ติดต่อเรา


ที่อยู่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180


หมายเลขโทรศัพท์
053-121-121


E-mail
[email protected]