ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
เปลี่ยนหลอดไฟ หน้าห้องรองฯสายฝน และห้องน้ำหญิง กำลังทำการซ่อม 2019-10-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนหลอดไฟ หน้าห้องทำงานอ.ศรีจันทร์ใต้ถุนอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2019-10-16 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
แอร์เสียมอเตอร์ไม่หมุน ห้องเรียน41อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น4 กำลังทำการซ่อม 2019-10-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
แอร์เสียเปิดไม่ได้ ห้องเรียน 12อาคารราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-10-10 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพิ่มพัตลมในห้องออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกาย กำลังทำการซ่อม 2019-10-10 นางสุพัตรา สินธุบัว
ย้ายและติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ย้ายจากห้องวิภา ไปหน้าห้อง กำลังทำการซ่อม 2019-10-09 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟห้องวิทยบริการฯติดไม่ครบทุกดวงค่ะ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องวิทยบริการฯ กำลังทำการซ่อม 2019-10-09 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 ห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำหีองรับรองวิทยากรชั้น 1 ห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-10-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ข้อที่1ไฟหน้าพระรูปเสีย 1 หลอดข้อที่ 2 หลอดสั้นลานพระรูปเสีย 6 หลอดข้อที่ 3 หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำหญิงเสีย 1 หลอด ข้อที่ 4 หลอดตะเกียบห้องน้ำชายเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-10-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หัวฉีดห้องน้ำหญิงจิตติมาเสีย 1 อัน อาคารจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-10-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-10-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟยาวห้องสมุดเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินท์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-30 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวในห้องสมุดเสีย 1 หลอด ห้องสมุดอาคารเรียน ซ่อมเสร็จ 2019-09-30 นางสาวกาญจนา คำคล่อง
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 3และสายชำระรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 3 ซักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 4 กดไม่ลง อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3-4 ซ่อมเสร็จ 2019-09-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ประตูห้องทำงานไขยาก, หัวฉีดสายชำระ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารเรียน ชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2019-09-25 นางสาวทิพย์ ลือชัย
ห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1ถังเก็บน้ำซักโครกรั่ว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระขาดห้องน้ำหญิงชั้นหนึ่ง อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ห้องพักในแฟลตนำ้รั่วจากหลังคา แฟลตพักอาจารย์ c7-8 ซ่อมเสร็จ 2019-09-19 นางสุพัตรา สินธุบัว
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างตู้เสื้อผ้าหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องปิดไม่สนิท หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องปิดไม่สนิท หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม้อัดรองเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องดอกปีบ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบสายฉีดชำระหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูปิดไม่ได้ หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมไม่มี หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟฟ้าเพดานเสีย 2 หลอด ห้องพักอาจารย์พื้นฐาน อ ศุทธินี วัฒนกูล ซ่อมเสร็จ 2019-09-10 นางศุทธินี วัฒนกูล
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ส้วมกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้ง PC ห้องรองวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-09-04 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
อ่างล้างมือตัน5อ่าง ห้องปฏิบัติการเคมีชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟห้องเซล เฟื่องฟ้า ชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-04 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
น้ำฝนไหลเข้ากระจกด้านข้างบันไดชั้น2 ทางขึ้นบันไดทิศตะวันตก ซ่อมเสร็จ 2019-09-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
กันสาดรั่ว อาคารเรียนชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อระบายตันอ่างล้างมือ ห้องปฏิบัติการเคมีชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินท์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 1 ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พรมหน้าพระรูปพระบิดาชำรุด หน้าอาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-09-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-09-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-09-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟ sportlight สนามบาสไม่ติด สนามบาสเกตบอล ซ่อมเสร็จ 2019-08-28 นางสุพัตรา สินธุบัว
ประตูห้องงานวิทยบริการเสีย ห้องงานวิทยบริการ ข้างห้องงานประกันคุณภาพ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-20 นายณพวีร์ เชิญทอง
ฝาชักโครกเป็นรา หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-16
ปลั๊กพัดลมชำรุดปิดไม่ได้ ห้องน้ำหญิงซักโครกตัน อาคารเรียนนครินท์ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-08-14 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานชั้น 3 สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ (ห้องริมสุดติดบันได) ซ่อมเสร็จ 2019-08-14 นางปลื้มจิต โชติกะ
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างตู้เสื้อผ้าหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แผ่นไม่อัดรองเตียงหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนเสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-09 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ส้วมตัน ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์รินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ท่อน้ำตัน หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายใน ห้องสาขาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-07 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
