ่อม 2020-02-11 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-10
ซิ้งค์ล้างจาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-08
น้ำไไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-06
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-05
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-02-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ห้องเรียนเสีย ตึกเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-05
ขอจัดเก็บสายไฟที่ห้อยระโยงระยางในห้องบริหารเพื่อความปลอดภัยของแม่บ้านที่จะมาขัดพื้นในวันที่ 8-10 กพ.2563นี้ และจัดเก็บเดินสายอีกครั้งหลังติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เสร็จ ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2020-02-05 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-04
ฝารองชักโครกห้องน้ำหักห้อง301 อาคารหอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-02-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ฝารองชักโครกห้องน้ำหักห้อง301 อาคารหอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-02-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ชักโครกห้องน้ำหญิงกดไม่ลง ห้องประชุมย่อยอาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-03
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-02-02
ก๊อกน้ำเสีย โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค