ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
ถอดผ้าม่าน(มู่ลี่) ออกเพื่อให้แม่บ้านทำความสะอาด ฝุ่นเยอะมาก หลังทำความสะอาดแล้ว ขอติดตั้งที่เดิมด้วยค่ะ ห้องบริหาร/การเงิน (หลังโต๊ะทำงานพี่นี พีนง) กำลังทำการซ่อม 2021-01-26 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องเมท 312 กำลังทำการซ่อม 2021-01-25 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องเมท 312 กำลังทำการซ่อม 2021-01-25 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ท่อใต้อ่างล้างหน้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-01-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กไฟหน้าห้องพักอาจารย์กดสวิทไฟไม่ลง อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-19 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไมโครเวฟ ชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า ชำรุด ชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2021-01-19 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หลอดไฟในห้องเสีย 1 หลอด หอราชพฤกษ์ เมท305 กำลังทำการซ่อม 2021-01-18
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าและโทรออกไม่ได้ ห้องการพยาบาลมารดา ทารกฯ2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-18 นางสุพัตรา สินธุบัว
เครื่องปั้มน้ำตู้เครื่องทำน้ำเย็นชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-15 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
หัวฉีดชำระแตก ห้องน้ำฝั่งติดกับห้องนักศึกษา ชั้น 5 อาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2021-01-14 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ปั๊มน้ำเสียงดัง บริเวณทางเดิน หัวมุม จุดเชื่อมระหว่างอาคารราชนครินทร์และอาคารใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2021-01-11 namjai wanachaporn
ประตูห้องสาระปีเล็อกกุณแจไม่ได้ อาคารห้องประชุมย่อยชั้น 1 อาคารราชนครินท์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เต้าเสียบไฟเสีย เต้าเสียบยังอยู่ในสภาพดีแต่เสียบแล้วใช้ไฟไม่ได้ เป็นเฉพาะเต้าเสียบที่ติดผนังด้านล่าง แต่เต้าเสียบด้านบนที่เสียบพัดลมใช้งานได้ หอพักตึกใหม่ ห้อง 502 กำลังทำการซ่อม 2021-01-09 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟทางเดินทางขึ้นชั้น4ฝั่ง412และทางเดินชั้น4เปิดไม่ติด ทางเดินขึ้นชั้น4หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
ไฟทางเดินทางขึ้นชั้น2ฝั่ง212เปิดไม่ติด ทางเดินขึ้นชั้น2หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
ไฟทางเดิน หน้า208 พัง 208 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
เมท211 เพดามีน้ำรั่ว ปริเวณฝั่งห้องน้ำ ประตูหน้าเมทปิดไม่สนิท 211 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
ลวดมุ้งตรงหน้าต่างเสีย เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
พัดลมหน้าประตูอันแรกใบพัดไม่หมุน เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
พัดลมหลังตู้เสื้อผ้าใบพัดไม่หมุน เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟตรงตู้เสื้อผ้าเสีย(ดวงตรงกลาง) เมท104 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
พัดลมโซนหน้าประตูเสีย (ตัวล็อค) เมท105 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวโสภิดา นันตา
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2021-01-08
อ่างล้างหน้าตัน ห้องพัสดุ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟทางขึ้นชั้น 2 และ 3 อาคารอำนวยการเสีย ชั้น 2 และ 3 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2021-01-08 นางสาวจินดารัตน์ วงค์คำ
ประตูเข้าเมท หอเฟื่องฟ้า เมท 203 กำลังทำการซ่อม 2021-01-06
ตู้เติมน้ำรั่วน้ำไหลเต็มพื้น ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-06
ท่ออ่างล้างมือหลุดชำรุด ห้อง 112 หอเฟื่องฟ้า (ห้องปฐมพยาบาลเก่า) กำลังทำการซ่อม 2021-01-05 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ตู้เติมน้ำเถาว์ชายสายไฟช็อตน้ำไม่ไหล หลอดไฟเสียและฝักบัวแตกห้องน้ำเถาว์ชาย ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2021-01-05
หลอดไฟ หลอดยาว 1 หลอด หมดอายุการใช้งาน ห้องการเงิน กำลังทำการซ่อม 2021-01-04 นางสาวฤทัย อุตมะ
1. หลอดไฟหลอดตะเกียบห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรเสีย 1 หลอดชั้น 1อาคารเรีบนราชนครินทร์ 2. ห้องน้ำห้องพักอาจารย์สาขาผู้ใหญ่วาวเปิดน้ำเข้าชักโครกเสียทำให้น้ำรั่วซึมตลอดชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1และชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อน้ำตู้ทำน้ำเย็นรั่ว อาคารใหม่ ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 207 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2021-01-04
ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างหอพัก นศ.ผู้ช่วยพยาบาล อาคารแฟลตอาจารย์ 5-6 ชั้น 1 ห้อง 201/2 กำลังทำการซ่อม 2020-12-28 namjai wanachaporn
น้ำรั่วซึมห้องน้ำอาจายร์สาขาผู้ใหญ่รั้ว 2 ตลอดเวลา อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องน้ำห้องพักอาจารย์สาขาผู้ใหญ่ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-12-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมประตูห้องน้ำ ชั้น2 หอเฟื่องฟ้า ฝั่งห้องเก็บของเเม่บ้าน กำลังทำการซ่อม 2020-12-27
ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำชายชั้น 4และห้องน้ำหญิงชั้น3 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4และชั้น3 กำลังทำการซ่อม 2020-12-25 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ติดตั้งไฟ ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2020-12-25 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
เครื่องประกาศเสียงตามสาย ห้องบริหาร กำลังทำการซ่อม 2020-12-23 นางสาวฤทัย อุตมะ
กวาดใบไม้บนหลังคา//แจ้งคนสวน//พนักงานชาบ โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-12-22 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟโต๊ะอ่านหนังสือฟิวส์ขาดค่ะ เมท 310 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-21
ไฟโต๊ะอ่านหนังสือฟิวส์ขาดค่ะ เมท 310 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-21
ประตูห้องน้ำเสีย 2 ประตู + หัวฉีดก้นห้องน้ำเสีย 2 ห้อง ห้องน้ำตึกใหม่ชั้น 5 (ติดลิฟต์) กำลังทำการซ่อม 2020-12-20 นางสาวมณิสรา คำจม
น็อตเตียงหลุด หอพักตึกใหม่ ห้อง 502 กำลังทำการซ่อม 2020-12-20 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟอ่านหนังสือฟิวส์ขาดมา 2 เดือนแล้ว พัดลมเพดานเสีย เมท 210 หอเฟื่องฟ้า โต๊ะติดประตู กำลังทำการซ่อม 2020-12-19
ไฟอ่านหนังสือฟิวส์ขาดมา 2 เดือนแล้ว พัดลมเพดานเสีย เมท 210 หอเฟื่องฟ้า โต๊ะติดประตู กำลังทำการซ่อม 2020-12-19
ไฟอ่านหนังสือฟิวส์ขาดมา 2 เดือนแล้ว พัดลมเพดานเสีย เมท 210 หอเฟื่องฟ้า โต๊ะติดประตู กำลังทำการซ่อม 2020-12-19
หลอดไฟเสีย จำนนวน 3 หลอด ห้องงาน QA กำลังทำการซ่อม 2020-12-18 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น2 เปิด/ปิด ยาก ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-12-15 Mr.Eakachai
ท่อน้ำทิ้งหลุดจากอ่างล้างมือ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องน้ำหญิง กำลังทำการซ่อม 2020-12-15 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-12-15
ลูกบิดประตูพัง เมท 216 ชั้น 2 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-13
หลอดไฟเสีย 1 หลอด เมทห้อง 514 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูหน้าห้องหลวม ปิดแล้วมันมักจะเปิดเอง เมทห้อง 505 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดปิดไม่สนิท เมทห้อง 509 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดเปิดไม่ค่อยได้ ติดทางด้านล่าง เมทห้อง 516 กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
น๊อตฝาประตูเสื้อผ้าหลุด เมทห้อง 507 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวดออกไปตรงนอกระเบียงปิดไม่ได้และพัดลมเสีย เมทห้อง 601 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อหลังห้องตรงระเบียงตัน เมทห้อง 514 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อหลังห้องตรงระเบียงตัน เมทห้อง 514 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าน๊อตฝาประตูหลุด ซ่อมด่วน เมทห้อง 517 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย เมทห้อง 505 กำลังทำการซ่อม 2020-12-13 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟตรงบันไดที่กดน้ำชั้น4ฝั่งเมท412เสีย หอราชพฤกษ์ บันไดตรงที่กดน้ำฝั่งเมท412 กำลังทำการซ่อม 2020-12-08
ที่กั้นเตีบงหลุด 1เตียง ท่อน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน 209 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-12-08
เมท410 ไฟหลังห้องเสีย เมท410 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-12-08
printer ไม่ดูดกระดาษ ห้อง ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน กำลังทำการซ่อม 2020-12-08 นายชูศักดิ์ ยืนนาน
หลอดไฟเล็กบนโต๊ะอ่านหนังสือด้านในห้องขวามือ ฟิวส์ขาดค่ะ ขอบคุณค่ะ เมท 211 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
ไม้แขวนผ้าในตู้หักสองท่อนค่ะ หอเฟื่องฟ้า เมท 308 กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 212 กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 212 กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
โทรศัพท์ห้องทำงานสาขาการพยาบาลมารดาทารก เสีย อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องการพยาบาลมารดาทารก ติดบันได กำลังทำการซ่อม 2020-12-07 นางสาวพูลทรัพย์ ลาภเจียม
หลอดไฟยาว บนเพดานห้องฟิวส์ขาด และพัดลมเปิดแล้วมีเสียงดัง ไม่หมุน ห้อง 211 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-12-07
หลอดไฟเสีย ห้องปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2020-12-04 นางดาวเรือง วังหน้า
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2020-12-03
สายฉีดรุดห้องน้ำชายห้องประชุมย่อย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-12-03 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ขอแรงพนักงานชายขนย้ายเค้าเตอร์ไม้(ของห้องสมุดเก่า)ให้อ.ปลื้มจิตที่ชั้น 3 (ประสานอ.โจ้ว่าจะให้วางตรงจุดไหนนะค่ะ) และตู้กระจก(ปันสุข) ให้อ.เงาะที่ตึกเรียนนครินทร์(สาขาฟันดา) เค้าเตอร์และตู้กระจก(ปันสุข) อยู่ที่ข้างห้องพัสดุ/หน้าห้องช่าง กำลังทำการซ่อม 2020-12-03 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ิติดตั้งผ้าม่านให้ห้องผู้ช่วยฯ (ขอผ้าม่านจากแนนเอาทีมีไปติดก่อน) ห้องพัก/แฟลต 201/2 ห้องเดิมอ.พรรณณิภา กำลังทำการซ่อม 2020-12-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2020-12-02
