ตารางแสดงการสถานะการแจ้งซ่อม (งานเทคนิค) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หัวข้อการแจ้งซ่อม สถานที่แจ้งซ่อม สถานะการแจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานเกร็ดหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่จับตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่จับตู้เสื้อผ้าหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ไฟฟ้าฝ้าเพดาน ดับ และกระพริบ สาขาการพยาบาลพื้นฐาน ใต้อาคารราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-15 นางปัทมา นนทรีย์
ประตูมุ้งลวดพัง หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โถส้วมน้ำไม่ไหล หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่เสียบฝักบัวหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโครกเป็นรา หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กดชักโครก เสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มุ้งลวดหน้าต่างพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หูช้างหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่ครอบสวิตซ์แอร์เสีย ห้องประธารา กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูห้องปิดไม่สนิท หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเสีย ห้องอาจารย์เวร กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเสีย ป้อมยาม กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในเสีย ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย กำลังทำการซ่อม 2019-02-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมไม่มี หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ตู้เสื้อผ้าน๊อตหลุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
บานประตูเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ประตูฝืด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างจานตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แจ้งซ่อมตึกอาคารเรียน อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-05 นางสาวมาลิกา ทิศเมือง
ท่อระบายน้ำรั่ว โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2019-02-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ปลั๊กพัดลมเสีย ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2019-02-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-02-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2019-02-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์เสีย หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อ่างล้างหน้าตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝาชักโเป็นเชื้อรา หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-02-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์เสีย ห้องแล็ปปฏิบัติการ ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2019-01-25 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ประตูตู้เสื้อผ้าพัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ลูกบิดประตูเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ที่กั้นเตียงหลุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-17 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำแอร์รั่ว หอราชพฤกษ์ ซ่อมเสร็จ 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2019-01-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์เสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-01-07
ฝักบัวชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2019-01-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2019-01-07
สายฉีดชำระหัก โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2019-01-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำรั่วเพดาน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-03 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์พัง หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องโรเนียว กำลังทำการซ่อม 2019-01-02 นางนิตยา คานาดา
ซ่อมโทรศัพท์ภายใน,หลอดไฟทางเดิน แฟลต 3-4 กำลังทำการซ่อม 2018-12-28
โทรศัพท์ภายในรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จากหมายเลขเดิม 133 ตอนนี้เป็น 129 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-28
หลอดไฟเสีย ราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หลอดไฟตามทางเดิน (ไฟกิ่ง) กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย แฟรตอาจารย์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย อาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ทางเดินด้านหลังห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หน้าหอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย บริเวณหน้าตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย บริเวณหน้าอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-12-25 นางสาวสุวรรณี โถนาค
กดชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องพักอาจารย์เวร หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-21 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝ้าเพดานชำรุด พบรอยรั่วและผนังห้องเรียนมีคราบของรอยน้ำรั่วซึมและมีรอยบุบทั่วผนังห้อง ห้องเรียน42 ซ่อมเสร็จ 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปลั๊กพัดลมชำรุด 3 ตัว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ปลั๊กพัดลมชำรุด 3 ตัว ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น2 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 1 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด1 ตัว,เครื่องดูดอากาศชำรุด 1 เครื่อง ห้องเรียน 12 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ก๊อกน้ำ ห้องน้ำหญิงชำรุด 1 อัน ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 2 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 4 ตัว,โต๊ะสีขาว ขาชำรุด 1 ตัว ,ปลั๊กพัดลมชำรุด 2 ตัว ห้องเรียน22 กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-12-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมชำรุด 2 ตัว,ผ้าม่านชำรุด ห้องแล็ปปฏิบัติการ ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
