กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โทร : 053-121-121 ต่อ 317