แอร์ห้อง 43 เสีย 2 ตัว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-11-30 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
สายชำระแตก หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-11-27 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟทางเดิน 3 หลอด หน้าห้อง อ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-11-25 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟกระพริบหน้าห้อง 12จำนวน2หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-11-23 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟเสีย หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-11-23 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟหลอดยาวหน้าห้องประชุมย่อยเสีย 2 หลอด อาคารห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2020-11-17 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมหลอดไฟห้องซ้ายมือติดๆ ดับ ๆ หลอดบนเพดานเสีย หลอดหน้าโต๊ะทานข้าวโต๊ะยาวสีขาวติดยาก บานพับประตูห้องน้ำเริ่มฝึด หลอดไฟหน้าห้องน้ำบริเวณกระจกล้างหน้าเสียงดัง ห้องพัก/แฟลต 201/2 ห้องเดิมอ.พรรณณิภา กำลังทำการซ่อม 2020-11-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
กอนเล็อกประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 เสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-11-16 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เมท208ราชพฤกษ์ ไฟเปิดไม่ติด2หลอด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-11-15
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 207 กำลังทำการซ่อม 2020-11-15
ชักโครกน้ำไหลตลอด ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-11-12
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-11-11
ห้องน้ำชายนักศึกษาชั้น 3-4 ตึกใหม่ประตูเปิดไม่ได้ ตึกใหม่ชั้น3-4 กำลังทำการซ่อม 2020-11-11 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 210 กำลังทำการซ่อม 2020-11-10
ฝักบัวเสีย ราชพฤกษ์ 209 กำลังทำการซ่อม 2020-11-10
แจ้งซ่อมสายท่อน้ำทิ้งรั่วอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-11-10 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เพดานห้องน้ำชายชั้น 3 น้ำรั่วจากห้องน้ำชั้น4ชั้น อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2020-11-09 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เอาป้ายหน้าห้อง+กระดานไวท์บอร์ด ออก หน้าห้อง อ.สายฝน และ หน้าห้อง อ.ศรีจันทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-11-06 นางสาวฤทัย อุตมะ
ไฟระเบียงหน้าห้อง 201/17 หลอดไฟเสีย เปิดไม่ติด หอพักอาจารย์ชั้น 2 ฝั่งหอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-11-03 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 212 กำลังทำการซ่อม 2020-11-03
ชักโครกกดไม่ได้. ราชพฤกษ์ 209 กำลังทำการซ่อม 2020-11-03
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-11-02
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 301 กำลังทำการซ่อม 2020-11-02
พัดลมเปิดไม่ติด และไฟโต๊ะอ่านหนังสือเปิดไม่ติด เตียงติดประตูฝั่งเข้า หอเฟื่องฟ้า เมท 210 กำลังทำการซ่อม 2020-10-30
ใส่ท่อPVCต่อจากซิ้งล้างจานไปลงท่อระบายน้ำทิ้ง เนื่องจากน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น ซิ้งล้างจานหน้าห้องเจี๊ยบ กำลังทำการซ่อม 2020-10-29 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
หน้าต่างและผ้าม่าน ชำรุด ห้อง ผอ. กำลังทำการซ่อม 2020-10-28 นางสาวฤทัย อุตมะ
หน้าต่างและผ้าม่าน ชำรุด ห้อง ผอ. กำลังทำการซ่อม 2020-10-28 นางสาวฤทัย อุตมะ
เมท212 สายชำระน้ำที่ฉีดล้างตรงชักโคกรั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-26
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี เพดานรั่ว ชักโครกกดไม่ได้ อ่างล้างหน้าอุดตัน หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง405 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี ประตูมุ้งลวดฝั่งติดห้องน้ำเสีย ไฟหน้าหอไม่ติด หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง404 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง402 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ไม่มีผ้าม่าน+ราวผ้าม่านไม่มี พัดลมฝั่งติดประตูทางเข้าพัง มุ้งลวดกระจกติดประตูทางเข้าเสีย หอราชพฤกษ์ ชั้น4 ห้อง401 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
หลอดไฟห้องน้ำเมทชายเสีย2หลอดด้านที่มีสี่ห้อง ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
สำรวจหอพักราชพฤกษ์ชั้น 1 (15 ต.ค. 63) 01: พัดลมไม่หมุนทั้งสองตัว 02: ไม่มีความเสียหาย 03: ไม่มีความเสียหาย 04: หลอดไฟเสีย 1 หลอด อยากได้พัดลมติดเพดาน (เพราะตอนนี้ไม่มีพัดลมเพดาน) 05: อยากได้พัดลมติดเพดาน (เพราะตอนนี้ไม่มีพัดลมเพดาน) และอยากให้แก้ไขหลอ ชั้น 1 หอราชกฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ปลั๊กไฟตรงประตูเข้าเมทช็อต เมท407 หอราชพฤกษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-10-22
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่2 เหล็กประตูตู้หลุด เมทห้อง 517 ตึกใหม่6ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-21 นางสาวมณิสรา คำจม