ลิงค์เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-06 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
โทรศัพท์ภายใน หน้าอาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวฤทัย อุตมะ
ถังเก็บน้ำซักโครกห้องน้ำหญิงเสีย ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพดาน ห้องประชุมอินทนนท์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวฤทัย อุตมะ
หุ่นการพยาบาล น๊อตหลุด ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หุ่นการพยาบาล น๊อตหลุด ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-08-05 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-08-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-08-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-08-02
ซ่อมแซมและทำที่ระบายน้ำห้องน้ำนศ.ชั้น 5 ตึกใหม่ 6 ชั้น ห้องน้ำนศ.ชั้น 5 ตึกใหม่ 6 ชั้น ซ่อมเสร็จ 2019-08-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ที่แขวนสายฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่แขวนฝักบัวหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เตียงนอนหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-08-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝ้าเพดานทางเดินไปหัองประชุมย่อยพัง อาคารเรียนชั้น 1 ซ่อมเสร็จ 2019-07-31 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องโเนียว ซ่อมเสร็จ 2019-07-31 นายสมโภช ปัญญา
ซ่อมประตูห้องทำงาน ห้องทำงาน อ.เกศราภรณ์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-30 นางเกศราภรณ์ ชูพันธ์
ลูกบิดประตูห้องประชุมธาราห้วยแก้ว ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว ซ่อมเสร็จ 2019-07-30 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือโยก ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด,ข้อต่อสายฉีดชำระเสีย 1 ตัว, อ่างน้ำล้างมือตัน 1 อ่าง ห้องน้ำชาย ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 4 เสีย 8 หลอด หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดิน ตรงบันได ระหว่างชั้น 3 และ 4 เสีย 1 หลอด หลอดไฟทางเดิน ตรงบันได ระหว่างชั้น 3 และ 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟทางเดินระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 เสีย 9 หลอด บริเวณระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟนีออนเสีย 1 หลอด, หลอดไฟตะเกียบเสีย 2 หลอด, ก๊อกน้ำเปิดไม่ได้ 1 ตัว ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบสายฉีดชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ไม่เย็น ห้องแล็ปปฏิบัติการพยาบาลชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หน้าต่างเปิดไม่ได้, สวิตเปิด-ปิดไฟ เสีย, รอยน้ำรั่วซึมบริเวณผนังห้อง, ขอปิดช่องที่เอาสวิตไฟออก 2 ช่อง ห้องลูกเสือ ชั้น 4 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 5 ตัว, แอร์เสีย 1 ตัว วพบ.ชม.4120-001-0016/20(54), ฝาครอบไฟสกปรก, รางผ้าม่านชำรุด ห้องเรียน 43 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว, แอร์เปิดได้แต่ไม่เย็น 1 ตัว วพบ.ชม.4120-001-0016/15(54), ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, มูลี่เสีย เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ห้องเรียน 41 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 2 ตัว, แอร์เสีย เวลาเปิดไม่มีความเย็น, หลอดไฟเสีย 1 ดวง ห้องเรียน 42 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว, แอร์เปิดได้แต่มีเสียงดัง 1 ตัว, ประตูกระจกบานสวิงเสีย 1 บาน, หลอดไฟเสีย 2 ดวง, มูลี่เสีย เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ห้องเรียน 31 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
หลอดไฟเสีย 6 ดวง, พัดลมเสีย 6 ตัว, มูลี่เสีย ห้องเรียน 32 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
น้ำรั่วซึม เพดานห้อง ห้องเรียน43 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
กระดานไวท์บอร์ดล้อชำรุด ห้องเรียน43 ซ่อมเสร็จ 2019-07-26 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ประตูเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายชำระตรงข้อต่อแตกน้ำรั่วออก ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ห้องที่ 2 ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระตรงข้อต่อแตกน้ำรั่วออก ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนชั้น 1 ห้องที่ 2 ซ่อมเสร็จ 2019-07-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลม เสีย 2 ตัว ห้องแล็ปชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-23 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ห้องจิตติมาเสียซ่อมด่วน อาคารจิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-07-22 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมห้อง301และประตูห้อง304เสีย อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-19 นางนิตยา คานาดา
คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-18 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
สวิกไฟปิดไม่ได้หน้าห้องรับรองอาจารย์พิเศษ ก๊อกอ่างล้างมือหัองหญิงห้องประชุมย่อยชำรุด 2อันห้องน้ำหญิงง อาคารเรียนชั้น1และห้องน้ำห้องประชุมย่อย ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
โทรศัพท์ภายใน ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้น้ำเย็นเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไหลน้อย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝารองชักโครกหัก หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนผ้าไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจาน น้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-09 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟ ทางเดินชั้น 3 ซ่อมเสร็จ 2019-07-09 นางสาวฤทัย อุตมะ
เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำ304 อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางนิตยา คานาดา
ไม้กั้นเตียงโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไหลน้อย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟขาด หน้าห้องผู้อำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำห้อง403 อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-07-04 นางนิตยา คานาดา
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หน้าพระรูปสมเด็จย่า ซ่อมเสร็จ 2019-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หน้าพระรูปสมเด็จย่า ซ่อมเสร็จ 2019-07-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
