BCNC E-Service

BCNC

E-Service

E-Service

สำหรับนักศึกษา

E-Service

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

E-Service

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Service

งานห้องสมุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ที่อยู่ : 201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร : 053-121-121
Boromarajonani College of Nursing Chiang Mai,Thailand
Address: 201 Moo.4 Tambon Don Kaeo, Amphoe Mae Rim, Chiang Mai 50180
Phone: 053-121-121 E-mail : [email protected]