ซ่อมเก้าอี้นั่งทำงาน เนื่องจากมีความสูงที่ไม่ได้ระดับ ห้องการเงิน 7110-006-00114/18 และเก้าอี้ในห้องประชุมธาราฯ กำลังทำการซ่อม 2020-10-21 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เก้าอี้ห้องธาราชำรุด+และประตูห้องกลุ่มงานวิชาการ (เก่า) ชำรุด ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว+ห้องวิชาการ (เก่า) ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-10-21 นางสาวอุไรวรรณ ทวยจันทร์
เตียงนอน เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
เครื่องทำน้ำอุ่นใช้การไม่ได้ ไม่ได้รับการต่อเครื่องทำน้ำอุ่น หอพักเฟื่องฟ้าชั้น 1-4 กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
เบรกเกอร์ห้องคอม เปิดไม่ค่อยติด ต้องยกขึ้นหลายรอบ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียน ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-10-19 Mr.Eakachai
กลอนประตูห้องน้ำเสีย ชั้น4 ห้อง8 ทั้ง2ฝั่ง ชั้น3 ห้อง8 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
อ่างล้างมือชั้น4 ฝั่งดาราศาสตร์ตัน ฝั่งโรงอาหาร ตัน 2 อ่าง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
ไฟทางเดินหอพักเสีย ชั้น1,2,3 ทั้ง2ฝั่ง หอเฟื่อง กำลังทำการซ่อม 2020-10-19
พัดลมเสีย คอหัก พังใช้งานไม่ได้ เสียงดัง เมท 201 205 206 207 208 211 หอพักราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-18
พัดลมเสีย คอหัก พังใช้งานไม่ได้ เสียงดัง เมท 201 205 206 207 208 211 กำลังทำการซ่อม 2020-10-18
เพดานรั่ว เมท211 เมท211 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-18
หลอดไฟเสีย เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16 นางสาวโสภิดา นันตา
ปลั๊กไฟเสีย เมท103 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16 นางสาวโสภิดา นันตา
สายเสียบสั้นเกินไป เสียบไฟไม่ถึง เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16 นางสาวโสภิดา นันตา
สายชำระเสีย ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-10-16
สายน้ำดี อ่างล้างมือ หน้าห้องโรเนียว อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟกลางห้องเสีย เมทห้อง 505 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลม เปิดแล้วมีเสียงดัง เมทห้อง 504 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟยาว 3 หลอด หน้าห้องบริหาร (หลอดไฟตรงหน้าต่าง) กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวฤทัย อุตมะ
บานกระจกตู้หลุด ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ฉีดก้นเสีย น้ำที่ฟักบัวไหลได้น้อย 203 หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-10-10
สายฉีดกันเสีย ราชพฤกษ์ 309 กำลังทำการซ่อม 2020-10-09
ท่อน้ำซิงค์ล้างจานตัน ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-10-08
ตู้กดน้ำเสีย ราชพฤกษ์ ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-10-08
ไฟเสีย ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-10-08
ติดตั้งแผนผังปรับภูมิทัศน์บนฝาผนังห้องประชุมอินทนนท์ และติดรูปในหลวงร.9 ใหม่ให้สูงขึ้น ห้องประชุมอินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-08 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
สวิกไฟปิดไม่ได้ห้องเรียน 43 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-10-06 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา (อาคารเรียน) กำลังทำการซ่อม 2020-10-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟเสีย 403 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-04
ขอช่างไฟติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ซึ่งเดิมมีสวิทช์ไฟอยู่แล้วข้างบนไดแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นปลั๊กเสียบแทน หลังห้องพัสดุ ห้องโรเนียว กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
กระจกหลังห้องการเงินแตกร้าวจากโครงสร้างของตึก บริเวณหลังโต๊ะทำงานสุพิศ การเงินบัญชี กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูมุ้งลวดเสีย ห้อง 515 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตู้รองเท้าหลุด 1 บาน ห้อง 514 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เหล็กประตูตู้หลุด 1 บาน ห้อง 508 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ฝาเปิด-ปิดตู้เสื้อผ้าหย่อน 1 ตู้ ห้อง 501 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เตียงโยก 1 เตียง ห้อง 501 อาคารตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ตู้เสื้อผ้าตู้ที่ 1 เหล็กประตูตู้หลุด ห้อง 517 อาคารตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูมุ้งลวด ตัวแม่เหล็กหัก ห้อง 509 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย ห้อง 505 อาคารตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เต้าเสียบไฟเสีย หอพักตึกใหม่ ห้องตู้เย็นชั้น 6 กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตูเก็บเสื้อผ้า หอพักตึกใหม่ ห้อง 517 กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูตูเก็บเสื้อผ้า หอพักตึกใหม่ ห้อง 517 กำลังทำการซ่อม 2020-10-02 นางสาวมณิสรา คำจม
เพดานรั่ว211 มีน้ำไหลออกมา เพดานที่ปิดสีเขียนบริเวณประตูหลังเมท เมท211 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-10-02
หลอดไฟเสียเมท02 สี่หลอดด้านที่ติดประตู เมท03หลอดไฟเสียหนึ่งหลอดด้านที่ติดหน้าต่างและกลอนประตูเสีย เมท04หลอดไฟเสียหนึ่งหลอดด้านที่ติดหน้าต่างและพัดลมเสีย. เมท05หลอดไฟเสียหนึ่งหลอดด้านที่ติดหน้าต่างและพัดลมเสีย หอราชพฤกษ์ ชั้น 1 เมทชาย กำลังทำการซ่อม 2020-10-01