เก้าอี้เลคเชอร์ ไม้ ชำรุด 5 ตัว ห้องเรียน31 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
เก้าอี้เลคเชอร์ สีฟ้าชำรุด 15 ตัว ห้องเรียน41 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
แอร์เสีย 1 ตัว, ผ้าม่านชำรุด ห้องเรียน43 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 5 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 5 ตัว,แอร์ไม่เย็น 1 ตัว,พัดลมชำรุด 1 ตัว,ประตู ชำรุด 1 บาน ห้องเรียน42 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
ฐานเก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 7 ตัว,เก้าอี้เลคเชอร์ ชำรุด 5 ตัว,แอร์เสีย 1 ตัว,พัดลมชำรุด 2 ตัว ห้องเรียน32 กำลังทำการซ่อม 2018-12-17 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-12-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในห้องQA ห้อง QA ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-13
ติดตั้งผ้าม่าน ห้องพักและห้องทำงานอ.ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-12-01
ซ่อมหลอดไฟ หน้าห้องเก็บของพัสดุ เสาไฟฟ้าหน้าแฟลต/หน้าห้องเก็บของพัสดุ ทางเดินcover way ทางไปห้องสมุด กำลังทำการซ่อม 2018-11-29
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-29 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ฝักบัวแตก หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
น้ำแอร์รั่ว หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย กอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-20 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สายฉีดห้องน้ำหญิง ชำรุด ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-11-19 นางธนพร สิทธิโม๊ะ
ท่ออ่างตัน หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-16 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมไหม้ ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-11-14
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2018-11-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-13 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
สวิตซ์เปิด-ปิดแอร์เสีย ห้องสมุด กำลังทำการซ่อม 2018-11-08
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-11-05 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2018-11-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2018-11-01 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอพักกาสะลอง กำลังทำการซ่อม 2018-11-01
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-30 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องสมุดอาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-10-30
ตัวควบคุมแอร์เสีย ห้องทำงาน ชั้น 3 อำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-10-29
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-10-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟขาด ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-10-17 นายประสงค์ แก้วมา
อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่ว ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-10-17 นายประสงค์ แก้วมา
เก้าอี้ชำรุด ห้องเรียน 22 กำลังทำการซ่อม 2018-10-17 นายประสงค์ แก้วมา
ฐานเขียนหนังสือชำรุด ห้องเรียน 22 กำลังทำการซ่อม 2018-10-17 นายประสงค์ แก้วมา
1. สายชำระห้องน้ำชาย ในห้องประชุมกลุ่มย่อย ชำรุด 1 สาย ห้องประชุมกลุ่มย่อย กำลังทำการซ่อม 2018-10-17 นายประสงค์ แก้วมา
โทรศัพท์ 179 และ แอร์เสีย ห้องทำงานชั้น 3 อำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-10-16
โทรศัพท์ 179 และ แอร์เสีย ห้องทำงานชั้น 3 อำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-10-16
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย กำลังทำการซ่อม 2018-10-12 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์เสีย หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์เสีย ห้องอาจารย์เวร กำลังทำการซ่อม 2018-10-10 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-09 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณืชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่้องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-10-08 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อาคารเรียน อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2018-10-02 นายประสงค์ แก้วมา
อุปกรชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟเสีย ห้องเวรประชาสัมพันธ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-26 นางสาวสุวรรณี โถนาค
พัดลมเสีย 3 ตัว / เก้าอี้เลคเชอร์เสีย 16 ตัว ห้องเรียน 41 กำลังทำการซ่อม 2018-09-21 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 2 ตัว ห้องเรียน 43 กำลังทำการซ่อม 2018-09-21 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 2 ตัว/ฐานที่นั่งเรียนเสีย 7 ตัว ห้องเรียน 42 กำลังทำการซ่อม 2018-09-21 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 2 ตัว ห้องเรียน 31 กำลังทำการซ่อม 2018-09-21 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