คอมพิวเตอร์ชำรุด ห้องวิชาการ ซ่อมเสร็จ 2019-07-01 นายนัทธพงศ์ นุชเนื่อง
ฝารองชักโครกหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-07-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 120 โทรไม่ติด ควรซ่อมแซมด่วน เพราะเป็นสายที่สำคัญและมีคนโทรหาเมื่อจำเป็น ตู้ยาม รปภ. ซ่อมเสร็จ 2019-06-28 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เพิ่มสวิทช์หลอดไฟในห้องทำงาน ห้องทำงานวิภา อ.ศรีจันทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-27 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ฝ้าเพดานห้อง ผอ. น้ำรั่วซึม ห้องผู้อำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-06-27 นางสาวฤทัย อุตมะ
เตียงนอนโยก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟห้องลูกเสือชั้น4ชำรุด หัวจ่ายน้ำห้องน้ำชายชั้น4หัก ท่อน้ำตันชั้น 4 หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำหญิงขาด1หลอด อาคารเรียนชั้น 1และชั้น4 ซ่อมเสร็จ 2019-06-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
แอร์ห้องงานวิทยบริการฯตึกอำนวยการ ชั้น 2 ไม่เย็นค่ะ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2019-06-25 นางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์
ชักโครกกดไม่ลง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกน้ำรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ห้องน้ำ น้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกน้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโครกเป็นรา หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครกเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบหัวฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไม่ไหล หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้รองเท้าชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้เสื้อผ้าชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เพดานรั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้เสื้อผ้าชำรุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างจานเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่างหลุด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูมุ้งลวดพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวน้ำไหลน้อย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบหัวฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตไฟห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะหนังสือพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหน้าห้องปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะหนังสือพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักโต๊ะหนังสือฝืด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ขอตัดแผ่นไม้อัดรองเตียง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหน้าต่างเปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื่อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ราวแขวนเสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หน้าต่างมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื่อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื่อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดประตูพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กลอนประตูหลังห้องหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบหัวฉีดชำระหัก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดชำระแตก หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ชักโครกห้อง301และฝารองชักโครกหลุดจำนวน2ห้อง อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-06-24 นางนิตยา คานาดา
หลอดไฟตะเกียบเสีย 10 หลอด หน้าอาคารเรียนราชนครินทร์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟหลอดสั้นหน้ากระจกขาดห้องน้ำหญิง1หลอด อาคารเรียนชั้น1 ซ่อมเสร็จ 2019-06-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟหน้าพระรูปเสีย อาคารเรียน ซ่อมเสร็จ 2019-06-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ชำรุด ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-06-18 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
เครื่องทำน้ำเย็นเสีย อาคารเรียนชั้น 2 ซ่อมเสร็จ 2019-06-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
บานประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่างหมันไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูหลังห้องพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าไม่มีที่จับ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่าง ไม่มี หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูชั้นวางหนังสือ พัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกล็ดหน้าต่าง หมุนไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟหลุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดและพัดลม2ตัวห้องฟิตเนต อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-06-13 นางนิตยา คานาดา
กุญแจประตูบานสวิงเสีย ห้องแล็ปปฏิบัติการพยาบาลชั้น3 ซ่อมเสร็จ 2019-06-12 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปลั๊กไฟห้องฟิตเนต อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-06-12 นางนิตยา คานาดา
ชักโครกห้องน้ำห้อง201อุดตัน อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-06-11 นางนิตยา คานาดา
กลอนประตูพัง หอราฃพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กลอนประตูพัง หอราฃพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราฃพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกาสะลอง ซ่อมเสร็จ 2019-06-10 นางนิตยา คานาดา
ติดตั้งโทรห้องอ.เวร หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-06-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซ่อมโทรศัพท์ภายในดังตลอดเวลา ห้องบริหาร ซ่อมเสร็จ 2019-06-08 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 139เสีย ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2019-06-07 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
จัดหาและติดตั้งคำว่าห้องน้ำ2จุดที่ห้องจิตติมา ห้องประชุ จิตติมา ซ่อมเสร็จ 2019-06-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูห้องน้ำพัง หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-06-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้า น้ำไม่ไหล