สายชำระห้องน้ำรับรองวิทยากรรั่วอาคารเรียนชั้น1 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-10-01 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ซ่อมหน้าต่างและม่าน เมท104 กำลังทำการซ่อม 2020-09-30 นางสาวโสภิดา นันตา
ซิงค์น้ำเมท204ตัน หอราชพฤกษ์ เมท204 กำลังทำการซ่อม 2020-09-30
ให้เจาะน้ำออกจากกระถางใต้ถุนอาคารใหม่6ชั้นมีน้ำขัง และปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ชั้น 1 ลานนั่งเล่น ฝั่งที่ฝนสาดใต้ถุนอาคารใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-09-30 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
เปลี่ยนสวิตช์ไฟ เมท105 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
เปลี่ยนตัวระบาย เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
เปลี่ยนปลั๊กไฟ เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
เปลี่ยนหลอดไฟ2หลอด เมท107 กำลังทำการซ่อม 2020-09-27 นางสาวโสภิดา นันตา
ระเบียงหลังห้องพัก 201/17 ท่อน้ำรั่ว แฟลตอาจารย์ ระเบียงห้อง 201/17 กำลังทำการซ่อม 2020-09-26 นางสาวกานต์รวี คำชั่ง
แอร์ในห้องปฏิบัติการงานวิจัย 1 เครื่องเปิดไม่ได้ ห้องกลุ่มงานวิจัยฯ กำลังทำการซ่อม 2020-09-23 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
น้ำห้องอาบน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหอเฟื้องฟ้าชั้น2 ทั้ง2 ฝั่ง กำลังทำการซ่อม 2020-09-19
สายชำระ หอพักกาสะลอง 204 กำลังทำการซ่อม 2020-09-19
เตียงนอน หอพักตึกใหม่ ห้อง 502 กำลังทำการซ่อม 2020-09-17 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย 1 หลอด หอพักตึกใหม่ ห้อง 513 กำลังทำการซ่อม 2020-09-17 นางสาวมณิสรา คำจม
อ่างล้างจาน น้ำไม่ลงท่อ หอพักตึกใหม่ ชั้น6 ห้องครัว กำลังทำการซ่อม 2020-09-16 นางสาวมณิสรา คำจม
พัดลมเสีย/ปลั๊กไม่เพียงพอใช้กับจอทีวีทำให้ไม่มีอากาศระบาย ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2020-09-15 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
อ่างล้างหน้าก๊อกน้ำไม่ไหล ห้องน้ำชายฝั่งซ้าย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
ชักโครกรั่วซึม ห้องน้ำหอพักชาย ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
พัดลมพัง หอราชพฤกษ์ เมท04 กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
พัดลมพัง หอราชพฤกษ์ เมท04 กำลังทำการซ่อม 2020-09-14
ประตูห้องเก็ดตะวาเสียล็อกไม่ได้ อาคารห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2020-09-14 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ฝาประตูตู้เสื้อผ้าหลุด เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-09-13
ตัวเชื่อมประตูตาข่ายหลุด เมทห้อง 509 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-09-12 นางสาวมณิสรา คำจม
ไม่มีที่แขวนสายชำระ ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
เพดานน้ำซึม ราชพฤกษ์ 302 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
อ่างล้างจานน้ำซึม ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
ไม่มีฝาตัวกรองท่อระบายน้ำในห้องน้ำ หอราชพฤกษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
พัดลมติดฝาผนังฝั่งประตูด้านหน้าไม่มี หอราชพฤกษ์ เมท412 กำลังทำการซ่อม 2020-09-10
หลอดไฟห้องทำงาน ห้องทำงานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-09-09 นางสาวชยธิดา ไชยวงษ์
หลอดไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสียห้องน้ำหญิงเสีย 2 หลอดชั้น 4 สายชำระห้องน้ำหญิงเสีย 1 เส้นชั้น 3 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-09-08 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ลูกบิดประตูห้องน้ำเสียและเตียงฝั่งประตูด้านหน้ามีเสียงดัง หอราชพฤกษ์ เมท407 กำลังทำการซ่อม 2020-09-02
ท่อน้ำอ่างล้างหน้าตัน ราชพฤกษ์ 303 กำลังทำการซ่อม 2020-09-02
ประตูเปิด-ปิดลำบาก เมทห้อง 509 หอพักตึกใหม่ 6 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-09-01 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อน้ำซิงค์ล้างจานตัน ราชพฤกษ์ 403 กำลังทำการซ่อม 2020-09-01
สายฉีดชำระ ห้องน้ำห้อง ผอ. กำลังทำการซ่อม 2020-09-01 นางสาวฤทัย อุตมะ
หลอดไฟเสีย ท่อน้ำอ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-09-01
compressor แอร์ อาคารอำนวยการห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 กำลังทำการซ่อม 2020-08-31 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
หลอดไฟห้องทำงานและห้องน้ำดับ ห้องทำงานชั้น 3 ตึกราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-28 นางสาวพลอยปถัส จรัสธนะพัฒน์
เพดานห้องเรียน 43รั่วหลายจุดชั้น 4 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 4 กำลังทำการซ่อม 2020-08-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟฟ้าหลอดตะเกียบห้องน้ำของอาจารย์วรางคนางเสีย 1 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2020-08-28 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ที่ปิดพัดลมหัก เมท 303 หอเฟื่องฟ้าเน้อ กำลังทำการซ่อม 2020-08-27