พัดลมเสีย 3 ตัว / ฐานโต๊ะนั่งเสีย 7 ตัว ห้องเรียน 32 กำลังทำการซ่อม 2018-09-21 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
แอร์ห้องเรียน 42 ไม่ทำงาน ห้องเรียน42 กำลังทำการซ่อม 2018-09-20 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
อปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ห้องพวงครามมีกลิ่นเหม็น ห้องพวงคราม กำลังทำการซ่อม 2018-09-17 นายประสงค์ แก้วมา
แอร์เปิดแล้วมีกลิ่นไหม้มา เกือบ2 ปีค่ะ ห้องพักอาจารย์ชั้น3 ตึกอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-09-17 นางณิชชา กองอรินทร์
แอร์ไม่เย็น และมีกลิ่นเหม็น ห้องทำงานชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2018-09-17
คอมแอร์ทำงานไม่หยุด... ห้องพักอาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก และการพยาบาลผู้สูงอายุ กำลังทำการซ่อม 2018-09-14 นางณิชชา กองอรินทร์
โทรศัพท์ภายในชำรุด ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-12
หลอดไฟเพดาน ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารเรียนราชนครินทร์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-12
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-11 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ห้องเรียน 42 ห้องเรียน 42 กำลังทำการซ่อม 2018-09-10 นายปุลลวิชช์ ทองแตง
อุปกรณ์ชำรด ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรชำรุด ห้องอาจารย์เวร กำลังทำการซ่อม 2018-09-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-06 นางสาวสุวรรณี โถนาค
หลอดไฟชำรุด ห้องพักอาจารย?สาขาพื้นฐาน กำลังทำการซ่อม 2018-09-05 นายปุลลวิชช์ ทองแตง
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-09-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-09-04 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-31 นางสาวสุวรรณี โถนาค
โทรศัพท์ภายในห้องการพยาบาลมารดาทารกไม่สามารถโทรเข้าได้ ตึกอำนวยการ ห้องการพยาบาลมารดาทารก กำลังทำการซ่อม 2018-08-30
เบรกเกอร์โปรเจคเตอร์ห้องธาราเสีย ห้องธาราห้วยแก้ว กำลังทำการซ่อม 2018-08-29 นางธนพร สิทธิโม๊ะ
น้ำซึมจากเพดาน ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเรียน กำลังทำการซ่อม 2018-08-29 นายประสงค์ แก้วมา
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณืชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-28 นางสาวสุวรรณี โถนาค
แอร์ห้องวิจัยไม่เย็นคะ ห้องวิจัยอาคารอำนวยการชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2018-08-27 นางนนทรัตน์ จำเริญวงศ์
อุปกชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-24 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด โรงอาหาร กำลังทำการซ่อม 2018-08-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด ห้องประชุมจิตติมา กำลังทำการซ่อม 2018-08-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอราชพฤกษ์ กำลังทำการซ่อม 2018-08-22 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ซ่อมหลอดไฟ ชั้น 3 แฟลตหอพัก อ. 201/21 หน้าห้องพี่ต่าย กับ หน้าบันไดชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2018-08-17
แอร์ห้องวิจัยชั้น3-ตึกอำนวยการ #NAME? กำลังทำการซ่อม 2018-08-17 นางนนทรัตน์ จำเริญวงศ์
น้ำแอร์ห้องงานประกันคุณภาพกระเด็นเลอะหนังสือ ห้องงานประกันคุณภาพ กำลังทำการซ่อม 2018-08-16 นางพิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประตูห้องเรียนปิดไม่สนิท ห้องเรียน 42 และ ห้องเรียน 31 กำลังทำการซ่อม 2018-08-16 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
โทรศัพท์เสีย ห้องแล็ปปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 3 กำลังทำการซ่อม 2018-08-16 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
จอคอมของอาจารย์ศรีจันทร์ดับเจ้า ห้องอาจารย์ศรีจันทร์ ซ่อมเสร็จ 2018-08-14 นางศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์
เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานชั้น 2 อาคารอำนวยการ กำลังทำการซ่อม 2018-08-14
อุปกชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกชำรุด หอเฟื่องฟ้า กำลังทำการซ่อม 2018-08-14 นางสาวสุวรรณี โถนาค
ห้องQAแอร์เปิดไม่ติดค่ะ ห้องQA ซ่อมเสร็จ 2018-08-10 นางพิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
แอร์เสีย มารดา2 ซ่อมเสร็จ 2018-08-10 นางพิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
อุปกรณ์ชำรุด โรงอาหาร ซ่อมเสร็จ 2018-08-07 นางสาวสุวรรณี โถนาค
มีผึ้งที่ระเบียงห้องพักนักศึกษา ห้อง 405 หอพักเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-08-06 นายปุลลวิชช์ ทองแตง
แอร์เสีย ห้อง อ แพรว ซ่อมเสร็จ 2018-08-03
โทรศัพย์ ห้องการพยาบาลมารดา ทารก 2 ซ่อมเสร็จ 2018-08-03 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
แอร์ ห้องสาขาการพยาบาลมารดาทารก 2 ซ่อมเสร็จ 2018-08-03 นางสาวเขมิกา สิริโรจน์พร
ก๊อกน้ำรั่ว หน้าแฟลตอารจารย์ 3-4 ซ่อมเสร็จ 2018-08-01 นางสาวสิรินาถ ศรีอำพร
อาคารเรียนชั้น 3-4 อาคารเรียนชั้น 3-4 ซ่อมเสร็จ 2018-07-20 นายประสงค์ แก้วมา
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-19 นางสาวสุวรรณี โถนาค
เครื่องปรับอากาศห้องทำงานไม่เย็น ห้องทำงานชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซ่อมเสร็จ 2018-07-19
ห้องน้ำอาคารเรียน ห้องน้ำอาคารเรียน ซ่อมเสร็จ 2018-07-18 นายประสงค์ แก้วมา
อุกรณ์ชำรุด หอชาย ซ่อมเสร็จ 2018-07-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอเฟื่องฟ้า ซ่อมเสร็จ 2018-07-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค
อุปกรณ์ชำรุด หอชาย ซ่อมเสร็จ 2018-07-18 นางสาวสุวรรณี โถนาค