ประตูปิดไม่มิด มีเสียงดัง ขณะปิดประตู เมท 502 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูห้องตรงบานพับมีเสียงดัง เมท 512 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อระบายน้ำที่ระเบียงอุดตัน เมท 507 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟเสีย 1 หลอด เมท 515 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ท่อระบายน้ำที่ระเบียงอุดตัน เมท 506 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ห้องน้ำชั้น 6 ปิดไม่ได้ ล็อคไม่ได้เกือบทั้งหมด ห้องน้ำชั้น 6 หอพักตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูเข้าห้องฝืดมาก ประตูมุ้งลวดระเบียงปิดไม่ได้ เมทห้อง 601 ตึกใหม่6ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ที่กั้นเตียงหัก เมทห้อง 501 ตึกใหม่ 6ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟเสีย 2 หลอด เมท 514 ตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ประตูทางเข้า เมทห้อง 511 ตึกใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมณิสรา คำจม
ไฟฟ้าหลอดสั้นทางเดินหน้าห้อง 12เสีย 2 หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-26 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟบนเพดานในเมทดับทั้งสองหลอด พัดลมเปิดไม่ได้ หอเฟื่องฟ้า เมท 213 กำลังทำการซ่อม 2020-08-26
แจ้งซ่อมพัดลมและลิ้นชัก เมท213 หอพพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-25
พัดลมฝั่งประตูด้านหน้าเสีย หอราชพฤกษ์ 401 กำลังทำการซ่อม 2020-08-25
ไฟห้องน้ำเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-25
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 305 กำลังทำการซ่อม 2020-08-25
พัดลมเสีย ราชพฤกษ์ 310 กำลังทำการซ่อม 2020-08-25
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-25
หลอดไฟเสีย 21 ดวง เมท105 กำลังทำการซ่อม 2020-08-25 นางสาวมณิสรา คำจม
หลอดไฟหน้าห้องไม่ติด แฟลตใหญ่ชั้น3ฝั่งติดราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-25 นางสาวสุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์
ไฟฟ้าหลอดสั้นห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ 1หลอด ชั้น1อาคารเรียนราชนครินท์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด ห้องนัำอาจรย์สาขาผู้ใหญ่ชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ไฟฟ้าหลอดตะเกียบเสีย 1 หลอด ห้องนัำอาจรย์สาขาผู้ใหญ่ชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-24 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ลิ้นชักโต๊ะอ่านหนังสือพัง ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-24
พัดลม 2 ตัวด้านหน้าห้อง ไฟด้านใน 1 ดวง ลิ้นชักใหญ่เตียงในสุด เมท213 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-24
หลอดไฟในห้องน้ำ ห้องทำงานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-08-24 นางสาวชยธิดา ไชยวงษ์
ชักโครกกดไม่ลง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย ห้อง 310 ชั้น 3 ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-24
พัดลมเสีย ห้องศูนย์ well being กำลังทำการซ่อม 2020-08-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเพดานห้องBCNC Well Beinq Benter อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเพดานห้อง Well being ช๊อต มีประกายไฟ ห้อง well being กำลังทำการซ่อม 2020-08-20 นางสาวพิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
ขอย้ายพระรูปจากอินทนนท์ไปติดผนังที่ห้องธารา(ที่ยืมมา) และนำพระรูปที่สั่งมาใหม่(รูปใหญ่)มาติดที่อินทนนท์ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว/อินทนนท์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-20 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำห้องรับรองวิทยากรและสวิกไฟกดไม่ลงห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-18 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อน้ำรั่วซึมจากรอยต่อของท่อ ห้องแล็ปกายวิภาคชั้น3 ตึกอาคารใหม่ กำลังทำการซ่อม 2020-08-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ประตูห้องน้ำปิดไม่ได้ ห้องน้ำชั้น 6 อาคารใหม่ (ห้องน้ำผู้หญิง) กำลังทำการซ่อม 2020-08-17 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์เสีย,ก๊อกน้ำรั่ว เมท 401 ห้อง A กำลังทำการซ่อม 2020-08-15
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เสีย ห้องปชส.นศ. กำลังทำการซ่อม 2020-08-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
พัดลมเสีย ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า กำลังทำการซ่อม 2020-08-07 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ไฟหลอดสั้นเสีย 1 หลอดห้องเตรียมภาชนะให้นักศึกษา อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-07 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดในห้องไฟเสีย 412 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-06
หลอดในห้องไฟเสีย 412 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-08-06
แจ้งซ่อมห้องน้ำฝั่งทิศตะวันตก หอเฟื่องฟ้า ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-08-05
แจ้งซ่อมห้องน้ำฝั่งทิศตะวันตก หอเฟื่องฟ้า ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2020-08-05
พัดลมไม่หมุนและไฟโต๊ะอ่านหนังสือเสีย เมท211 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-04
สายฝักบัวหลุด ห้องอาบน้ำหมายเลขสองชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-04
ข้อ1. อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่วชั้น 3 ไฟหลอดสั้นหน้าอ่างล้างมือเสีย 1 หลอด ข้อ2. อ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 4 รั่ว 1ที่ตัน1ที่ อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 3-4 กำลังทำการซ่อม 2020-08-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
1. หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำชายเสีย 1หลอด 2. ปลั๊กไฟหน้าห้องเรียน 22กดปิดไม่ลง อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-08-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ปลั๊กไฟห้องน้ำชายชั้น 1 กดปิดไม่ลง อาคารเรียนชั้น1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-04 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมหอเฟื่องฟ้าช็อต เมท 201 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
ตู้เสื้อผ้าชำรุด ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟและประตูเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
พัดลมเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
พัดลมเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
ท่อน้ำตัน ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟ ประตู เสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
ที่กั้นข้างเตียงเสีย ตึกใหม่ 5 ชั้น กำลังทำการซ่อม 2020-08-03 นางสาวรัตติกาล ใหม่แก้ว
หลอดไฟตะเกียบลานด้านหน้าอาคารเรียนราชนครินทร์เสีย 1หลอด อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
หลอดไฟยาวขนาดสั้นจำนวน 12 หลอดเสีย อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 1 กำลังทำการซ่อม 2020-08-02 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-31 นางสาวมณิสรา คำจม
ฝักบัวห้องน้ำห้องที่ 3 ห้องน้ำชั้น 3 หอเฟื่องฟ้า ฝั่งติดบันได กำลังทำการซ่อม 2020-07-30
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟหาย และพัดลมมีเสียงดังมาก ไม่หมุน เฟื่องฟ้า เมท 405 กำลังทำการซ่อม 2020-07-28
พัดลม ประตู และหลอดไฟเสีย เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-26
พัดลมและประตูเสีย เฟื่องฟ้า102 กำลังทำการซ่อม 2020-07-26
ย้ายตู้ปันสุขตู้เล็กที่ช่างแดงบริจาค/ร่วมกับงานแม่บ้านหาที่จัดวางให้เหมาะสมเนื่องจากมีอ.บางท่านต้องการบริจาค ลานสร้างสุข กำลังทำการซ่อม 2020-07-23 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ท่อน้ำรั่ว ห้องน้ำชั้น 1-2 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-23 นางสาวกนกพร นิลเป็ง
แอร์เสีย อาคารอำนวยการห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 กำลังทำการซ่อม 2020-07-22 นางสาวเยาวลักษณ์ มาก๋า
ซักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2ห้องน้ำหญิง กำลังทำการซ่อม 2020-07-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ประตูห้องสาระปีล็อกไม่ได้ ห้องประชุมย่อย กำลังทำการซ่อม 2020-07-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
เครื่องทำน้ำเย็นชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์รั่ว อาคารเรียนราชนครินทร์ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2020-07-21 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ ตึกใหม่ชั้น 5 กำลังทำการซ่อม 2020-07-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่หมุนเปิดพัดลมเพดานพัง ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ที่หมุนเปิดพัดลมเพดานพัง ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
กระจกบานเกร็ด ห้อง 301 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 408 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/มุ้งลวดหลังเมท/เตียง/ไฟ เฟื่องฟ้า เมท 410 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
หลอดไฟ/กลอนประตู/ฝักบัว/น้ำซึมผนัง กาสะลอง เมท 404 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/ฝักบัว ราชพฤกษ์ เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ลิ้นชัก /บานเกล็ด /เพดาน /พัดลม /ตู้เสื้อผ้า /ผ้าม่าน /ราวตากผ้า เฟื่องฟ้า เมท 417 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียงแรกที่ติดทางเข้า/มุ้งลวด/พัดลม/ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ/ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า/บานเกล็ด/บานพับบนโต๊ะหนังสือ/ปลั๊กไฟ เฟื่องฟ้า เมท 414 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม /ผ้าม่าน/ไฟ เฟื่องฟ้า เมท 416 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ตู้เสื้อผ้า /ผ้าม่าน /พัดลม /ประตู เฟื่องฟ้า เมท 415 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟ /เตียง /มุ้งลวด /ตู้ /พัดลม /ผ้าม่าน /บานเกล็ด /ลิ้นชัก เฟื่องฟ้า เมท 412 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ลิ้นชัก/พัดลม/บานเกล็ด/มุ้งลวด เฟื่องฟ้า เมท 413 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไม่มีมุ้งลวด/บานเกล็ดหน้าต่างหายและไม่มีมุ้งลวด เฟื่องฟ้า เมท 411 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 409 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง/ตู้เสื้อผ้า/ประตูหลัง เฟื่องฟ้า เมท 408 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟเสีย/ไม้อัดหัก/ประตูตรงโต๊ะเขียนหนังสือไม่มี เฟื่องฟ้า เมท 406 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ราวแขวนผ้าในตู้เสื้อผ้า/มุ้งลวด/พัดลม/ผ้าม่านหน้าต่าง/บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 407 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/โต๊ะหนังสือ/มุ้งลวด/ประตู เฟื่องฟ้า เมท 405 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟเสีย/ไม้อัดหัก/ประตูตรงโต๊ะเขียนหนังสือไม่มี เฟื่องฟ้า เมท 406 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม/ลิ้นชัก/โต๊ะหนังสือ/ผ้าม่าน เฟื่องฟ้า เมท 403 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
มุ้งลวด/พัดลม/ราวตู้เสื้อผ้า เฟื่องฟ้า เมท 404 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ไฟโต๊ะทำงานเสีย /ประตูลูกบิดเสีย /พัดลม /ไฟ /เพดาน /มุ้งลวด /บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 402 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
มุ้งลวด/ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า/ที่เปิดตู้เสื้อผ้า/หน้าต่าง/พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 401 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง /น้ำซึม /พัดลม /มุ้งลวด /บานพับโต๊ะหนังสือ /ลิ้นชัก เฟื่องฟ้า เมท 317 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ผ้าม่าน/ตู้เสื้อผ้า/พัดลม/มุ้งลวด/โต๊ะหนังสือ เฟื่องฟ้า เมท 314 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง/ผ้าม่าน/มุ้งลวด/ตู้เสื้อผ้า เฟื่องฟ้า เมท 316 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
เตียง/ตู้เสื้อผ้า เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 202 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
พัดลม เฟื่องฟ้า เมท 202 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
บานเกล็ด เฟื่องฟ้า เมท 201 กำลังทำการซ่อม 2020-07-19
ซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน เมท213 หอเฟื่องฟ้า เตียงในสุด กำลังทำการซ่อม 2020-07-17
พัดลมในเมทเสีย หอเฟื่องฟ้า 302 กำลังทำการซ่อม 2020-07-17
ยกตู้เย็นที่ล้างแล้วหน้าห้องโรเนียวไปไว้ห้องบริหาร ห้องบริหาร หน้าโต๊ะฝน ซ่อมเสร็จ 2020-07-17 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ซ่อมอุปกรณ์ภายในห้อง 307 เฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-16
เก็บโต๊ะและฉากกั้นโต๊ะรับหลักฐานนศ.ใหม่ปี1 ลานสร้างสุข กำลังทำการซ่อม 2020-07-16 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
พัดลม ฝารองนั่งชักโครก ก็อกน้ำซิงค์ล้างจาน 412 หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2020-07-15
ประตูห้องน้ำด้านหลังห้องล็อกไม่ได้ ชักโครกในห้องน้ำด้านในน้ำไหลไม่หยุด / ชักโครกกดไม่ลงกดไม่ได้ ฝักบัวตันน้ำไม่ค่อยไหลออก หอกาสะลอง เมท 203 กำลังทำการซ่อม 2020-07-14
ประตูหลังเมทล็อคไม่ได้ค่ะ ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-12
ปลายเตียงไม้หักค่ะ ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-12
ราวตากผ้าในตู้เสื้อผ้าหักค่ะ ห้อง 308 หอพักเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-12
ประตู 216 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด 215 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ประตูตู้เสื้อผ้า 214 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด พัดลม 211 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
กลอนประตู มุ้งลวด ไม้กระดาน เตียง 210 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
พัดลม 209 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด พัดลม 208 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 207 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ไฟ และตู้ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ ตู้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 204 หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 207 กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ไฟ และตู้ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ ตู้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า มุ้งลวด บานเกล็ด พัดลม 204 กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ประตูห้องน้ำ ประตูห้องน้ำห้องที่ 9 หอพักเฟื่องฟ้า ชั้น 3 ฝั่งซ้ายติดโรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 304 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 303 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 402 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
ซ่อมหอพัก เมท 401 หอกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2020-07-10
งานบริการการศึกษา (งานทะเบียน) ขอขนโต๊ะ 6 ตัว เก้าอี้ขาว 25 ตัว จุดที่ 2 งานทะเบียนใต้ถุนตึกใหม่ค่ะ กำลังทำการซ่อม 2020-07-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ขอขนย้ายโต๊ะขาวจากใต้ถุนอำนวยฯ ไปยังจุดคัดกรอง และตู้ยาม เพื่อวางคูเลอร์ใส่น้ำบริการให้ผปค.และนศ. จุดคัดกรองหน้าวิทยาลัยฯ และตู้ยาม กำลังทำการซ่อม 2020-07-10 นางสาววิภา ทองรับแก้ว
ประตูตู้เสื้อผ้า เมท 313 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
ชั้นรองเท้าบนขวา พัดลม มุ้งลวด เมท 311 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
เตียง พัดลม เมท 310 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
ไม้กระดาน ประตู ลิ้นชัก เมท 308 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09
เตียง ปลั๊กไฟ ลิ้นชัก เมท 306 ชั้น 3 หอพักเฟิ้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2020-07-09